Polohovací osy řady GF

Přesné lineární jednotky YAMAHA GF řady FLIP-X s integrovaným kuličkovým šroubem a lineárním vedením jsou ideální pro přepravu na vzdálenost až 2500mm při rychlosti až 1200 mm/s v celém zdvihu. Produkty Yamaha řady GF se pyšní kompaktností a spolehlivostí. Lineární jednotky řady GF je dodáván včetně servomotoru a driveru.

Zobrazit menuSkrýt menu


Polohovací osy řady GF

 • Zdvih: 750 až 2500 mm
 • Maximální rychlost: 1200 mm/s
 • Maximální užitečné zatížení: 90 kg
 • Opakovatelnost: +/-0,01 mm
 • Maximální rychlost v celém rozsahu zdvihu.

Modely: GF14XL, GF17XL

Přesné lineární jednotky YAMAHA GF řady FLIP-X s integrovaným kuličkovým šroubem a lineárním vedením jsou ideální pro přepravu na vzdálenost až 2500mm při rychlosti až 1200 mm/s a to v celém zdvihu. Toto je umožněno díky optimalizačním podpěrám, jež jsou know-how výrobce Yamaha. Tyto podpěry zamezují rezonancím v kritických otáčkách a tak zaručují udržení vysoké lineární rychlosti i při použití dlouhých kuličkových šroubů.  Produkty Yamaha řady GF se pyšní kompaktností a spolehlivostí. Lineární jednotky řady GF jsou dodávány včetně servomotoru a driveru. Umožňují pouze horizontální montáž.

 • Je vybaven „optimalizačními podpěrami „* společnosti YAMAHA na několika místech, které zajišťují optimální podporu kuličkového šroubu, eliminují tak jeho rozkmitání a následné vynucené snížení rychlosti.
  • Rychlost 1200 mm/s v celém rozsahu zdvihu.

*čeká se na udělení patentu

 

 • V těle lineárních os YAMAHA je použito čtyřřadé kuličkové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou s menším diferenciálním skluzem. Toto vedení má díky své struktuře menší diferenciální skluz v porovnání s dvouřadým čtyřbodovým kontaktním vedením typu gotický oblouk a udržuje efektivní valivý pohyb i při velkém momentovém zatížení. Použité lineární vedení poskytuje polohovacím jednotkám YAMAHA vynikající životnost.pozn.1

 

 

F/N/B pozn.2

U typů F, N a B jsou na rámu z vysoce tuhého hliníkového extrudovaného materiálu umístěny dvě lineární vedení. Celkem čtyři vozíky lineárního vedení spolehlivě nesou požadované zatížení. Protože se momentové zatížení díky konstrukci a umístění vozíků převážně přeměňuje na svislou sílu, je moment působící na jeden lineární vozík mnohem menší, což zajišťuje vynikající životnost os.

Pozn.1: S výjimkou modelů T4L/T4LH a T5L/T5LH

Pozn.2: S výjimkou řady F8/F10/B10

Řada F8

Řada F8 využívá nově vyvinutý profil pohyblivého modulu osy, který výrazně zmenšuje průřez lineární jednotky až o 70 % ve srovnání s řadou F10. Vedení  je uloženo v celé šířce rámu, aby byla zajištěna vysoká tuhost i při kompaktním provedení. Samozřejmě i tato řada využívá čtyřřadé dvoubodové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou.

 

 • Jako zpětnovazebního zařízení je využíván resolver.

Resolver má jednoduchou a pevnou konstrukci bez použití elektronických součástek a optických prvků. Problémy s detekcí způsobené poruchou elektronických součástek vlivem kondenzace vody nebo ulpíváním oleje, které se mohou vyskytnout u optických snímačů, se u resolveru nevyskytují. Resolvery mají vynikající životnost. Navíc, protože absolutní i inkrementální resolvery využívají stejné mechanické součásti a společný regulátor, lze požadovanou povahu zpětné vazby zvolit pouze nastavením parametrů. I když se baterie absolutní ho enkodéru zcela vybije, resolver může stále pracovat jako inkrementální. Takže i když dojde k poruše, není nutné zastavení linky, aby byla zajištěna bezpečná výroba. Záložní obvod resolveru byl kompletně upgradován a nyní poskytuje provozní dobu jednoho roku v beznapěťovém stavu.

 

 • Dlouhá životnost výrazně snižuje náklady na údržbu.

Vzhledem k tomu, že zrychlení je určeno hmotností zátěže, lze životnost zajistit řádnou dimenzací jednotky podle hmotnosti a polohy těžiště zátěže.

 

 • Polohovací osa YAMAHA používá kuličkový šroub s vysokou tuhostí a vedení, které zajišťuje jeho vynikající životnost. To výrazně přispívá ke snížení nákladů zákazníka na údržbu.

 

 • Jsou připraveny řídicí jednotky vhodné pro vaše aplikace.

Kromě parametrizace přes PC a řízení pomocí pulzů byl do nabídky produktů přidán driver, který se ovládá poziční tabulkou. Kromě toho lze nabídnout i drivery pro víceosé ovládání. Díky tomu si můžete vybrat optimální řídicí jednotku vhodnou pro vaši aplikaci.

3D modely na poptání na info@raveo.cz

Produktová prezentace kartézského robota složeného z lineárních os YAMAHA

Kartézský robot sestávající z lineárních os YAMAHA vykazuje vysokou účinnost a širokou variabilitu požadovanou v mnoha soudobých aplikacích.