Lineární aktuátory řady SM 11

Lineární aktuátory SM 11

Přehled parametrů

Lineární aktuátory řady SM 11

trvalá síla: 6,02~26,75 N

špičková síla: 46,0~91,9 N

maximální rychlost posuvu: 10,8 m/s

pracovní zdvih: 28~825 mm

opakovatelnost: ±6,0 μ

max. pracovní napětí: 75 VDC

jmenovitý/špičkový proud: 1,11~3,74 / 12 A

třída krytí: -

rozsah provozní teploty: 0 °C~+40 °C

Modely SM 1104 / SM 1108 / SM 1112 / SM 1116

 • Lineární jednotka ServoTube s plně integrovanou nosnou kolejnicí a snímačem polohy nabízí bezprecedentní vlastnosti ve vysoce výkonných aplikacích.
 • Jedná se o cenově efektivní alternativu k systémům pohonů s kuličkovými šrouby a řemeny, kde je vyžadována vysoká rychlost a flexibilita.
 • Čtyři modely poskytují nepřetržitý rozsah sil od 6,02 do 26,75 N se špičkovými silami až 91,9 N. K dispozici jsou standardní délky pracovního zdvihu od 28 do 825 mm.
 • Patentovaný magnetický design ServoTube generuje opakovatelnost 6,0 mikronů (0,24 mil) a přesnost 350 mikronů (14 mil) z bezkontaktního integrovaného snímače polohy. Není vyžadován žádný externí enkodér. Pro monitorování pozice na výstupu jsou použity průmyslové signály 1V pk-pk sin/cos.
 • Pro aplikace vyžadující vyšší úroveň přesnosti je lineární jednotka ServoTube k dispozici s plně integrovaným optickým enkodérem polohy poskytujícím rozlišení 1 mikron.
 • Bezkontaktní přirozená vlastnost přímého lineárního pohonu vede k mnohem vyšší životnosti než je u typických systémů s řemenovým pohonem a kuličkových šroubů. Další výhodou je, že nedochází ke zhoršení přesnosti nebo opakovatelnosti po celou dobu životnosti produktu.
 • ServoTube aktuátor je ideální pro manipulaci s materiálem v podobě tlaku/tahu/zdvihu, balení a automatické montážní aplikace.
 • Břemeno je upevněno přímo k lineární jednotce, což poskytuje velmi stabilní základnu.
 • Jednotky ServoTube lze snadno integrovat mezi sebou a vytvářet víceosé systémy s minimálním konstrukčním úsilím.
 • ServoTube má vynikající tepelnou účinnost a rovnoměrně vyzařuje teplo. Jsou možné vysoké pracovní cykly bez nutnosti nuceného chlazení vzduchem nebo vodou.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Jednoduchá integrace
 • Flexibilní řízení polohy
 • Vysoká rychlost a akcelerace
 • Čistý a tichý provoz
 • Nízká údržba

 

Typické aplikace:

 • Balicí technika
 • Manipulace s materiálem
 • Automatizovaná montáž
 • Biomedicínské technologie

Technická specifikace lineárních aktuátorů řady SM 11:

ELEKTRICKÁ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 1104 1108 1112 1116
Špičková síla při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 s N 46,0 53,0 68,9 91,9
Špičkový proud při okolní teplotě 25 °C po dobu 1 s Apk 12 12 12 12
 
S chladičem 250 x 250 x 25 mm  
Trvalá přídržná síla při okolní teplotě 25 °C (1) N 9,27 15,78 21,44 26,75
Trvalý přídržný proud při okolní teplotě 25 °C Arms 1,71 2,52 2,64 2,47
  Apk 2,41 3,56 3,74 3,50
 
Bez chladiče  
Trvalá přídržná síla při okolní teplotě 25 °C (1) N 6,02 10,83 15,18 19,28
Trvalý přídržný proud při okolní teplotě 25 °C Arms 1,11 1,73 1,87 1,78
  Apk 1,58 2,45 2,64 2,52
Konstantní síla (sinusová komutace) N/Arms 5,42 6,26 8,12 10,83
  N/Apk 3,83 4,42 5,74 7,66
Back EMF constant (phase to phase) Vpk/m/s 4,42 5,10 6,63 8,84
Základní konstanta N/√W 1,75 2,49 3,05 3,52
Ztráty vířivými proudy N/m/s 0,14 0,25 0,36 0,47
Odpor při 25 °C (fáze na fázi) Ohm 4,90 3,27 3,68 4,91
Odpor při 100 °C (fáze na fázi) Ohm 6,32 4,29 4,74 6,31
Indukčnost při 1 kHz (fáze na fázi) mH 1,15 0,99 0,87 1,15
Elektrická časová konstanta ms 0,23 0,23 0,23 0,23
Maximální pracovní napětí VDC 75 75 75 75
Rozteč pólů (jeden elektrický cyklus) mm 25,6 25,6 25,6 25,6
Špičková akcelerace (2) m/s2 156 119 110 121
Maximální rychlost (3) m/s 10,8 9,5 7,9 8,2

Poznámky:

(1) Snižte trvalou přídržnou sílu na 89 % při okolní teplotě 40 °C.

(2) Na základě pohyblivé pístní tyče a bez užitečného zatížení.

(3) Na základě pohyblivé pístní tyče s trojúhelníkovým pohybem po maximální zdvih a bez užitečného zatížení.

 

TEPLOTNÍ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 1104 1108 1112 1116
Maximální teplota fáze °C 100 100 100 100
Teplotní odolnost Rthphase-housing °C/W 1,48 0,72 0,47 0,35
 
S chladičem 250 x 250 x 25 mm  
Ztráta výkonu při okolní teplotě 25 °C W 27,6 40,1 49,7 58,0
Teplotní odolnost Rthhousing-ambient °C/W 1,24 1,15 1,04 0,94
 
Bez chladiče  
Ztráta výkonu při okolní teplotě 25 °C W 11,8 18,9 24,8 30,0
Teplotní odolnost Rthhousing-ambient °C/W 4,88 3,24 2,55 2,15
Teplotní časová konstanta s 142 176 202 223

 

MECHANICKÁ SPECIFIKACE
    MODEL
  Jednotky 1104 1108 1112 1116
Maximální pracovní zdvih mm 825 774 722 672
Hmotnost lineární jednotky kg 0,293 0,443 0,626 0,756
Maximální normální síla, Fn (1), (3) kN 0,737 1,474
Maximální boční síla, Fs (1)
Maximální klopný moment, Mr (1) N.m 5,2 10,4
Maximální moment náklonu, Mp (1) N.m 2,9 123,6
Maximální moment zatočení, My (1)
Maximální normální síla, Fn (2), (3) kN 0,342 0,684
Maximální boční síla, Fs (2) 0,342 0,684
Maximální klopný moment, Mr (2) N.m 2,4 4,8
Maximální moment náklonu, Mp (2) N.m 1,3 57,3
Maximální moment zatočení, My (2) 1,3 57,3
Omezená vertikální přímost (rovinnost) μm/m 60
Omezená vodorovná přímost μm/m 80
Neomezená vertikální přímost (rovinnost) μm/m 100
Neomezená vodorovná přímost μm/m 80

Poznámky:

(1) Pro předpokládanou životnost ložiska 10 000 km bez dalších sil nebo momentů.

(2) Pro předpokládanou životnost ložiska 100 000 km bez dalších sil nebo momentů.

(3) Zatížení v kg = síla / 9,81.

 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

3D modely jsou k dispozici na vyžádání na info@raveo.cz.

Technická konzultace