BEZKARTÁČOVÉ BLDC MOTORY – EZI-SPEED

Tvořen kartáčovým BLDC motorem a externím regulátorem s pokročilými funkcemi ovládání

Zobrazit menuSkrýt menu


BEZKARTÁČOVÉ BLDC MOTORY – EZI-SPEED

 • rozsah výkonů: 30~400 W
 • jm. krouticí moment: 0,096~1,27 N.m
 • rozsah regulace otáček: 50~4000 ot/min
 • přípustná okolní teplota: 0°C~+40°C
 • napájení: 1×230/3×230 VAC, 50/60 Hz
 • převodové poměry: 5~200

 

Velikosti:  60 (61×61 mm) / 80 (81×81 mm) / 90 (90×90 mm) / 104 (104,5×104,5 mm)

 • Systém Ezi-SPEED tvoří bezkartáčový BLDC motor a externí regulátor s pokročilými funkcemi ovládání.
 • Výhodou elektronicky komutovaného motoru je především dlouhodobá životnost, což zaručuje bezúdržbový provoz a také konstantní momentový průběh v celém spektru výstupních otáček motoru.
 • Řídicí jednotka (elektronický regulátor) systému Ezi-SPEED disponuje ovládacími tlačítky na čelním panelu, 7-segmentovým vizualizačním displejem pro monitorování aktuální rychlosti a zatížení. V závislosti na nastavení lze na displeji regulátoru zobrazit buďto aktuální rychlost motoru nebo výstupní rychlost za převodovkou.
 • Otáčky motoru lze snadno regulovat a to v rozsahu 50 až 4000 otáček za minutu při konstantním krouticím momentu.
 • BLDC motory Ezi-SPEED lze využít zejména v aplikacích, kde je potřeba dlouhá životnost motoru s maximálním rozsahem regulace v celém svém spektru otáček. Příkladem mohou být dopravníky s nepřetržitým provozem, AGV nebo ventilátory.
 • Velkou přidanou hodnotou systému Ezi-SPEED je možnost kombinovat BLDC motory s kompaktními čelními nebo plochými převodovkami, díky čemuž lze dosáhnout až 70 N.m na výstupu z převodovky.
 • Dostupné převodové poměry u čelních a plochých převodovek: 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:30, 1:50, 1:100, 1:200.

Charakteristické rysy:

 • střídavé napájení systému;
 • široký rozsah regulace otáček (50~4000 ot/min);
 • stabilní udržení nastavených otáček díky vektorovému řízení (citlivost regulace 0,2 %);
 • stabilní pomalá rychlost (50 ot/min);
 • produktová řada: 30, 60, 120, 200, 400 W;
 • úspora energie díky nízkým ztrátám a vysoké účinnosti;
 • dlouhá životnost;
 • bezúdržbový provoz;
 • snadná regulace otáček, jednoduché zapojení (čelní panel a I/O rozhraní).
 • integrované binární vstupy pro ovládání přednastavených rychlostí.

 


1)     Stabilní regulace rychlosti (citlivost regulace otáček 0,2 %)

Ezi-SPEED průběžně porovnává žádanou rychlost s rychlostí získanou ze zpětnovazebních signálů a nastavuje tak proud motoru. Takže i když se zatížení mění, jsou zajištěny stabilní otáčky při nízké i vysoké rychlosti. Konvenční asynchronní motor ovládaný frekvenčním měničem nezpracovává zpětnovazební signály, a proto jeho rychlost při zvýšení zatížení výrazně poklesne.

Zatěžovatel: 95 %; žádaná rychlost: 1500 ot/min

Regulace rychlosti měřena enkodérem s rozlišením 32 000 pulzů/ot.


2)     Široký rozsah regulace rychlosti (v poměru rychlosti 1:80)

Ezi-SPEED má širší rozsah regulace otáček v porovnání s asynchronním motorem regulovaným frekvenčním měničem a nedochází u něj k omezení krouticího momentu při nízké rychlosti. Ezi-SPEED je proto vhodný pro aplikace, které vyžadují stabilní krouticí moment ve velkém rozsahu otáček.

Rozsah regulace otáček systému Ezi-SPEED: 50~4000 ot/min

Rozsah regulace otáček AC motoru s frekvenčním měničem: 200~2400 ot/min

* Rozsah regulace otáček AC motoru s frekvenčním měničem závisí na modelu.


3)     Vysoká účinnost (energetická úspora)

V rotoru bezkartáčových motorů jsou použity permanentní magnety. Ty zabraňují malým sekundárním ztrátám v rotoru. BLDC motory jsou proto mnohem účinnější než měničem ovládaný asynchronní motor. Díky tomu může uživatel šetřit energii.

Zatěžovatel: 100 %; žádaná hodnota: 1500 ot/min

Srovnání teploty motoru po 4 hodinách nepřetržitého provozu:


4)     Kompaktní rozměry, nízká hmotnost, velký výkon (ve srovnání s AC indukčním motorem)

BLDC motor má kompaktní konstrukci, nízkou hmotnost a poskytuje velký výkon díky permanentním magnetům použitých na rotoru. Ve srovnání s indukčním AC motorem je proto výkonnější.


5)     Snadné zapojení

Konektor motoru a snímače lze jednoduše připojit k řídicí jednotce. Také není zapotřebí pájky ani speciálních nástrojů při připojování silových a I/O konektorů. Jednoduše zasuňte vodič do I/O konektoru při současném stlačení oranžového tlačítka na příslušném pinu konektoru.


6)     Jednoduché ovládání na čelním panelu

 • Řízení chodu a zastavení:

Když je přepínač nastaven do polohy „RUN“, motor se spustí. Přepnutím tohoto přepínače do polohy „STAND-BY“, dojde ke zpomalení a zastavení motoru. Chod motoru může být ovládán pouze jedním přepínačem.

 • Řízení směru otáčení:

Změna směru otáčení se provádí přepínačem změny směru „FWD/REV“. Změnu směru lze provést i za chodu motoru.

 • Řízení rychlosti:

Tlačítka pro ovládání rychlosti umožňují snadné řízení rychlosti a mnoho dalších funkcí. Stisknutím tlačítka „+“ se rychlost zvyšuje, zatímco stisknutím tlačítka „-“ snižuje. Po dosažení žádané hodnoty jednoduše stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení nastavené rychlosti.


7)     Ovládání pomocí I/O rozhraní (např. nadřazeným PLC, I/F, atd.)

Pomocí externích signálů I/O z nadřazeného systému lze Ezi-SPEED spouštět/zastavovat, měnit směr otáčení motoru a ovládat multi-speed rychlostní režim.


8)     Zobrazení aktuálního zatížení a rychlosti

Krouticí moment motoru může být na displeji vyjádřen v procentech ve formě zatěžovatele. Obsluha tak může zkontrolovat aktuální zatížení během provozu. Díky tomu je možné udržet aplikaci v optimálních podmínkách, protože zatížení zařízení se může s dobou měnit. Na displeji regulátoru lze také zobrazit aktuální rychlost motoru (otáčky motoru, otáčky za převodovkou, lineární rychlost).

Indikace při 100 % zatěžovateli

Aktuální rychlost při nastavené žádané hodnotě 1500 ot/min


9)     Vícerychlostní (multi-speed) režim

Regulátor disponuje paměťovým modulem s možností uložení až 8 různých rychlostí, které je možno spínat pomocí vstupních binárních signálů P0, P1 a P2 a jejich vzájemnou kombinací. Ezi-SPEED se proto obejde bez samostatného ovládacího zařízení.


10)  Různé funkce regulátoru

 • START/STOP režim motoru;
 • nastavení provozní rychlosti;
 • změna směru otáčení;
 • změna indikace na displeji;
 • indikace provozní rychlosti podle předvoleného převodového poměru;
 • nastavení rozběhové a doběhové rampy;
 • zamknutí editace jedním tlačítkem;
 • nastavení až 8 různých rychlostí do paměti jednotky;
 • nastavení omezení rychlosti;
 • potvrzení ovládání externími signály;
 • přiřazení externích vstupních/výstupních signálů;
 • nastavení času detekce v případě přetížení.

11)  Uzamknutí parametrizace a ovládání chodu

 • Systém Ezi-SPEED nabízí možnost uzamknutí ovládání jediným tlačítkem, které zabraňuje neoprávněným změnám v nastavení a změně dat.
 • Nastavení zámku

Stiskněte a podržte tlačítko „S“ v režimu „STAND-BY“ po dobu alespoň 5 sekund. Jakmile se na displeji objeví nápis „LOCK“, funkce zámku je aktivována.

 • Zrušení zámku

Stiskněte a podržte tlačítko „S“ po dobu alespoň 5 sekund. Jakmile se na displeji objeví nápis „UnLk“, funkce zámku je deaktivována.


12)  Detekce a indikace poruch/brzdný odpor

Ezi-SPEED dokáže detekovat abnormální podmínky jako je přetížení, přepětí atd. Pokud je zjištěna porucha, je chod motoru okamžitě zastaven a na výstupu je indikován alarm. Regulátor umožňuje připojit externí brzdný odpor v případě, že je používán krátký čas decelerace nebo pokud je k motoru připojena zátěž s velkou setrvačností.

 


Kompatibilní propojovací kabely:

Ezi-SPEED-□□-□-30/60/120:

 • silový prodlužovací kabel motoru a zpětné vazby (CN2+CN3) – CSPD-A-xxxz

Ezi-SPEED-□□-□-200/400:

 • silový prodlužovací kabel motoru (CN2) – CSPD-M-xxxz
 • senzorový prodlužovací kabel zpětné vazby (CN3) – CSPD-S-xxxz

 

* xxx = 001 (1 m), 002 (2 m), 003 (3 m), 005 (5 m), 007 (7 m), 010 (10 m)

** z = F – standardní kabel pro pevné uložení

BLDC motory Ezi-SPEED (2-Step Speed Control Inspection Conveyor) 

Ukázka změny rychlosti běhu na základě signálu od optického snímače.

BLDC motory Ezi-SPEED (Easy Connecting with Motor and Drive)

Nejrychlejší spojení motoru s driverem! Ezi-SPEED nabízí jednoduché, intuitivní a rychlé spojení motoru s driverem. Stačí pouze zapojit konektory.

BLDC motory Ezi-SPEED (Easy Control With Front Panel Switch)

Díky přehlednému ovládacímu panelu a zabudovaných tlačítek budete mít Ezi-SPEED vždy pod kontrolou.

BLDC motory Ezi-SPEED (Easy Lock and Unlock Function)

Proti nechtěným změnám či zásahům slouží jednoduchá a velmi praktická funkce uzamknutí ovládacího panelu a to pouze stiskem jediného tlačítka.

BLDC motory Ezi-SPEED (Load Factor and Real Speed)

Kontrolní panel umožňuje i zobrazení aktuálních otáček či procentuálního zatížení motoru. Mezi ukazateli je možné libobolně přepínat a neustále tak mít dokonalý přehled o nastavených parametrech a zátěži.

BLDC motory Ezi-SPEED (Easy Speed Control)

Intuitivní a přehledné ovládání rychlosti. Změna otáček nikdy nebyla tak snadná a přehledná zároveň.