Ezi-SERVO II EtherCAT MINI

Kompaktní set krokového motoru se zpětnou vazbou a driveru s komunikací EtherCAT

Zobrazit menuSkrýt menu


Ezi-SERVO II EtherCAT MINI

 • přídržný moment: 0,016~2,4 N.m
 • rozlišení enkodéru: 4000 / 10000 / 16000 / 20000 pulzů/ot.
 • Přípustná okolní teplota: 0°C~+50°C
 • napájecí napětí: 24 VDC

 

Velikosti:

NEMA 8 (20×20 mm)   / NEMA 11 (28×28 mm) /
NEMA 14 (35×35 mm) / NEMA 17 (42×42 mm) /
NEMA 23 (56×56 mm) / NEMA 24 (60×60 mm)
 • Systém Ezi-SERVO II EtherCAT MINI tvoří hybridní krokový motor se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotka, jenž disponuje inteligentním řízením a průmyslovou sběrnicí EtherCAT.
 • Řídicí jednotka s EtherCAT sběrnicí se chová jako slave modul s podporou aplikační vrstvy protokolu CANopen a implementací EtherCAT (CoE – CANopen over EtherCAT) podle profilu zařízení pro elektrické pohony CiA402.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s vysokým rozlišením až 20 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Rozhraní EtherCAT poskytuje vysokou komunikační rychlost 100 Mbit/s v plně duplexním provozu. Díky tomu má systém minimální prodlení a přesnou synchronizaci vzájemně propojených pohonů.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Systém Ezi-SERVO II EtherCAT MINI podporuje tyto poziční módy: řízení polohy profilu (Profile Position Mode – PP), řízení homingu (Homing Mode – HM) a řízení cyklické synchronní polohy (Cyclic Synchronous Position Mode – CSP)
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 3 programovatelnými vstupy (In1~In3). Výstupní obvod disponuje 2 programovatelnými výstupy (Out1~Out2).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • Možnost navýšení proudu motoru až na 150 % jmenovité hodnoty nastavením parametru běhového proudu (objekt 2007h – Run Current).
 • Možnost krátkodobého navýšení proudu motoru při rozběhu až na 350 % jmenovité hodnoty proudu (objekt 2008h – Boost Current).
 • Možnost vzájemného sesíťování až 65 535 dalších jednotek (os) s jedinečnou IP adresou u každé řídicí jednotky.
 • Schopnost detekce poruchových stavů.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~34 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK.
 • Ke krokovým motorům ze sestavy Ezi-SERVO II Ethercat MINI nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Externí zapouzdřený kontrolér s integrovanou sběrnicí EtherCAT
 • Možno ovládat po sběrnici EtherCAT podle profilu zařízení CiA402
 • Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou a vysokým rozlišením
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie
 • Vylepšený průběh krouticího momentu v celém spektru otáček

Síťově řízené krokové motory po sběrnici EtherCAT

Ezi-SERVO II EtherCAT MINI představuje systém se sběrnicí EtherCAT a vysokorychlostním připojením 100 Mbit/s v plně duplexním provozu. Celý systém se chová jako slave modul s implementovaným profilem zařízení pro elektrické pohony CiA402. Tento systém podporuje 3 poziční módy a to Profile Position Mode (PP), Homing Mode (HM) a Cyclic Synchronous Position Mode (CSP).

 

Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou

Ezi-SERVO II Ethercat MINI je inovativní zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou, který pro monitorování aktuální polohy používá optický inkrementální enkodér s vysokým rozlišením.
Zpětná vazba enkodéru umožňuje systému Ezi-SERVO II Ethercat MINI vyhodnocovat aktuální pozici každých 50 mikrosekund. Díky tomu dokáže řídicí jednotka Ezi-SERVO II eliminovat ztrátu pozice či kroku a zajistit přesné polohování.
Jako příklad uveďme konvenční krokový motor s řídicí jednotkou, který může kvůli náhlé změně zatížení ztratit krok, zatímco Ezi-SERVO II automaticky koriguje pozici pomocí zpětné vazby enkodéru.

 

Žádné ladění parametrů

Pro zajištění výkonnosti stroje, plynulého chodu, eliminace poziční chyby a nízké hladiny šumu vyžadují konvenční servo systémy v prvotní fázi ladění zpětnovazebních parametrů (např. proporcionální, integrační a derivační složky) jako výchozí krok pro dosažení stabilního chování systému.
Dokonce i systémy, které používají automatické ladění (auto-tuning), vyžadují po nainstalování a oživení stroje ruční doladění parametrů, zejména pokud se v zařízení používá více než jedna nezávislá osa.
Ezi-SERVO II Ethercat MINI disponuje pokročilou zpětnovazební kontrolou polohování a algoritmem, které dohromady eliminují potřebu zdlouhavého ladění parametrů vyžadované u konvenčních zpětnovazebních servo systémů.
To znamená, že systém Ezi-SERVO II Ethercat MINI je optimalizován pro danou aplikaci a připraven pracovat ihned po vybalení z krabice.
Systém Ezi-SERVO II Ethercat MINI využívá jedinečných vlastností při řízení krokových motorů se zpětnou vazbou, čímž eliminuje tyto těžkopádné kroky a poskytuje programátorovi velmi výkonný servo systém, aniž by ztrácel čas s komplexním nastavováním.
Ezi-SERVO II Ethercat MINI se hodí zejména pro aplikace s menší tuhostí zátěže (například pro pásový a kladkový systém), které občas vyžadují konvenční servo systémy s objemnou a drahou převodovkou pro potlačení setrvačnosti zátěže.
Ezi-SERVO II Ethercat MINI lze také výjimečně použít pro aplikace s vysokým zatížením a vyšší dynamikou.

Redukce tepla / úspora energie

Ezi-SERVO II Ethercat MINI automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení.
Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.

Navíc lze nastavit a posílit běhový proud až na 150 %, čímž se zvýší krouticí moment při nízkých otáčkách.

Průběh krouticího momentu tak může být vylepšen přibližně o 30 % v celém rozsahu otáček.

 

Žádné vibrace a oscilace

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.
Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém Ezi-SERVO II Ethercat MINI .
Ezi-SERVO II Ethercat MINI využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu.
Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

 

Hladké a přesné polohování

Systém Ezi-SERVO II Ethercat MINI tvoří vysoce přesný krokový motor, který je osazený inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku.
Na rozdíl od konvenčního driveru s mikrokrokováním, provádí vysoce výkonný mikroprocesor (MCU) osazený na základní desce řídicí jednotky Ezi-SERVO II Ethercat MINI vektorové řízení a filtrování, které vytváří plynulé řízení rotace s minimálními zvlněním.

 

Rychlá odezva

Podobně jako u konvenčních krokových motorů, se dokáže Ezi-SERVO II Ethercat MINI okamžitě synchronizovat s řídicími pulzy (vstupními povely) a dosáhnout tak rychlé odezvy při polohování.
Ezi-SERVO II Ethercat MINI  je optimální volbou, pokud je vyžadována stabilita v přídržné poloze a rychlé změny polohy na krátkou vzdálenost.
Tradiční servo systémy mají přirozenou prodlevu, tzv. čas ustálení mezi řídicími vstupními povely a výsledným pohybem kvůli neustálému monitorování aktuální polohy.

 

Vysoké rozlišení

Krokový motor systému Ezi-SERVO II Ethercat MINI je osazen vysoce přesným inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku s možností 12 úrovní softwarového přenastavení.


 

Vysoký krouticí moment

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém Ezi-SERVO II Ethercat MINI udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že Ezi-SERVO II nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá Ezi-SERVO II Ethercat MINI vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.


 

Vysoká rychlost

Ezi-SERVO II Ethercat MINI dobře funguje ve vysokých rychlostech bez ztráty synchronizace nebo poziční chyby. Schopnost tohoto systému průběžně monitorovat aktuální polohu umožňuje krokovému motoru generovat vysoký krouticí moment, a to i při 100 % zatížení.

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

3D modely k vyžádání na info@raveo.cz