Lineární vřetenové aktuátory řady LSG 13 | SG 62/80K

Lineární vřetenové aktuátory LSG 13 | SG 62/80K

Přehled parametrů

Lineární vřetenové aktuátory řady LSG 13

trvalá síla: 131~650 N

špičková síla: 680 N

jmenovitá rychlost posuvu: 50~75 mm/s

max. pracovní zdvih: 150 mm

stoupání šroubu: 10 mm

napájecí napětí: 24 VDC

jmenovitý/špičkový proud: 4,0 / 5,4 A

Modely

LSG 13 + SG 62 + GR 42x40 / GR 63x25

LSG 13 + SG 62 + BG 42x15 / BG 45x15 PI / BG 65x25 PI

  • Lineární vřetenový motor se šnekovou převodovkou a trapézovým šroubem s maticí.
  • Lze kombinovat s kartáčovými a bezkartáčovými stejnosměrnými motory.
  • K dispozici varianta s bezvůlovou maticí.
  • Bezúdržbové provedení.
  • Vřeteno potažené nerezovou ocelí.
  • Kompaktní a prostorově úsporné řešení.
  • Vysoká účinnost.
  • Snadná konfigurace až 14 pozic (PI motor).
  • K dispozici je několik komunikačních rozhraní.

Technická specifikace lineárních vřetenových aktuátorů řady LSG 13 | SG 62/80K:

  LSG 13 | SG 62 LSG 13 | SG 80K
Typ motoru - GR 42x40 BG 42x15 BG 45x15 PI GR 63x25 BG 65x25 PI
Jmenovité napájecí napětí VDC 24
Jmenovitý proud A 1,2 2,2 3,1 2,7 / 2,4*) 4,0 / 3,0*)
Špičkový proud A 5,2 / 3,5*) 5,4 / 3,7*) 5,4 / 3,7*) 3,4 / 2,4*) 4,2 / 3,0*)
Stoupání šroubu mm 10
Maximální pracovní zdvih mm 150 / 134*)
Trvalá síla N 131 248 385 535 / 450*) 650 / 450*)
Špičková síla N 680 / 450*)
Jmenovitá rychlost posuvu mm/s 65 75 68 53 50
Převodový poměr i 8 10
Účinnost šroubu % 76
Účinnost převodovky % 60 80

Poznámky:

*) Hodnoty platné pro provedení s bezvůlovou maticí.

 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

Technická konzultace