EZI-SERVO II PLUS-E ALL – KROKOVÉ MOTORY SE ZPĚTNOU VAZBOU A ETHERNET SBĚRNICÍ

Set krokového motoru se zpětnou vazbou a integrovaným driverem s komunikací ETHERNET

Zobrazit menuSkrýt menu


EZI-SERVO II PLUS-E ALL – KROKOVÉ MOTORY SE ZPĚTNOU VAZBOU A ETHERNET SBĚRNICÍ

 • přídržný moment: 0,44~12 N.m
 • rozlišení enkodéru: 10000 / 20000 pulzů/ot.
 • přípustná okolní teplota: 0°C~+55°C
 • napájecí napětí: 24 VDC / 40~70 VDC

Velikosti:

NEMA 17 (42×42 mm) / NEMA 23 (56×56 mm)

NEMA 24 (60×60 mm) / NEMA 34 (86×86 mm)

 • Systém Ezi-SERVO II Plus-E ALL představuje integrované all-in-one řešení se zabudovanou řídicí jednotkou a zpětnou vazbou na krokovém motoru.
 • Řídicí jednotka je typu stand-alone s integrovanou průmyslovou sběrnicí Ethernet. To umožňuje snadno ovládat řídicí jednotku krokového motoru přes PC nebo nadřazené PLC.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s vysokým rozlišením 10 000 nebo 20 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Rozhraní Ethernet poskytuje komunikační rychlost 10/100 Mbit/s v plně duplexním provozu. Díky tomu má systém minimální prodlení a přesnou synchronizaci vzájemně propojených pohonů.
 • Parametrizace se provádí přes PC prostřednictvím zdarma dodávaného software Ezi-MOTION Plus-E, který si můžete stáhnout v záložce [Ke stažení].
 • Pomocí jednoduchého grafického prostředí a integrované poziční tabulky PT (Position Table) uvnitř řídicí jednotky lze nadefinovat vlastní polohovací profily, tj. počet kroků (dráhu), směr rotace, rychlost, rozjezdové a dojezdové rampy, skoky na další řádky PT atd.
 • Do poziční tabulky PT lze uložit až 256 polohovacích profilů. Tyto profily lze po nastavení spouštět buďto přes PC, po sběrnici Ethernet, popř. digitálními vstupy (v případě ovládání digitálními vstupy je počet polohovacích profilů omezen počtem neobsazených vstupů).
 • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím integrované sítě a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 3 programovatelnými vstupy (In1~In3). Výstupní obvod disponuje 2 vyhrazenými výstupy (Compare Out/Brake) a 1 programovatelným výstupem (Out1).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • Možnost navýšení proudu motoru za chodu až na 150 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost krátkodobého navýšení krouticího momentu při rozběhu až na 350 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost vzájemného sesíťování s až 254 dalšími jednotkami (osami) s jedinečnou IP adresou u každé řídicí jednotky.
 • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8/10 (32bit, 64bit).
 • Schopnost detekce poruchových stavů.
 • Volitelně lze vybírat ze dvou různých provedení motorů a to ve verzi s konektory typu BINDER (-M) nebo alternativní verzi s konektory typu DECA/MOLEX/RJ45 (-R).
 • Krokové motory vel. NEMA 17~34 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK. Každá řídicí jednotka, ať již s opcí -BK či nikoliv, má připraveny výstupy pro ovládání elektromagnetické brzdy. Tu lze doobjednat zvlášť.
 • Ke krokovým motorům ze sestavy Ezi-SERVO II nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Integrace krokového motoru, enkodéru a řídicí jednotky do jednoho celku
 • Snadná implementace do řídicího systému stroje
 • Stand-alone systém s vnitřní logikou bez potřeby ovládání nadřazeným PLC
 • Možno ovládat po sběrnici Ethernet nebo propojit s PC bez převodníku
 • Poziční tabulka s až 256 polohovacími profily
 • Jednoduché grafické prostředí bez složitého programování
 • Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou a vysokým rozlišením
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie
 • Vylepšený průběh krouticího momentu v celém spektru otáček
 • Výběr ze dvou provedení s odlišnými typy konektorů

 

 


 

Síťově řízené krokové motory po sběrnici Ethernet

Prostřednictvím Ethernet komunikace lze z PC nebo PLC ovládat až 254 řídicích jednotek (os). Systém Ezi-SERVO II Plus-E používá daisy-chain topologii s řetězovým zapojením jednotlivých řídicích jednotek skrze vestavěný Ethernet HUB. Veškeré polohovací příkazy jsou nastavovány přes síť a uloženy v interní paměti ROM jako parametry. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování v operačních systémech Windows 2000/XP/7/8/10.

 

Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou

Ezi-SERVO II Plus-E ALL je inovativní zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou, který pro monitorování aktuální polohy používá optický inkrementální enkodér s vysokým rozlišením.
Zpětná vazba enkodéru umožňuje systému Ezi-SERVO II Plus-E ALL vyhodnocovat aktuální pozici každých 50 mikrosekund. Díky tomu dokáže řídicí jednotka Ezi-SERVO II Plus-E ALL eliminovat ztrátu pozice či kroku a zajistit přesné polohování.
Jako příklad uveďme konvenční krokový motor s řídicí jednotkou, který může kvůli náhlé změně zatížení ztratit krok, zatímco Ezi-SERVO II Plus-E ALL automaticky koriguje pozici pomocí zpětné vazby enkodéru.

 

Žádné ladění parametrů

Pro zajištění výkonnosti stroje, plynulého chodu, eliminace poziční chyby a nízké hladiny šumu vyžadují konvenční servo systémy v prvotní fázi ladění zpětnovazebních parametrů (např. proporcionální, integrační a derivační složky) jako výchozí krok pro dosažení stabilního chování systému.
Dokonce i systémy, které používají automatické ladění (auto-tuning), vyžadují po nainstalování a oživení stroje ruční doladění parametrů, zejména pokud se v zařízení používá více než jedna nezávislá osa.
Ezi-SERVO II Plus-E ALL disponuje pokročilou zpětnovazební kontrolou polohování a algoritmem, které dohromady eliminují potřebu zdlouhavého ladění parametrů vyžadované u konvenčních zpětnovazebních servo systémů.
To znamená, že systém Ezi-SERVO II Plus-E ALL je optimalizován pro danou aplikaci a připraven pracovat ihned po vybalení z krabice.
Systém Ezi-SERVO II Plus-E ALL využívá jedinečných vlastností při řízení krokových motorů se zpětnou vazbou, čímž eliminuje tyto těžkopádné kroky a poskytuje programátorovi velmi výkonný servo systém, aniž by ztrácel čas s komplexním nastavováním.
Ezi-SERVO II Plus-E ALL se hodí zejména pro aplikace s menší tuhostí zátěže (například pro pásový a kladkový systém), které občas vyžadují konvenční servo systémy s objemnou a drahou převodovkou pro potlačení setrvačnosti zátěže.
Ezi-SERVO II Plus-E ALL lze také výjimečně použít pro aplikace s vysokým zatížením a vyšší dynamikou.
Redukce tepla / úspora energie

Ezi-SERVO II Plus-E ALL automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení.
Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.

 

Navýšení krouticího momentu

(proudové nastavení motoru)
Ezi-SERVO II Plus-E ALL dokáže navýšit proud motoru až na 150 % jmenovité hodnoty nastavením parametru běhového proudu (Run Current). Díky tomu může být průběh akcelerace, decelerace a krouticího momentu v nízkých rychlostech vyšší. Krouticí moment tak může být v nízkých rychlostech vylepšen přibližně o 30 %.

 

Žádné vibrace a oscilace

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.
Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém Ezi-SERVO II Plus-E ALL.
Ezi-SERVO II Plus-E ALL využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu.
Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

 

Hladké a přesné polohování

Systém Ezi-SERVO II Plus-E ALL tvoří vysoce přesný krokový motor, který je osazený inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku.
Na rozdíl od konvenčního driveru s mikrokrokováním, provádí vysoce výkonný mikroprocesor (MCU) osazený na základní desce řídicí jednotky Ezi-SERVO II Plus-E ALL vektorové řízení a filtrování, které vytváří plynulé řízení rotace s minimálními zvlněním.

 

Rychlá odezva

Podobně jako u konvenčních krokových motorů, se dokáže Ezi-SERVO II Plus-E ALL okamžitě synchronizovat s řídicími pulzy (vstupními povely) a dosáhnout tak rychlé odezvy při polohování.
Ezi-SERVO II je optimální volbou, pokud je vyžadována stabilita v přídržné poloze a rychlé změny polohy na krátkou vzdálenost.
Tradiční servo systémy mají přirozenou prodlevu, tzv. čas ustálení mezi řídicími vstupními povely a výsledným pohybem kvůli neustálému monitorování aktuální polohy.
 

Vysoké rozlišení

Krokový motor systému Ezi-SERVO II Plus-E ALL je osazen vysoce přesným inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku s možností 11 úrovní softwarového přenastavení.

 

Vysoký krouticí moment

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém Ezi-SERVO II Plus-E ALL udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že Ezi-SERVO II Plus-E ALL nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá Ezi-SERVO II Plus-E ALL vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.


 

Vysoká rychlost

Ezi-SERVO II Plus-E ALL dobře funguje ve vysokých rychlostech bez ztráty synchronizace nebo poziční chyby. Schopnost tohoto systému průběžně monitorovat aktuální polohu umožňuje krokovému motoru generovat vysoký krouticí moment, a to i při 100 % zatížení.

FASTECH: Ezi-SERVO II Plus-E ALL – demonstrace dvouosého řízení na pohybovém šroubu se dvěma krokovými motory s integrovaným enkodérem a řídicí jednotkou

Zpětnovazební smyčka u krokových motorů FASTECH je optimální pro generování velkého krouticího momentu v přídržné poloze a při krátkých krocích s vysokou rychlostí polohování.
Demonstrační systém na videu názorně ukazuje motor, enkodér a řídicí jednotku integrovanou do jednoho celku se schopností dosáhnout velmi přesného a hladkého chodu bez kmitání. Řídicí jednotka pomocí zpětné vazby vyhodnocuje pozici motoru každých 50 mikrosekund.

FASTECH: Ezi-SERVO II Plus-E ALL – řízení delta robotu igus pomocí třech krokových motorů s integrovaným řízením

Toto demonstrační video ukazuje činnost robotického ramene, které je složeno z delta robota značky igus a all-in-one krokových motorů Ezi-SERVO II Plus-E ALL.
Produkt Ezi-SERVO II Plus-E ALL kombinující motor, enkodér, řídicí jednotku a sběrnici Ethernet do jednoho celku, má výhodu ve vysokém rozlišení enkodéru, přesného řízení polohy, redukování elektrického zapojení a úsporu místa. Řízení delta robota je z důvodu vysokého přídržného momentu možné i bez převodovky.

FASTECH: Ezi-SERVO II Plus-E se sběrnicí Ethernet  – demonstrace víceosého řízení 8 koulí prostřednictvím sítě Ethernet

Toto demonstrační video předvádí víceosé řízení prostřednictvím rodiny krokových motorů ze série Ezi-SERVO II Plus-E. Tyto sestavy mají společnou průmyslovou sběrnici Ethernet s možností ovládání přes PC nebo nadřazené PLC.

8 těchto sestav ovládá stejný počet koulí pomocí knihoven DLL vytvořených v operačním systému Windows. Také zde můžete názorně vidět použití all-in-one sestav a miniaturních jednotek, které šetří místo a redukují elektrické zapojení.