Lineární aktuátory řady SM 25

Lineární aktuátory SM 25

Přehled parametrů

Lineární aktuátory řady SM 25

trvalá síla: 42,5~102,4 N

špičková síla: 156~780 N

maximální rychlost posuvu: 8,5 m/s

pracovní zdvih: 14~1151 mm

opakovatelnost: ±12 μ

max. pracovní napětí: 380 VDC

jmenovitý/špičkový proud: 1,63~6,54 / 20 A

třída krytí: -

rozsah provozní teploty: 0 °C~+40 °C

Modely SM 2504 / SM 2506 / SM 2508 / SM 2510

 • Lineární jednotka ServoTube s plně integrovanou nosnou kolejnicí a snímačem polohy nabízí bezprecedentní vlastnosti ve vysoce výkonných aplikacích.
 • Jedná se o cenově efektivní alternativu k systémům pohonů s kuličkovými šrouby a řemeny, kde je vyžadována vysoká rychlost a flexibilita.
 • Čtyři modely poskytují nepřetržitý rozsah sil od 42,5 do 102,4 N se špičkovými silami až 780 N. K dispozici jsou standardní délky pracovního zdvihu od 14 do 1151 mm.
 • Patentovaný magnetický design ServoTube generuje opakovatelnost 12 mikronů (0,47 mil) a přesnost 350 mikronů (14 mil) z bezkontaktního integrovaného snímače polohy. Není vyžadován žádný externí enkodér. Pro monitorování pozice na výstupu jsou použity průmyslové signály 1V pk-pk sin/cos.
 • Pro aplikace vyžadující vyšší úroveň přesnosti je lineární jednotka ServoTube k dispozici s plně integrovaným optickým enkodérem polohy poskytujícím rozlišení 1 mikron.
 • Bezkontaktní přirozená vlastnost přímého lineárního pohonu vede k mnohem vyšší životnosti než je u typických systémů s řemenovým pohonem a kuličkových šroubů. Další výhodou je, že nedochází ke zhoršení přesnosti nebo opakovatelnosti po celou dobu životnosti produktu.
 • ServoTube aktuátor je ideální pro manipulaci s materiálem v podobě tlaku/tahu/zdvihu, balení a automatické montážní aplikace.
 • Břemeno je upevněno přímo k lineární jednotce, což poskytuje velmi stabilní základnu.
 • Jednotky ServoTube lze snadno integrovat mezi sebou a vytvářet víceosé systémy s minimálním konstrukčním úsilím.
 • ServoTube má vynikající tepelnou účinnost a rovnoměrně vyzařuje teplo. Jsou možné vysoké pracovní cykly bez nutnosti nuceného chlazení vzduchem nebo vodou.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Jednoduchá integrace
 • Flexibilní řízení polohy
 • Vysoká rychlost a akcelerace
 • Čistý a tichý provoz
 • Nízká údržba

 

Typické aplikace:

 • Balicí technika
 • Manipulace s materiálem
 • Automatizovaná montáž
 • Biomedicínské technologie

Technická specifikace lineárních aktuátorů řady SM 25:

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE
    MODEL
Jednotky 2504 2506 2508 2510
S(1) P(1) S(1) P(1) S(1) P(1) S(1) P(1)
Špičková síla při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 s N 312 156 468 234 624 312 780 390
Špičkový proud při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 s Apk 20 20 20 20
 
S chladičem 250 x 250 x 25 mm  
Trvalá přídržná síla při okolní teplotě 25 °C (2) N 51,2 69,5 86,4 102,4
Trvalý přídržný proud při okolní teplotě 25 °C Arms 2,31 4,62 2,10 4,20 1,96 3,92 1,86 3,72
  Apk 3,27 6,54 2,97 5,94 2,77 5,54 2,62 5,24
 
Bez chladiče  
Trvalá přídržná síla při okolní teplotě 25 °C (2) N 42,5 59,5 75,1 90,0
Trvalý přídržný proud při okolní teplotě 25 °C Arms 1,92 3,84 1,80 3,60 1,70 3,40 1,63 3,26
  Apk 2,72 5,44 2,54 5,08 2,41 4,82 2,31 4,62
Konstantní síla (sinusová komutace) N/Arms 22,1 11,0 33,1 16,5 44,1 22,0 55,2 27,6
  N/Apk 15,6 7,8 23,4 11,7 31,2 15,6 39,0 19,5
Back EMF constant (phase to phase) Vpk/m/s 18,0 9,0 27,0 13,5 36,0 18,0 45,0 22,5
Základní konstanta N/√W 6,47 7,92 9,13 10,24
Ztráty vířivými proudy N/m/s 9,51 12,55 15,58 18,61
Odpor při 25 °C (fáze na fázi) Ohm 6,02 1,50 9,02 2,25 12,03 3,01 15,04 3,76
Odpor při 100 °C (fáze na fázi) Ohm 7,75 1,94 11,63 2,91 15,51 3,88 19,39 4,85
Indukčnost při 1 kHz (fáze na fázi) mH 3,90 0,97 5,85 1,46 7,80 1,95 9,75 2,44
Elektrická časová konstanta ms 0,65 0,65 0,65 0,65
Maximální pracovní napětí VDC 380 380 380 380
Rozteč pólů (jeden elektrický cyklus) mm 51,2 51,2 51,2 51,2
Špičková akcelerace (3) m/s2 222 111 222 111 235 117 255 127
Maximální rychlost (4) m/s 8,5 7,3 6,4 7,1 5,3 7,3 4,5 6,7

Poznámky:

(1) S = sériové provedení fází; P = paralelní provedení fází.

(2) Snižte trvalou přídržnou sílu na 89 % při okolní teplotě 40 °C.

(3) Na základě pohyblivé pístní tyče a bez užitečného zatížení.

(4) Na základě pohyblivé pístní tyče s trojúhelníkovým pohybem po maximální zdvih a bez užitečného zatížení.

 

TEPLOTNÍ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 2504 2506 2508 2510
Maximální teplota fáze °C 100 100 100 100
Teplotní odolnost Rthphase-housing °C/W 0,41 0,27 0,20 0,16
 
S chladičem 250 x 250 x 25 mm  
Ztráta výkonu při okolní teplotě 25 °C W 62,3 77,0 89,2 100,2
Teplotní odolnost Rthhousing-ambient °C/W 0,79 0,69 0,64 0,59
 
Bez chladiče  
Ztráta výkonu při okolní teplotě 25 °C W 43,1 56,4 67,6 77,3
Teplotní odolnost Rthhousing-ambient °C/W 1,33 1,06 0,91 0,81
Teplotní časová konstanta s 1188 1276 1377 1486

 

MECHANICKÁ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 2504 2506 2508 2510
Maximální pracovní zdvih mm 1151 1100 1049 998
Hmotnost lineární jednotky kg 1,40 2,10 2,65 3,05
Maximální normální síla, Fn (1), (3) kN 1,05 2,11
Maximální boční síla, Fs (1)
Maximální klopný moment, Mr (1) N.m 17,8 35,6
Maximální moment náklonu, Mp (1) N.m    
Maximální moment zatočení, My (1)
Maximální normální síla, Fn (2), (3) kN    
Maximální boční síla, Fs (2)    
Maximální klopný moment, Mr (2) N.m    
Maximální moment náklonu, Mp (2) N.m    
Maximální moment zatočení, My (2) 73 98
Omezená vertikální přímost (rovinnost) μm/m 60
Omezená vodorovná přímost μm/m 80
Neomezená vertikální přímost (rovinnost) μm/m 100
Neomezená vodorovná přímost μm/m 80

Poznámky:

(1) Pro předpokládanou životnost ložiska 10 000 km bez dalších sil nebo momentů.

(2) Pro předpokládanou životnost ložiska 100 000 km bez dalších sil nebo momentů.

(3) Zatížení v kg = síla / 9,81.

 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

3D modely jsou k dispozici na vyžádání na info@raveo.cz.

Technická konzultace