S-SERVO PLUS-R – EKONOMICKÁ ŘADA KROKOVÝCH MOTORŮ SE ZPĚTNOU VAZBOU

Set krokového motoru se zpětnou vazbou a driveru s komunikací RS-485

Zobrazit menuSkrýt menu


S-SERVO PLUS-R – EKONOMICKÁ ŘADA KROKOVÝCH MOTORŮ SE ZPĚTNOU VAZBOU

 • rozlišení enkodéru: 4000 pulzů/ot.
 • rychlost: 0 – 3000 ot/min
 • přídržný moment: 0,018~2,4 N.m
 • napájecí napětí: 24 VDC
 • metoda řízení: poziční tabulka, I/O, sériová linka RS-485
 • přípustná okolní teplota: 0 °C~+50 °C

 

Velikosti: 

NEMA 8 (20×20 mm)   / NEMA 11 (28×28 mm) /
NEMA 14 (35×35 mm) / NEMA 17 (42×42 mm) /
NEMA 23 (56×56 mm) / NEMA 24 (60×60 mm)
 • Populární stand-alone systém S-SERVO Plus-R je ekonomickou variantou hybridního krokového motoru se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotkou, jenž disponuje inteligentním pozičním řízením a možností parametrizace přes PC.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s nativním rozlišením 4 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Sériové rozhraní RS-485 poskytuje komunikační rychlost v rozsahu 9,6~921,6 kbit/s s nadřazeným systémem a možností vzájemného sesíťování až 16 jednotek (os) současně.
 • Parametrizace se provádí přes PC prostřednictvím zdarma dodávaného software Ezi-MOTION Plus-R, který si můžete stáhnout v záložce [Ke stažení].
 • Pro propojení k PC je potřeba použít převodník RS-485 <-> USB/RS-232, který je prodáván jako samostatné příslušenství (objednací kód FAS/RCV nebo FAS-RCR dle typu připojení).
 • Pomocí jednoduchého grafického prostředí a integrované poziční tabulky PT (Position Table) uvnitř řídicí jednotky lze nadefinovat vlastní polohovací profily, tj. počet kroků (dráhu), směr rotace, rychlost, rozjezdové a dojezdové rampy, skoky na další řádky PT atd.
 • Do poziční tabulky PT lze uložit až 256 polohovacích profilů. Tyto profily lze po nastavení spouštět buďto přes PC, po sériové lince RS-485, popř. digitálními vstupy (v případě ovládání digitálními vstupy je počet polohovacích profilů omezen počtem volných vstupů).
 • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím PC a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 9 programovatelnými vstupy (In1~In9). Výstupní obvod disponuje 2 vyhrazenými výstupy (Compare Out/Brake) a 9 programovatelnými výstupy (Out1~Out9).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • V systému S-SERVO Plus-R je implementováno proudové omezení krokového motoru v přídržné poloze a nastavení proudu za chodu včetně navýšení maximálního proudu při akceleraci. Díky tomu je možné navýšit běhový krouticí moment v rozsahu 0~150 % a krouticí moment při rozběhu v rozsahu 0~350 % jmenovité hodnoty.
 • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8/10 (32bit, 64bit).
 • Řídicí jednotka má dále schopnost detekce 12 poruchových stavů.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~24 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK. Každá řídicí jednotka, ať již s opcí -BK či nikoliv, má připraveny výstupy pro ovládání elektromagnetické brzdy. Tu lze doobjednat zvlášť.
 • Ke krokovým motorům ve vel. NEMA 17~24 nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Ekonomické řešení krokového motoru se zpětnou vazbou
 • Externí zapouzdřený kontrolér se sériovou linkou RS-485
 • Stand-alone systém s vnitřní logikou bez potřeby ovládání nadřazeným PLC
 • Poziční tabulka s až 256 polohovacími profily
 • Jednoduché grafické prostředí bez složitého programování
 • Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou a vysokým rozlišením
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie

 


 

Síťově řízené krokové motory po sběrnici RS-485

Prostřednictvím PC a sériové linky RS-485 lze současně ovládat až 16 pohonů. Všechny polohovací profily a jejich parametry se nastavují skrze síť a mohou být uloženy do interní flash paměti ROM každé jednotky. Parametrizace se provádí pomocí uživatelsky intuitivního software s grafickým rozhraním GUI, který umožňuje širokou škálu nastavení a rozličných funkcí. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování vlastního software v rámci operačních systémů Windows 2000/XP/7/8/10.

 

Funkce poziční tabulky

Poziční tabulka může být použita pro polohování ovládané digitálními vstupně-výstupními signály z nadřazeného systému. Můžete tak ovládat krokový motor napřímo výběrem řádku poziční tabulky, příkazem start/stop, spuštěním referování či jinými digitálními vstupy z PLC nebo PC. Mimo to mohou tyto nadřazené systémy monitorovat výstupní statusy jako např. In-Position (dosažení cílové polohy), Origin Search OK (dokončení reference), Moving/Stop, Servo Ready a ostatní digitální výstupní signály z příslušné řídicí jednotky. V poziční tabulce může být uloženo až 256 polohovacích příkazů, které mohou být nastaveny z PC nebo PLC.

 

Žádná ztráta kroku – (při přetížení a následné ztrátě kroku bude signalizován alarm)

Jelikož namontovaný optický enkodér na krokovém motoru nepřetržitě monitoruje aktuální polohu, nemůže za běžných okolností dojít ke ztrátě kroku. Pokud k této ztrátě dojde vlivem nadměrné externí síly nebo přetížení, bude odeslán výstupním signálem alarm do nadřazené řídicí jednotky. Díky tomu může nadřazená jednotka rozpoznat ztrátu kroku motoru.
 


 

Dokonalá kontrola dokončeného polohování – (na výstupu bude generován signál dosažení cílové polohy)

Když krokový motor zastaví v cílové pozici, optický enkodér tuto polohu detekuje a vyšle výstupní signál dokončeného polohování do nadřazené řídicí jednotky. Proto systém S-SERVO Plus-R řeší problém nedokonalého polohování u systémů s otevřenou smyčkou bez zpětné vazby.

 


 

Vysoká přesnost polohování – (rozlišení optického enkodéru je 4000 pulzů na 1 otáčku)

S-SERVO Plus-R řídí polohu krokového motoru prostřednictvím vysoce přesného optického enkodéru s inkrementálním odměřováním. Bez ohledu na počet fází krokového motoru (2-fázový či 5-fázový), je přesnost polohování dána pouze rozlišením namontovaného enkodéru. Tím je zajištěna vysoká přesnost polohování na rozdíl od mikrokrokování krokových motorů a řídidích jednotek s otevřenou smyčkou, které adaptují 2-fázové nebo 5-fázové krokové motory.
Krokový motor ze systému S-SERVO Plus-R je osazen velmi přesným inkrementálním enkodérem s hardwarovým rozlišením 4 000 pulzů na otáčku a možností 16 úrovní softwarového přenastavení.
 


 

Redukování teploty motoru a úspora energie – (řízení proudu motoru v závislosti na aktuálním zatížení)

S-SERVO Plus-R automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení. Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.
 


 

Vylepšení průběhu akcelerace a decelerace – (proudové nastavení motoru)

Pomocí funkce Boost Current v okně Parameter List můžete navýšit charakteristiku akcelerační a decelerační rampy až na 150 % jmenovitého proudu krokového motoru.
 


 

Žádné vibrace a oscilace

 

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém S-SERVO Plus-R. Tento systém využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu. Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

 

 


 

Vysoký krouticí moment a rychlost

 

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém S-SERVO Plus-R udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že S-SERVO Plus-R nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá S-SERVO Plus-R vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.
 


Různá diagnostika poruch

Systém S-SERVO Plus-R a poháněné zařízení jsou chráněny detekováním 12 různých poruch, které jsou signalizovány alarmem na výstupu. Řídicí jednotka po rozpoznání jakékoliv poruchy okamžitě zastaví chod motoru, aby se zabránilo poškození poháněného stroje, krokového motoru nebo úrazu obsluhy. Rozpoznány mohou být poruchy jako např. nadproud, překročení rychlosti, chyba sledování pozice (ztráta kroku), přetížení, překročení teploty, přepětí, chyba v zapojení motoru, chyba v zapojení enkodéru, chyba In-Position, chyba paměti ROM nebo chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti.