Rotační osy řady R

Přesná rotační osa YAMAHA R řady FLIP-X s integrovanou harmonickou převodovkou a servomotorem poskytuje vysokou pevnost a přesnost polohování. Její předností je opakovatelnost +/-30arcsec, takže se hodí pro širokou škálu aplikací jako jsou například indexovací stoly.

Zobrazit menuSkrýt menu


Rotační osy řady R

  • Rozsah otáčení: 360°
  • Maximální rychlost: 360°/s
  • Maximální přípustný moment setrvačnosti: 0,12 až 1,83 kgm2

Modely: R5, R10, R20

Přesná rotační osa YAMAHA R řady FLIP-X s integrovanou harmonickou převodovkou poskytuje vysokou pevnost a přesnost polohování. Její předností je opakovatelnost +/-30 arcsec, takže se hodí pro širokou škálu aplikací jako jsou například indexovací stoly. Jednotka R je hnaná servomotorem.

 

  • Jako zpětnovazebního zařízení je využíván resolver

Resolver má jednoduchou a pevnou konstrukci bez použití elektronických součástek a optických prvků. Problémy s detekcí způsobené poruchou elektronických součástek vlivem kondenzace vody nebo ulpíváním oleje, které se mohou vyskytnout u optických snímačů, se u resolveru nevyskytují. Resolvery mají vynikající životnost. Navíc, protože absolutní i inkrementální resolvery využívají stejné mechanické součásti a společný regulátor, lze požadovanou povahu zpětné vazby zvolit pouze nastavením parametrů. I když se baterie absolutní ho enkodéru zcela vybije, resolver může stále pracovat jako inkrementální. Takže i když dojde k poruše, není nutné zastavení linky, aby byla zajištěna bezpečná výroba. Záložní obvod resolveru byl kompletně upgradován a nyní poskytuje provozní dobu jednoho roku v beznapěťovém stavu.

 

  • Jsou připraveny řídicí jednotky vhodné pro vaše aplikace.

Kromě parametrizace přes PC a řízení pomocí pulzů byl do nabídky produktů přidán driver, který se ovládá poziční tabulkou. Kromě toho lze nabídnout i drivery pro víceosé ovládání. Díky tomu si můžete vybrat optimální řídicí jednotku vhodnou pro vaši aplikaci.

 

 

3D modely na poptání na info@raveo.cz

Produktová prezentace kartézského robota složeného z lineárních os YAMAHA

Kartézský robot sestávající z lineárních os YAMAHA vykazuje vysokou účinnost a širokou variabilitu požadovanou v mnoha soudobých aplikacích.