Aplikace - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu

Aplikace

Podívejte se na naše speciální aplikace. Prostudujte si náš přehledový katalog.

AGV

Automaticky naváděná vozidla neboli vozíky s trakčními pohony. AGV se v podstatě skládají z jednoho nebo více přepravních vozidel bez řidiče, navádění, zařízení pro určování polohy, detekce polohy a přenosu dat, jakož i infrastruktury a periferních zařízení.

PLOTR

CNC technologie pro řezání či frézování materiálu. Pro rozpohybování dvouosého nebo tříosého plotru navrhujeme a dodáváme kompletní řešení pohonů složené z motorů, převodovek, lineárního vedení, hřebenů, šroubů až po kompletní řízení.

MEDICÍNA

Technologie, které pomáhají i zachraňují lidem životy. Naše pohony jsou nasazovány do mnoha medicínských zařízení, kde umíme nabídnout maximální kvalitu řešení s ohledem na požadavky na preciznost, životnost, prostředí i nutnou certifikaci.

JEDNOÚČELOVÉ STROJE

Nezávisle na prostředí a aplikaci nabízíme pohony napříč průmyslem. Stačí nám zadání a požadavky na pohyb a navrhneme optimální řešení pohonů s ohledem na cenu i životnost. Jednoúčelové stroje patří mezi pilíře našeho podnikání a máme 20 let zkušeností s návrhem a dodávkami do strojů například do automotive.

HANDICAP

Lidé mohou dostat do složitých situací vlivem omezené pohyblivosti nebo zdravotního postižení. Technologie však nabízí ulehčení těchto hendikepů díky elektrickým invalidním vozíkům, zvedacích systémů či výtahů. Z našich produktů se využívají pro tyto zařízení především DC pohony, lineární vedení a také řízení.

MANIPULACE

Prakticky základní úloha v automatizaci, která zahrnuje přesun materiálu či předmětu s ohledem na přesnost, rychlost a zrychlení. Využijte našich možností pohonů či robotů pro jakoukoliv úlohu.

AUTOMATICKÉ PŘÍSTUPY

Ať už jdete do obchodu, nemocnice, letiště, výrobního závodu či na lyže všude najdete naše pohony, které pohybují s dveřmi, vraty, gaty nebo závorami. Máme širokou škálu řešení, které se skládá z motorů, převodovky, řízení i lineárního vedení.

MÍCHÁNÍ

Nejenom chemický průmysl je plný úloh míchání tekutin či sypkých materiálů. Nabízíme elektro pohony s ohledem na povahu média i optimální promíchání v definovaných časech. Navrhneme optimální řešení s ohledem na výkon, rychlost či například ATEX prostředí.

DOPRAVNÍKY

Zařízení pro nepřetržitý pohyb materiálu, kusového zboží nebo ucelených manipulačních jednotek. Dopravníků je celá řada a provedení, ale vždy je potřeba pro rozpohybování správný pohon s ohledem na výkon, provedení, bezpečnost, okolní prostředí i napájení. Naše pohony pro dopravníky používají špičky v oboru, které dodávají finální dopravníky globálně.

DOMÁCNOSTI

Home and building automation je všudy přítomná technologie a jako akční členy je hojně využíván rotační i lineární pohyb. Mezi typické aplikace patří vrata, dveře, závory, vzduchotechnika, přístupové systémy, domácí roboty a mnoho dalších zařízení, které všichni denně využíváme.

LETECTVÍ

Z hlediska technologií nejvyšší technická třída z pohledu parametrů, kvality i certifikace. Naše pohony rozpohybovávají klapky, polohy vrtulí a jsou aplikovány také v kosmickém výzkumu či satelitních systémech.

AGRO

Stroje a zařízení pro zemědělství jsou v současné době natolik automatizovány, že jen otázkou času kdy budou zcela autonomní. Prakticky všechny zemědělské stroje využívají DC pohony, v kterých máme nejširší nabídky napříč trhem. Definujte nám technické zadání a vybereme optimální řešení lineárního i rotačního pohybu.

CNC

V obráběcích strojích bez ohledu na typ obráběného materiálu je potřeba pohyb a polohování. Standardně navrhujeme optimální řešení pohybu CNC strojů zahrnující kompletní nabídku motorů, převodovek, vřeten, lineární techniky i řízení. V české republice prakticky není výrobce CNC strojů, který by nevyužíval našich služeb a produktů.

TURNIKETY

Jdete na letiště, koncert, úřad či lyže? Všude procházíte motorizovanými bariérami neboli turnikety. V těchto zařízeních najdete naše pohony i lineární vedení. Navrhujeme řešení s ohledem na technické zadání i ekonomické požadavky.

DOPRAVNÍ TECHNIKA

V autech, tramvajích i vlacích jsou všudypřítomné elektromotory a převodovky. Nabízíme ucelené řešení pohybu pro tato odvětví a úlohy. Naše reference v těchto segmentech jsou globální výrobci.