SCARA roboty řady YK-XGS (3-20kg)

SCARA robot výrobce YAMAHA řady YK-XGS nabízí vynikající přesnost polohování a vysokou rychlost, s dosahem ramene 300mm až 1000mm dle varianty. Určen je pro stropní, boční a inverzní montáž.

Zobrazit menuSkrýt menu


SCARA roboty řady YK-XGS (3-20kg)

 • Délka ramene: 300 mm až 1000 mm
 • Maximální užitečné zatížení: 3 kg až 20 kg

SCARA robot výrobce YAMAHA řady YK-XGS nabízí vynikající přesnost polohování a vysokou rychlost, s dosahem ramene 300mm až 1000mm dle varianty. Určen je pro stropní a boční montáž.

 • Závěsný typ s bezřemenovou konstrukcí a vysokou tuhostí
  •  Díky možnosti zavěšení SCARA robota na stěnu lze celé výrobní zařízení zmenšit. Dále je do produktové řady přidán také inverzní typ, který umožňuje provoz směrem nahoru, rozšiřuje se flexibilita pracovního uplatnění. Použitím zcela bezřemenové konstrukce se navíc dosahuje maximálního užitečného zatížení 20 kg a přípustného momentu setrvačnosti v ose R 1 kgm2*, což jsou v dané třídě špičkové hodnoty. Tento robot je vhodný pro práci s velkým zatížením.
   * YK700XGS až YK1000XGS

 • Vnitřní struktura SCARY YK-XGS dosahuje vysoké tuhosti a přesnosti.

 

 

 • Zcela bezřemenová konstrukce
  • Zcela bezřemenové konstrukce bylo dosaženo přímým spojením pohybového šroubu osy Z s motorem. Tato struktura s přímým pohonem výrazně snižuje množství zbytečných pohyblivých součástek. Zachovává také vysokou přesnost po celou životnost. Zajišťuje bezúdržbové používání po delší dobu než v případě pohonu řemenem a to bez obav z přetržení řemene či jeho natažení (funkce platí pro všechny modely řady XG a YK180X/YK220X).

 

 • Vysoká rychlost
  • Standardní doba cyklu je samozřejmě krátká, ale konstrukce YAMAHA klade důraz na rychlost taktu i v reálném použití. Výrazného zlepšení maximální rychlosti bylo dosaženo změnou převodového poměru a maximálních otáček motoru. To vedlo také ke zkrácení reálné doby pracovního cyklu při pohybu na dlouhé vzdálenosti.

 

 • Vylepšené podmínky pro údržbu robotů
  • Kryty robotů YAMAHA SCARA řady YK-XGS lze sejmout zepředu nebo shora. Kryt je oddělený od kabeláže, takže úkony údržby jsou snadné.
   U běžných robotů zabere výměna maziva v harmonických převodovkách mnoho času a problémů, protože převod musí být demontován a při zpětné montáži může dojít k odchylkám polohy. U robotů YAMAHA SCARA je však harmonická převodovka naplněna plastickým mazivem a těsněním, takže výměna maziva není nutná (YK-500XG až YK1000XG).

 

 • Kapacita momentu setrvačnosti osy R 
  • Reálné pracovní situace zahrnují polohování různorodou škálu těžkých obrobků i práci s dlouhými posuny. Použití nízkého momentu setrvačnosti osy R v těchto případech pomáhá drasticky zkrátit dobu cyklu. Všechny roboty YAMAHA SCARA mají převodovku přímo spojenou s koncem rotační osy. Osa R robota YK-XGS nabízí extrémně vysoký přípustný moment setrvačnosti, který zajišťuje vysokou rychlost provozu ve srovnání s konstrukcemi, kde se polohování obvykle provádí pomocí pásu po zpomalení.

 

 • Přípustný moment setrvačnosti osy R : Srovnání YK120XGS s konkurenčními modely
  • Při velkém vysunutí osy R vůči středu zátěže vzniká velký moment setrvačnosti, který může výrazně limitovat zrychlení během provozu.
   Přípustný moment setrvačnosti u robotů řady YAMAHA XGS je v porovnání s ostatními firemními roboty SCARA stejné třídy mimořádně velký, a proto mohou pracovat vysokou rychlostí i při vyložení gripperu.

 

 • Údaje při použití 1 kg nákladu (viz tabulka níže a obrázek výše)

 

 • Kompaktnost
  • Změna uspořádání kabelů způsobila, že celková výška kabelů je nižší než celková výška jednotky.
   Také použití motoru s malou celkovou délkou a tvarované základny přineslo nejmenší rozměry mezi zařízeními stejné třídy.

 

 • Odolný resolver zajišťuje řízení v uzavřené smyčce
  • Použitý rezolver má jednoduchou, ale pevnou konstrukci, která nepoužívá elektronické součástky a díky tomu je mimořádně odolný, kdy i v náročných podmínkách vykazuje nízkou poruchovost. Konstrukce resolveru nemá žádné problémy s detekcí, které se vyskytují u jiných typů detektorů, jako jsou optické snímače. Mechanický základ pro absolutní i inkrementální variantu je totožný, takže lze pouhým nastavením parametru přepnout na absolutní nebo inkrementální zpětnou vazbu.
   V případě, že se baterie absolutního snímání vybije, může SCARA pracovat na základě inkrementálních dat, takže i v tomto nepravděpodobném případě  nebude nutné zastavit výrobní linku. Záložní okruh byl kompletně renovován a nyní má záložní dobu delší než 1 rok.

 

 • Funkce zónového řízení (automatické nastavení maximálního zrychlení/zpomalení)
  • U robotů SCARA se vyskytují značné rozdíly v zatížení motoru a převodovky v závislosti na tom, zda je rameno robota složené nebo vysunuté. Roboty YAMAHA SCARA však automaticky nastavují optimální maximální zrychlení a zpomalení na základě stavu ramene při zahájení provozu a stavu ramene při ukončení provozu. Tato schopnost pro uživatele znamená, že pouhým zadáním počátečního užitného zatížení zabrání tomu, aby robot překročil toleranční hodnoty pro maximální točivý moment motoru a přípustný maximální točivý moment převodovky. Je tak možno využít plný potenciál motoru vzhledem ke schopnostem zařízení, a zároveň udržet vysokou úroveň zrychlení/zpomalení.

 

 

 • Možnost volby duté hřídele a příruby nástroje
  • Užitečná je možnost volby duté hřídele nebo příruby pro upnutí nástroje.
  • * YK250XG/YK350XG/YK400XG/YK500XGL/YK600XGL

 

 

 • Spolehlivost podložená 43letou zkušeností s vývojem robotů SCARA
  • Robot Yamaha SCARA, který byl původně vyvinut přímo v podniku za účelem zajištění odolného a přesného řízení pohybu v náročném prostředí výroby motocyklů, byl „testován“ a osvědčil se v různých oblastech po dobu 43 let.
   * Výrobek byl uveden na trh v roce 1984.

 

 

Ukázka aplikace: Yamaha iVY2 a RCX340

Toto video je demonstrací aplikace Robot Vision Sorting od společnosti Yamaha. Video ukazuje, jak systém iVY2 a řadič RCX340 spolupracují při třídění objektů – ukázka průmyslové automatizace v akci (SCARA roboty).