EZI-STEP II PLUS-E – KROKOVÉ MOTORY S ETHERNET SBĚRNICÍ

Set krokového motoru bez zpětné vazby a driveru s komunikací ETHERNET

Zobrazit menuSkrýt menu


EZI-STEP II PLUS-E – KROKOVÉ MOTORY S ETHERNET SBĚRNICÍ

 • přídržný moment: 0,016~12 N.m
 • komunikační rozhraní: Ethernet
 • komunikační rychlost: 10/100 Mbps – T/TX Full Duplex
 • vzájemné sesíťování: max. 254 jednotek
 • přípustná okolní teplota: 0°C~+50°C
 • napájecí napětí: 24 VDC / 40~70 VDC

 

Velikosti:

NEMA 8 (20×20 mm)   / NEMA 11 (28×28 mm) /
NEMA 17 (42×42 mm) / NEMA 23 (56×56 mm) /
NEMA 24 (60×60 mm) / NEMA 34 (86×86 mm)
 • Ezi-STEP II Plus-E je stand-alone systém tvořený hybridním krokovým motorem s externí řídicí jednotkou, jenž disponuje průmyslovou sběrnicí Ethernet. To umožňuje snadno ovládat řídicí jednotku krokového motoru přes PC nebo nadřazené PLC.
 • Rozhraní Ethernet poskytuje komunikační rychlost 10/100 Mbit/s v plně duplexním provozu. Díky tomu má systém minimální prodlení a přesnou synchronizaci vzájemně propojených pohonů.
 • Parametrizace se provádí přes PC prostřednictvím zdarma dodávaného software Ezi-MOTION Plus-E, který si můžete stáhnout v záložce [Ke stažení].
 • Pomocí jednoduchého grafického prostředí a integrované poziční tabulky PT (Position Table) uvnitř řídicí jednotky lze nadefinovat vlastní polohovací profily, tj. počet kroků (dráhu), směr rotace, rychlost, rozjezdové a dojezdové rampy, skoky na další řádky PT atd.
 • Do poziční tabulky PT lze uložit až 256 polohovacích profilů. Tyto profily lze po nastavení spouštět buďto přes PC, po sběrnici Ethernet, popř. digitálními vstupy (v případě ovládání digitálními vstupy je počet polohovacích profilů omezen počtem neobsazených vstupů).
 • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím integrované sítě a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 9 programovatelnými vstupy (In1~In9). Výstupní obvod disponuje 2 vyhrazenými výstupy (Compare Out/Brake) a 9 programovatelnými výstupy (Out1~Out9).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • Možnost navýšení proudu motoru za chodu až na 150 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost krátkodobého navýšení krouticího momentu při rozběhu až na 350 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost vzájemného sesíťování s až 254 dalšími jednotkami (osami) s jedinečnou IP adresou u každé řídicí jednotky.
 • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8/10 (32bit, 64bit).
 • Schopnost detekce poruchových stavů.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~34 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK. Každá řídicí jednotka, ať již s opcí -BK či nikoliv, má připraveny výstupy pro ovládání elektromagnetické brzdy. Tu lze doobjednat zvlášť.
 • Ke krokovým motorům ze sestavy Ezi-STEP II nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Externí zapouzdřený kontrolér s integrovanou sběrnicí Ethernet
 • Stand-alone systém s vnitřní logikou bez potřeby ovládání nadřazeným PLC
 • Možno ovládat po sběrnici Ethernet nebo propojit s PC bez převodníku
 • Poziční tabulka s až 256 polohovacími profily
 • Jednoduché grafické prostředí bez složitého programování
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie
 • Vylepšený průběh krouticího momentu v celém spektru otáček

 

 


 

Síťově řízené krokové motory po sběrnici Ethernet

Prostřednictvím komunikace Ethernet lze z PC nebo PLC ovládat až 254 řídicích jednotek (os). Systém Ezi-STEP II Plus-E používá daisy-chain topologii s řetězovým zapojením jednotlivých řídicích jednotek skrze vestavěný Ethernet HUB. Veškeré polohovací příkazy jsou nastavovány přes síť a uloženy v interní paměti ROM jako parametry. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování v operačních systémech Windows 2000/XP/7/8/10.

 

Funkce poziční tabulky

Poziční tabulka může být použita pro polohování ovládané digitálními vstupně-výstupními signály z nadřazeného systému. Můžete tak ovládat krokový motor napřímo výběrem řádku poziční tabulky, příkazem start/stop, spuštěním referování či jinými digitálními vstupy z PLC nebo PC. Mimo to mohou tyto nadřazené systémy monitorovat výstupní statusy jako např. In-Position (dosažení cílové polohy), Origin Search OK (dokončení reference), Moving/Stop, Step Ready a ostatní digitální výstupní signály z příslušné řídicí jednotky. V poziční tabulce může být uloženo až 256 polohovacích příkazů, které mohou být nastaveny z PC.

 

Mikrokrokování a filtrování

(vysoce přesná funkce mikrokroku a filtrace)
Vysoce výkonný mikroprocesor pracuje s rozlišením kroku 1,8° až do maxima 0,0072° (1/250 kroku). Systém Ezi-STEP II aktualizuje řídicí PWM signál každých 50 μs, což umožňuje přesnější řízení proudu a velmi přesné řízení mikrokroku.

 

Softwarové tlumení vibrací

(potlačení vibrací a vysokorychlostní provoz)
Vibrace krokového motoru jsou vytvářeny změnami magnetického toku a nižším proudem z řídicí jednotky v důsledku zpětného elektromotorického napětí generovaného motorem při vysokých rychlostech a snižováním fázového napětí z jednotky. Řídicí jednotka Ezi-STEP II dokáže tyto problémy detekovat a mikroprocesor následně upravovat fázi proudu podle pólové polohy motoru, čímž výrazně potlačuje vibrace. To umožňuje plynulý provoz motoru při vysokých rychlostech.

 

Zdokonalení vysokorychlostního řízení

Systém Ezi-STEP II v závislosti na otáčkách krokového motoru automaticky zvyšuje napájecí napětí a zabraňuje ztrátám krouticího momentu v důsledku nízkého provozního napětí motoru způsobeného zpětným elektromotorickým napětím. To umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti provozu. Softwarový tlumicí algoritmus navíc minimalizuje vibrace a zabraňuje ztrátě synchronizace při vysoké rychlosti.
       Aplikovatelné u modelů: Ezi-STEPII-PE-42 / Ezi-STEPII-PE-56 / Ezi-STEPII-PE-60

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.