AKD SERVOZESILOVAČ

Standardní servozesilovač pro servomotory Kollmorgen AKM

Zobrazit menuSkrýt menu


AKD SERVOZESILOVAČ

 • výkon: 1,1 – 35 kW
 • napájení: 240 VAC (1f,3f) / 480 VAC (3f)
 • komunikace: EtherCAT®, SynqNet™, Modbus/TCP, CANopen®, EtherNet/IP,PROFINET
 • Pokročilé řídící funkce, jednoduchá a intuitivní parametrizace.

 

AKD drivery jsou navrženy s širokou nabídkou komunikací pro snadné připojení k různým řídicím systémům. Univerzálnost platí i pro možnost připojení různých typů zpětných vazeb motorů.

Vlastnosti:

 • Driver může být zaintegrován do systému Kollmorgen Automation Suite™ pro vysoce výkonné jedno/více – osé systémy
 • Kollmorgen WorkBench – graficky uživatelský program pro jednoduché nastavení a programování
 • Plug-and-play kompatibilita s motory Kollmorgen (motor není třeba parametrizovat)
 • Opticky izolované digitální vstupy/výstupy
 • Nejrychlejší digitální proudová smyčka na trhu.
 • Autotuning s plným rozsahem
 • Rychlá výměna dat pomocí PC-kompatibilního TCP/IP Ethernet portu
 • Rozšířená poziční tabulka s 256 pozicemi
 • Podporované typy zpětné vazby: Smart Feedback Devices (SFD), EnDat2.2, 2.1, BiSS, Analog Sine/Cos encoder, inkrementální enkodér, HIPERFACE®, HIPERFACE®DSL, resolver a SFD3
 • Široká nabídka komunikačních sběrnic – EtherCAT®, SynqNet™, Modbus/TCP, CANopen®, EtherNet/IP a PROFINET
 • Detekce nadproud, napěťových špiček a teploty pro zvýšení spolehlivosti systému
 • STO pro bezpečné́ vypnutí – SIL2 dle IEC 61508
 • Rozšiřující karty pro zvýšení počtu digitálních IO, NVRAM a výpočetního výkonu

Výhody:

 • Díky plug-and-play konfiguraci KOLLMORGEN motorů, pokročilé autotuning funkci a intuitivnímu grafickému rozhraní je nastavení a programování velmi jednoduché
 • Nejrychlejší jednotka pro přesné polohování ve své třídě
 • Univerzální  jednotka z hlediska konektivity, typu zpětné vazby a dalších rozšíření
 • Robustní a kompaktní design
 • Dostupný v obvyklých výkonových řadách pro většinu aplikací

Představení společnosti Kollmorgen

Představení společnosti Kollmorgen, která se zabývá pohonnými aplikacemi po celém světě.

Technologie Kollmorgen

Zajímavé aplikace a technologie představil Kollmorgen na veletrhu v roce 2012.

V první a druhé části vida můžete vidět vytvoření automatizované ponorky pracující v náročném prostředí 4km pod mořskou hladinou s tlakem 380 atmosfér, ve slaném a velmi chladném prostředí. Tento robot byl použit pro prozkoumání vraku lodi Titanic.

Ve třetí části nám Kollmorgen jakým způsobem se podíleli na tvorbě dopravního prostředku Segway. Kollmorgen stál před náročným úkolem stvořit motor s vysokým kroutícím momentem, 10 000 ot/min a vysokou efektivitou.

V páté části videa demonstruje komplexní vytvoření závodní elektromotorky z dílny Kollmorgen, s použitím motoru AKM74, která třikrát vyhrála závod TTX75GP.

Servo boxovací roboti

Ukázka aplikace s použitím jednoho PDMM programovacího master servozesilovače pro řízení celé aplikace bez potřeby použití externích nadřazených jednotek jako je např. PLC.

Rychlé uvedení do provozu zajišťuje servozesilovač AKD, který řídí různé typy motorů (AKM, AKMH, AKM washdown). Celá aplikace se lze vrátit na startovací pozici bez použití dalších senzorů. Zajímavé na této aplikaci je absence senzorů v boxovacích rukavicích nebo hlavě robota. Přitom PMM ovladač ví přesně, kdy ruka robota zasáhne obličej.

Je dosaženo vyšší přesnosti s maximalizací produktivity stroje potřebné např. u balících strojů.

Seřízení asymetrické polohy u prstencového motoru a zpětné vazby

U prstencového motoru a zpětné vazby může vzniknout asymetická poloha. Na videu je ukázka, jak snadno lze nastavit komunikační seřízení s využitím programu AKD Workbench, pro přiblížení snímače umístěného na prstencovém motoru.

AKD servozesilovač – nastavení limitů

V případě, že je potřeba nastavit kladné i záporné limity pro proud, rychlost nebo polohování, servozesilovač AKD toto umožňuje. Na videu je ukázáno, jak snadno a rychle lze tyto limity nastavi v programu AKD Workbench.

Komunikace mezi AKD a RS Logic ovladačem

Nastavení komunikace mezi servozesilovačem AKD a RSLogix ovladačem (PLC) přes stejnou síť.

Nastavení IP adresy AKD

Nastavení dynamické nebo pevné IP adresy u servozesilovače AKD.

Nastavení hřebenu a pastorku pomocí AKD

Správné nastavení a pohyb hřebenu a pastorku je možné pomocí servozesilovače AKD v programu AKD Workbench.

Momentový motor DDR nastaven přes servozesilovač AKD

Nastavení momentového DDR (Direct drive – zatížení je přímo na motoru bez použití převodovky) pomocí servozesilovače AKD. Žádné další ovladače nejsou připojeny, veškeré řízení obstarává jeden AKD servozesilovač.

Na videu lze vidět přesnost s jakou DDR motor pracuje a jeho schopnost vrátit se pokaždé do stejné pozice.