Polohovací osy řady T

Přesné lineární jednotky YAMAHA T řady FLIP-X s integrovaným lineárním vedením konstrukce frame-less. Produkty Yamaha řady T se pyšní kompaktností a spolehlivostí. Lineární jednotky řady T je dodáván včetně servomotoru a driveru.

Zobrazit menuSkrýt menu


Polohovací osy řady T

  • Zdvih: 50 až 1050 mm
  • Maximální rychlost: 120 až 1800 mm/s
  • Maximální užitečné zatížení (horizontální): 3 až 100 kg
  • Kompaktní tělo a nízká cena.
  • Ideální v aplikacích jako pohon instalovaný přímo rám.

Modely: T4L, T4LH, T5L, T5LH, T6L, T9, T9H

Precizní lineární jednotky řady T výrobce YAMAHA koncepce frame-less jsou vhodné v aplikacích, kde je tělo osy připevněno k nosnému rámu stroje. Osy jsou dodávány včetně servomotoru a driveru.

  • V těle lineárních os YAMAHA je použito čtyřřadé kuličkové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou s menším diferenciálním skluzem. Toto vedení má díky své struktuře menší diferenciální skluz v porovnání s dvouřadým čtyřbodovým kontaktním vedením typu gotický oblouk a udržuje efektivní valivý pohyb i při velkém momentovém zatížení. Použité lineární vedení poskytuje polohovacím jednotkám YAMAHA vynikající životnost.pozn.1

 

F/N/B pozn.2

U typů F, N a B jsou na rámu z vysoce tuhého hliníkového extrudovaného materiálu umístěny dvě lineární vedení. Celkem čtyři vozíky lineárního vedení spolehlivě nesou požadované zatížení. Protože se momentové zatížení díky konstrukci a umístění vozíků převážně přeměňuje na svislou sílu, je moment působící na jeden lineární vozík mnohem menší, což zajišťuje vynikající životnost os.

              Pozn.1: S výjimkou modelů T4L/T4LH a T5L/T5LH

              Pozn.2: S výjimkou řady F8/F10/B10

Řada F8

Řada F8 využívá nově vyvinutý profil pohyblivého modulu osy, který výrazně zmenšuje průřez lineární jednotky až o 70 % ve srovnání s řadou F10. Vedení  je uloženo v celé šířce rámu, aby byla zajištěna vysoká tuhost i při kompaktním provedení. Samozřejmě i tato řada využívá čtyřřadé dvoubodové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou.

 

  • Jako zpětnovazebního zařízení je využíván resolver.

Resolver má jednoduchou a pevnou konstrukci bez použití elektronických součástek a optických prvků. Problémy s detekcí způsobené poruchou elektronických součástek vlivem kondenzace vody nebo ulpíváním oleje, které se mohou vyskytnout u optických snímačů, se u resolveru nevyskytují. Resolvery mají vynikající životnost. Navíc, protože absolutní i inkrementální resolvery využívají stejné mechanické součásti a společný regulátor, lze požadovanou povahu zpětné vazby zvolit pouze nastavením parametrů. I když se baterie absolutní ho enkodéru zcela vybije, resolver může stále pracovat jako inkrementální. Takže i když dojde k poruše, není nutné zastavení linky, aby byla zajištěna bezpečná výroba. Záložní obvod resolveru byl kompletně upgradován a nyní poskytuje provozní dobu jednoho roku v beznapěťovém stavu.

 

 

  • Dlouhá životnost výrazně snižuje náklady na údržbu.

Vzhledem k tomu, že zrychlení je určeno hmotností zátěže, lze životnost zajistit řádnou dimenzací jednotky podle hmotnosti a polohy těžiště zátěže.

 

 

 

  • Polohovací osa YAMAHA používá kuličkový šroub s vysokou tuhostí a vedení, které zajišťuje jeho vynikající životnost. To výrazně přispívá ke snížení nákladů zákazníka na údržbu.

 

  • Jsou připraveny řídicí jednotky vhodné pro vaše aplikace.

Kromě parametrizace přes PC a řízení pomocí pulzů byl do nabídky produktů přidán driver, který se ovládá poziční tabulkou. Kromě toho lze nabídnout i drivery pro víceosé ovládání. Díky tomu si můžete vybrat optimální řídicí jednotku vhodnou pro vaši aplikaci.

3D modely na poptání na info@raveo.cz

Produktová prezentace kartézského robota složeného z lineárních os YAMAHA

Kartézský robot sestávající z lineárních os YAMAHA vykazuje vysokou účinnost a širokou variabilitu požadovanou v mnoha soudobých aplikacích.