Polohovací osy řady F

Přesné lineární jednotky YAMAHA F řady FLIP-X s integrovaným lineárním vedením a tuhým rámem konstrukce těla. Produkty Yamaha řady F se pyšní kompaktností a spolehlivostí a vysokou zatížitelností. Lineární jednotky řady F je dodáván včetně servomotoru a driveru.

Zobrazit menuSkrýt menu


Polohovací osy řady F

  • Zdvih: 150 až 2050 mm
  • Maximální rychlost: 300 to 2400 mm/sec
  • Maximální užitečné zatížení: 7 až 120 kg
  • Vysoký moment setrvačnosti pojezdového vozíku. Umožňuje vyložení těžiště zatížení mimo osu jednotky.

Modely: F8, F8L, F8LH, F10, F10H, F14, F14H, F17, F17L, F20, F20N

Precizní lineární jednotky řady F výrobce YAMAHA robustní, tuhé konstrukce (tzv. frame type) jsou vhodné pro použití v aplikacích, kde je tělo osy přímo zatížené břemenem, či je těžiště vyloženo mimo osu jednotky. Osy jsou dodávány včetně servomotoru a driveru.

  • V těle lineárních os YAMAHA je použito čtyřřadé kuličkové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou s menším diferenciálním skluzem. Toto vedení má díky své struktuře menší diferenciální skluz v porovnání s dvouřadým čtyřbodovým kontaktním vedením typu gotický oblouk a udržuje efektivní valivý pohyb i při velkém momentovém zatížení. Použité lineární vedení poskytuje polohovacím jednotkám YAMAHA vynikající životnost.pozn.1

 

 

F/N/B pozn.2

U typů F, N a B jsou na rámu z vysoce tuhého hliníkového extrudovaného materiálu umístěny dvě lineární vedení. Celkem čtyři vozíky lineárního vedení spolehlivě nesou požadované zatížení. Protože se momentové zatížení díky konstrukci a umístění vozíků převážně přeměňuje na svislou sílu, je moment působící na jeden lineární vozík mnohem menší, což zajišťuje vynikající životnost os.

              Pozn.1: S výjimkou modelů T4L/T4LH a T5L/T5LH

              Pozn.2: S výjimkou řady F8/F10/B10

Řada F8

Řada F8 využívá nově vyvinutý profil pohyblivého modulu osy, který výrazně zmenšuje průřez lineární jednotky až o 70 % ve srovnání s řadou F10. Vedení  je uloženo v celé šířce rámu, aby byla zajištěna vysoká tuhost i při kompaktním provedení. Samozřejmě i tato řada využívá čtyřřadé dvoubodové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou.

 

  • Jako zpětnovazebního zařízení je využíván resolver

Resolver má jednoduchou a pevnou konstrukci bez použití elektronických součástek a optických prvků. Problémy s detekcí způsobené poruchou elektronických součástek vlivem kondenzace vody nebo ulpíváním oleje, které se mohou vyskytnout u optických snímačů, se u resolveru nevyskytují. Resolvery mají vynikající životnost. Navíc, protože absolutní i inkrementální resolvery využívají stejné mechanické součásti a společný regulátor, lze požadovanou povahu zpětné vazby zvolit pouze nastavením parametrů. I když se baterie absolutní ho enkodéru zcela vybije, resolver může stále pracovat jako inkrementální. Takže i když dojde k poruše, není nutné zastavení linky, aby byla zajištěna bezpečná výroba. Záložní obvod resolveru byl kompletně upgradován a nyní poskytuje provozní dobu jednoho roku v beznapěťovém stavu.

 

 

  • Dlouhá životnost výrazně snižuje náklady na údržbu.

Vzhledem k tomu, že zrychlení je určeno hmotností zátěže, lze životnost zajistit řádnou dimenzací jednotky podle hmotnosti a polohy těžiště zátěže.

 

 

  • Polohovací osa YAMAHA používá kuličkový šroub s vysokou tuhostí a vedení, které zajišťuje jeho vynikající životnost. To výrazně přispívá ke snížení nákladů zákazníka na údržbu.

 

  • Jsou připraveny řídicí jednotky vhodné pro vaše aplikace.

Kromě parametrizace přes PC a řízení pomocí pulzů byl do nabídky produktů přidán driver, který se ovládá poziční tabulkou. Kromě toho lze nabídnout i drivery pro víceosé ovládání. Díky tomu si můžete vybrat optimální řídicí jednotku vhodnou pro vaši aplikaci.

3D modely na poptání na info@raveo.cz

Produktová prezentace kartézského robota složeného z lineárních os YAMAHA

Kartézský robot sestávající z lineárních os YAMAHA vykazuje vysokou účinnost a širokou variabilitu požadovanou v mnoha soudobých aplikacích.