Polohovací osy řady N

Přesné lineární jednotky řady N s integrovanými přesnými kuličkovými šrouby a lineárním vedením využívající systém rotující matice. Produkty Yamaha se pyšní vysokou spolehlivostí a odolností.

Zobrazit menuSkrýt menu


Polohovací osy řady N

 • Zdvih: 250 až 2500 mm
 • Maximální rychlost: 1200 mm/s
 • Maximální užitečné zatížení: 50 až 80 kg
 • Opakovatelnost: +/-0,01 mm
 • Systém rotující matice což zajišťuje vysokorychlostní přenos.

Modely: N15, N15D, N18, N18D

Přesné lineární jednotky řady N výrobce YAMAHA s integrovanými kuličkovými šrouby a lineárním vedením, využívají systém rotující matice. To řešení umožňuje dosažení vysokých rychlostí bez nežádoucího rozkmitání pohybového šroubu. Produkty Yamaha se pyšní vysokou spolehlivostí a odolností. Lineární jednotky jsou dodávány včetně motoru a driveru.

 • Konstrukční řešení řady N

Konstrukce řady N je založena na rotující matici spojené s motorem s průchozí dutou hřídelí, skrze kterou prochází statický kuličkový šroub. Motor s maticí je integrován do pojezdového vozíku lineární jednotky.

 

 • Přenos vysokou rychlostí je možný i při dlouhém zdvihu.

Díky tomu, že se kuličkový šroub neotáčí, nemůže dosáhnout kritických otáček. Tím je umožněno dosáhnout vysoké rychlosti polohování i při dlouhém zdvihu.

 

 • Standardně je možno použít dvě jednotky souose

Dvě jednotky lze uspořádat souose s využitím vlastností řady N.
Ve srovnání s použitím dvou jednoosých robotů tak lze dosáhnout úspory místa a snížení nákladů.

 

 • V těle lineárních os YAMAHA je použito čtyřřadé kuličkové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou s menším diferenciálním skluzem. Toto vedení má díky své struktuře menší diferenciální skluz v porovnání s dvouřadým čtyřbodovým kontaktním vedením typu gotický oblouk a udržuje efektivní valivý pohyb i při velkém momentovém zatížení. Použité lineární vedení poskytuje polohovacím jednotkám YAMAHA vynikající životnost.pozn.1

 

F/N/B pozn.2

U typů F, N a B jsou na rámu z vysoce tuhého hliníkového extrudovaného materiálu umístěny dvě lineární vedení. Celkem čtyři vozíky lineárního vedení spolehlivě nesou požadované zatížení. Protože se momentové zatížení díky konstrukci a umístění vozíků převážně přeměňuje na svislou sílu, je moment působící na jeden lineární vozík mnohem menší, což zajišťuje vynikající životnost os.

              Pozn.1: S výjimkou modelů T4L/T4LH a T5L/T5LH

              Pozn.2: S výjimkou řady F8/F10/B10

Řada F8

Řada F8 využívá nově vyvinutý profil pohyblivého modulu osy, který výrazně zmenšuje průřez lineární jednotky až o 70 % ve srovnání s řadou F10. Vedení  je uloženo v celé šířce rámu, aby byla zajištěna vysoká tuhost i při kompaktním provedení. Samozřejmě i tato řada využívá čtyřřadé dvoubodové lineární vedení s kruhovou obloukovou drážkou.

 

 • Jako zpětnovazebního zařízení je využíván resolver

Resolver má jednoduchou a pevnou konstrukci bez použití elektronických součástek a optických prvků. Problémy s detekcí způsobené poruchou elektronických součástek vlivem kondenzace vody nebo ulpíváním oleje, které se mohou vyskytnout u optických snímačů, se u resolveru nevyskytují. Resolvery mají vynikající životnost. Navíc, protože absolutní i inkrementální resolvery využívají stejné mechanické součásti a společný regulátor, lze požadovanou povahu zpětné vazby zvolit pouze nastavením parametrů. I když se baterie absolutní ho enkodéru zcela vybije, resolver může stále pracovat jako inkrementální. Takže i když dojde k poruše, není nutné zastavení linky, aby byla zajištěna bezpečná výroba. Záložní obvod resolveru byl kompletně upgradován a nyní poskytuje provozní dobu jednoho roku v beznapěťovém stavu.

 

 

 • Dlouhá životnost výrazně snižuje náklady na údržbu.

Vzhledem k tomu, že zrychlení je určeno hmotností zátěže, lze životnost zajistit řádnou dimenzací jednotky podle hmotnosti a polohy těžiště zátěže.

 

 • Polohovací osa YAMAHA používá kuličkový šroub s vysokou tuhostí a vedení, které zajišťuje jeho vynikající životnost. To výrazně přispívá ke snížení nákladů zákazníka na údržbu.

 

 • Jsou připraveny řídicí jednotky vhodné pro vaše aplikace.

Kromě parametrizace přes PC a řízení pomocí pulzů byl do nabídky produktů přidán driver, který se ovládá poziční tabulkou. Kromě toho lze nabídnout i drivery pro víceosé ovládání. Díky tomu si můžete vybrat optimální řídicí jednotku vhodnou pro vaši aplikaci.

 

 

3D modely na poptání na info@raveo.cz

Produktová prezentace kartézského robota složeného z lineárních os YAMAHA

Kartézský robot sestávající z lineárních os YAMAHA vykazuje vysokou účinnost a širokou variabilitu požadovanou v mnoha soudobých aplikacích.