Ezi-SERVO HS

Set krokového motoru s dutou hřídelí, se zpětnou vazbou a libovolného driveru

Zobrazit menuSkrýt menu


Ezi-SERVO HS

 • přídržný moment: 0,014~4,5 N.m
 • rozlišení enkodéru: 4000 / 10000 / 16000 / 20000 pulzů/ot.
 • Přípustná okolní teplota: 0°C~+55°C
 • napájecí napětí: 24 VDC / 40~70 VDC

 

Velikosti:

NEMA 8 (20×20 mm)   / NEMA 11 (28×28 mm) /
NEMA 14 (35×35 mm) / NEMA 17 (42×42 mm) /
NEMA 23 (56×56 mm) / NEMA 24 (60×60 mm) /
NEMA 34 (86×86 mm)

Krokový motor s enkodérem s vysokým rozlišením

– Krokový systém s uzavřenou smyčkou

– Vysoce přesné řízení polohy

– Nízká produkce tepla / vysoký točivý moment

– Podpora EtherCAT, Ethernet, CC-Link

– Motor je osazen dutou průchozí hřídelí

 

 • Ezi-SERVO II HS je stand-alone systém tvořený hybridním krokovým motorem se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotkou. To umožňuje snadno ovládat řídicí jednotku krokového motoru přes PC nebo nadřazené PLC.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s vysokým rozlišením až 20 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Pomocí jednoduchého grafického prostředí a integrované poziční tabulky PT (Position Table) uvnitř řídicí jednotky lze nadefinovat vlastní polohovací profily, tj. počet kroků (dráhu), směr rotace, rychlost, rozjezdové a dojezdové rampy, skoky na další řádky PT atd.
 • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím integrované sítě a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 9 programovatelnými vstupy (In1~In9). Výstupní obvod disponuje 1 vyhrazeným výstupem (Compare Out) a 9 programovatelnými výstupy (Out1~Out9).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • Možnost navýšení běhového krouticího momentu až na 150 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost krátkodobého navýšení krouticího momentu při rozběhu až na 350 % jmenovité hodnoty.
 • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8/10 (32bit, 64bit).
 • Schopnost detekce poruchových stavů.

Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou

Ezi-SERVO II HS je inovativní zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou, který pro monitorování aktuální polohy používá optický inkrementální enkodér s vysokým rozlišením.
Zpětná vazba enkodéru umožňuje systému Ezi-SERVO II HS vyhodnocovat aktuální pozici každých 50 mikrosekund. Díky tomu dokáže řídicí jednotka Ezi-SERVO II HS eliminovat ztrátu pozice či kroku a zajistit přesné polohování.
Jako příklad uveďme konvenční krokový motor s řídicí jednotkou, který může kvůli náhlé změně zatížení ztratit krok, zatímco Ezi-SERVO II HS automaticky koriguje pozici pomocí zpětné vazby enkodéru.

Žádné ladění parametrů
Pro zajištění výkonnosti stroje, plynulého chodu, eliminace poziční chyby a nízké hladiny šumu vyžadují konvenční servo systémy v prvotní fázi ladění zpětnovazebních parametrů (např. proporcionální, integrační a derivační složky) jako výchozí krok pro dosažení stabilního chování systému.
Dokonce i systémy, které používají automatické ladění (auto-tuning), vyžadují po nainstalování a oživení stroje ruční doladění parametrů, zejména pokud se v zařízení používá více než jedna nezávislá osa.
Ezi-SERVO II HS disponuje pokročilou zpětnovazební kontrolou polohování a algoritmem, které dohromady eliminují potřebu zdlouhavého ladění parametrů vyžadované u konvenčních zpětnovazebních servo systémů.
To znamená, že systém Ezi-SERVO II HS je optimalizován pro danou aplikaci a připraven pracovat ihned po vybalení z krabice.
Systém Ezi-SERVO II HS využívá jedinečných vlastností při řízení krokových motorů se zpětnou vazbou, čímž eliminuje tyto těžkopádné kroky a poskytuje programátorovi velmi výkonný servo systém, aniž by ztrácel čas s komplexním nastavováním.
Ezi-SERVO II HS se hodí zejména pro aplikace s menší tuhostí zátěže (například pro pásový a kladkový systém), které občas vyžadují konvenční servo systémy s objemnou a drahou převodovkou pro potlačení setrvačnosti zátěže.
Ezi-SERVO II HS lze také výjimečně použít pro aplikace s vysokým zatížením a vyšší dynamikou.

Redukce tepla / úspora energie

Ezi-SERVO II HS automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení.
Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.

Žádné vibrace a oscilace

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.
Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém Ezi-SERVO II HS.
Ezi-SERVO II HS využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu.
Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

Hladké a přesné polohování

Systém Ezi-SERVO II HS tvoří vysoce přesný krokový motor, který je osazený inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku.
Na rozdíl od konvenčního driveru s mikrokrokováním, provádí vysoce výkonný mikroprocesor (MCU) osazený na základní desce řídicí jednotky Ezi-SERVO II HS vektorové řízení a filtrování, které vytváří plynulé řízení rotace s minimálními zvlněním.

Rychlá odezva

Podobně jako u konvenčních krokových motorů, se dokáže Ezi-SERVO II HS okamžitě synchronizovat s řídicími pulzy (vstupními povely) a dosáhnout tak rychlé odezvy při polohování.
Ezi-SERVO II HS je optimální volbou, pokud je vyžadována stabilita v přídržné poloze a rychlé změny polohy na krátkou vzdálenost.
Tradiční servo systémy mají přirozenou prodlevu, tzv. čas ustálení mezi řídicími vstupními povely a výsledným pohybem kvůli neustálému monitorování aktuální polohy.

Vysoké rozlišení

Krokový motor systému Ezi-SERVO II HS je osazen vysoce přesným inkrementálním enkodérem s rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku s možností 12 úrovní softwarového přenastavení.


Vysoký krouticí moment

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém Ezi-SERVO II HS udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že Ezi-SERVO II HS nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá Ezi-SERVO II HS vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.

 


Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

FASTECH: Ezi-SERVO HS SCARA Demo Set

Ukázka demonstračního scara systému tvořeného dvěma krokovými motory Ezi-SERVO HS s průchozí dutou hřídelí. Díky tomu mohou být protahovány kabely a trubičky skrze otvor v krokovém motoru pro vedení kabeláže nebo další zpracování ve výrobním procesu. V tomto ukázkovém videu probíhá komunikace po sběrnici Ethernet prostřednictvím řídicích jednotek Ezi-SERVO II Plus-E.