Lineární aktuátory řady XM 38

Lineární aktuátory XM 38

Přehled parametrů

Lineární aktuátory řady XM 38

trvalá síla: 120,1~276,2 N

špičková síla: 372~1860 N

maximální rychlost posuvu: 8,7 m/s

pracovní zdvih: 15~1323 mm

opakovatelnost: ±20 μ

max. pracovní napětí: 380 VDC

jmenovitý/špičkový proud: 1,94~7,39 / 20 A

třída krytí: -

rozsah provozní teploty: 0 °C~+40 °C

Modely XM 3804 / XM 3806 / XM 3808 / XM 3810

 • Lineární jednotka ServoTube s plně integrovanou nosnou kolejnicí a snímačem polohy nabízí bezprecedentní vlastnosti ve vysoce výkonných aplikacích.
 • Jedná se o cenově efektivní alternativu k systémům pohonů s kuličkovými šrouby a řemeny, kde je vyžadována vysoká rychlost a flexibilita.
 • Čtyři modely poskytují nepřetržitý rozsah sil od 120,1 do 276,2 N se špičkovými silami až 1860 N. K dispozici jsou standardní délky pracovního zdvihu od 15 do 1323 mm.
 • Patentovaný magnetický design ServoTube generuje opakovatelnost 20 mikronů (0,79 mil) a přesnost 400 mikronů (15,75 mil) z bezkontaktního integrovaného snímače polohy. Není vyžadován žádný externí enkodér. Pro monitorování pozice na výstupu jsou použity průmyslové signály 1V pk-pk sin/cos.
 • Pro aplikace vyžadující vyšší úroveň přesnosti je lineární jednotka ServoTube k dispozici s plně integrovaným optickým enkodérem polohy poskytujícím rozlišení 1 mikron.
 • Bezkontaktní přirozená vlastnost přímého lineárního pohonu vede k mnohem vyšší životnosti než je u typických systémů s řemenovým pohonem a kuličkových šroubů. Další výhodou je, že nedochází ke zhoršení přesnosti nebo opakovatelnosti po celou dobu životnosti produktu.
 • ServoTube aktuátor je ideální pro manipulaci s materiálem v podobě tlaku/tahu/zdvihu, balení a automatické montážní aplikace.
 • Břemeno je upevněno přímo k lineární jednotce, což poskytuje velmi stabilní základnu.
 • Jednotky ServoTube lze snadno integrovat mezi sebou a vytvářet víceosé systémy s minimálním konstrukčním úsilím.
 • ServoTube má vynikající tepelnou účinnost a rovnoměrně vyzařuje teplo. Jsou možné vysoké pracovní cykly bez nutnosti nuceného chlazení vzduchem nebo vodou.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Jednoduchá integrace
 • Flexibilní řízení polohy
 • Vysoká rychlost a akcelerace
 • Čistý a tichý provoz
 • Nízká údržba

 

Typické aplikace:

 • Balicí technika
 • Manipulace s materiálem
 • Automatizovaná montáž
 • Biomedicínské technologie

Technická specifikace lineárních aktuátorů řady XM 38:

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE
    MODEL
Jednotky 3804 3806 3808 3810
S(1) P(1) S(1) P(1) S(1) P(1) S(1) P(1)
Špičková síla při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 s N 744 372 1116 558 1488 744 1860 930
Špičkový proud při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 s Apk 20
 
S chladičem 250 x 250 x 25 mm  
Trvalá přídržná síla při okolní teplotě 25 °C (2) N 137,3 186,9 232,1 276,2
Trvalý přídržný proud při okolní teplotě 25 °C Arms 2,61 5,23 2,37 4,74 2,20 4,41 2,10 4,20
  Apk 3,69 7,39 3,35 6,71 3,12 6,23 2,97 5,94
 
Bez chladiče  
Trvalá přídržná síla při okolní teplotě 25 °C (2) N 120,1 168,2 212,7 255,0
Trvalý přídržný proud při okolní teplotě 25 °C Arms 2,28 4,57 2,13 4,27 2,02 4,04 1,94 3,88
  Apk 3,23 6,46 3,01 6,03 2,86 5,72 2,74 5,49
Konstantní síla (sinusová komutace) N/Arms 52,6 26,3 78,9 39,4 105,2 52,6 131,5 65,7
  N/Apk 37,2 18,6 55,8 27,9 74,4 37,2 93,0 46,5
Back EMF constant (phase to phase) Vpk/m/s 43,0 21,5 64,4 32,2 85,9 42,9 107,4 53,7
Základní konstanta N/√W 14,54 17,80 20,56 22,99
Ztráty vířivými proudy N/m/s 3,7 3,7 3,7 3,7
Reluktanční síla pístní tyče ±N 7,3 4,2 8,3 5,6
Odpor při 25 °C (fáze na fázi) Ohm 6,77 1,69 10,16 2,54 13,54 3,38 16,93 4,23
Odpor při 100 °C (fáze na fázi) Ohm 8,73 2,18 13,10 3,27 17,45 4,36 21,82 5,45
Indukčnost při 1 kHz (fáze na fázi) mH 8,52 2,13 12,78 3,19 17,04 4,26 21,30 5,32
Elektrická časová konstanta ms 1,26
Maximální pracovní napětí VDC 380
Rozteč pólů (jeden elektrický cyklus) mm 71,2
Špičková akcelerace (3) m/s2 243 121 275 137 294 147 307 153
Maximální rychlost (4) m/s 5,9 8,7 4,2 7,1 3,3 5,8 2,6 4,9

Poznámky:

(1) S = sériové provedení fází; P = paralelní provedení fází.

(2) Snižte trvalou přídržnou sílu na 89 % při okolní teplotě 40 °C.

(3) Na základě pohyblivé pístní tyče se zdvihem 33 mm a bez užitečného zatížení.

(4) Na základě pohyblivé pístní tyče s trojúhelníkovým pohybem po maximální zdvih a bez užitečného zatížení.

 

TEPLOTNÍ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 3804 3806 3808 3810
Maximální teplota fáze °C 100
Teplotní odolnost Rthphase-housing °C/W 0,23 0,16 0,13 0,11
 
S chladičem 250 x 250 x 25 mm  
Ztráta výkonu při okolní teplotě 25 °C W 89,3 110,3 127,1 144,2
Teplotní odolnost Rthhousing-ambient °C/W 0,61 0,52 0,46 0,41
 
Bez chladiče  
Ztráta výkonu při okolní teplotě 25 °C W 68,2 89,3 107,0 123,0
Teplotní odolnost Rthhousing-ambient °C/W 0,87 0,68 0,57 0,50
Teplotní časová konstanta s 1677 1798 1924 2056

 

MECHANICKÁ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 3804 3806 3808 3810
Maximální pracovní zdvih mm 1323 1252 1181 1110
Hmotnost lineární jednotky kg 3,05 4,05 5,05 6,05
Maximální normální síla, Fn (1), (3) kN 2,11
Maximální boční síla, Fs (1)
Maximální klopný moment, Mr (1) N.m 35,6
Maximální moment náklonu, Mp (1) N.m 103 172 238 313
Maximální moment zatočení, My (1)
Maximální normální síla, Fn (2), (3) kN 0,98
Maximální boční síla, Fs (2) 0,98
Maximální klopný moment, Mr (2) N.m 16,4
Maximální moment náklonu, Mp (2) N.m 48 79 110 145
Maximální moment zatočení, My (2) 48 79 110 145
Omezená vertikální přímost (rovinnost) μm/m 60
Omezená vodorovná přímost μm/m 80
Neomezená vertikální přímost (rovinnost) μm/m 100
Neomezená vodorovná přímost μm/m 80

Poznámky:

(1) Pro předpokládanou životnost ložiska 10 000 km bez dalších sil nebo momentů.

(2) Pro předpokládanou životnost ložiska 100 000 km bez dalších sil nebo momentů.

(3) Zatížení v kg = síla / 9,81.

 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

3D modely jsou k dispozici na vyžádání na info@raveo.cz.

Technická konzultace