AKD PDMM – PROGRAMOVATELNÝ MASTER SERVOZESILOVAČ

MASTER driver, který je určen pro řízení a synchronizaci několika pohonů a navíc v sobě zahrnuje plnohodnotné PLC pro řízení celého stroje.

Zobrazit menuSkrýt menu


AKD PDMM – PROGRAMOVATELNÝ MASTER SERVOZESILOVAČ

 • napájení: 120/240 VAC (1f, 3f) / 240/400/480 VAC (3f)
 • proud: nominální proud 3 A až 48 A (špičkově 9 A až 96 A)
 • komunikace: EtherCAT, CANopen,Modbus/TCP, SynqNet, EtherNet/IP, Profinet
 • Řidící jednotka pro komplexní řízení, která zahnuje servodriver, PLC a jednotku pro víceosé řízení.

 

AKD PDMM je MASTER servo zesilovač, který je určen pro řízení a synchronizaci SLAVE pohonů a navíc v sobě zahrnuje plnohodnotné PLC pro řízení celého stroje.

Vlastnosti

 • Kollmorgen Automation Suite™ (KAS) nabízí plně integrované programování, testování, instalaci a uvedení do provozu
 • Vestavěný webserver pro jednoduchou vzdálenou správu
 • Řízení 32 os ale až 50:
  • driver obsahuje EtherCAT master controler pro řízení více os
  • integrované PLC pro řízení podporující 5 stylů (jazyků) programování dle IEC61131-3
  • volba programování:  PLCopen pro řízení stroje. nebo  Pipe Network™ pro synchronní řízení pohonů
  • 32 kB vnitřní paměti pro uložení programu
  • SD Card slot  pro zálohování a znovu nahrání programu bez nutnosti použití PC
  • Integrované vstupy/výstupy: 8~20 digitálních vstupů, 3~13 digitálních výstupů, 1~2 analogové vstupy, 1~2 analogové výstupy. Vše záleží na konkrétní specifikaci kontroléru (rozšířitelné pomocí AKT vzdálených I/O)
 • K parametrizaci je určen GUI „Kollmorgen Visualization Builder™“ pro programování a ladění AKI
 • Obsahuje funkci “plug-and-play” kompatibility s motory KOLLMORGEN – AKM™, CDDR™ a dalších
 • Podporuje tyto typy zpětné vazby:  Smart Feedback Devices (SFD), EnDat2.2, 2.1, BiSS, Analog Sine/Cos encoder, inkremenální enkodér, HIPERFACE® a resolver
 • Funkce Full-frequency autotuning zaručuje správné naladění pohonu v celém rozsahu otáček a výkonu motoru

Výhody

 • Snižuje nároky na prostor v rozvaděči( servo zesilovač, MASTER a PLC je integrováno v jedné jednotce AKD)
 • Zrychluje čas návrhu a usnadňuje instalaci
 • Minimalizuje riziko a maximalizuje výkon díky kombinaci výjimečného hardwaru a struktury softwaru KAS
 • Driver je schopen funkce řízení více pohonů bez nutnosti použití dalšího zařízení,  což snižuje nároky na instalaci a znalosti dalších systémů
 • Možnost použití všech komponent od jednoho dodavatele: driver, motor, I/O moduly, HMI panely a to vše s jedním parametrizačním softwarem KAS

* Maximální počet řízených os závisí na požadavku na rychlost (pro více jak 8 os je možno využít rychlost obnovení sběrnice jen 4 kHz )

Představení společnosti Kollmorgen

Představení společnosti Kollmorgen, která se zabývá pohonnými aplikacemi po celém světě.

Technologie Kollmorgen

Zajímavé aplikace a technologie představil Kollmorgen na veletrhu v roce 2012.

V první a druhé části vida můžete vidět vytvoření automatizované ponorky pracující v náročném prostředí 4km pod mořskou hladinou s tlakem 380 atmosfér, ve slaném a velmi chladném prostředí. Tento robot byl použit pro prozkoumání vraku lodi Titanic.

Ve třetí části nám Kollmorgen jakým způsobem se podíleli na tvorbě dopravního prostředku Segway. Kollmorgen stál před náročným úkolem stvořit motor s vysokým kroutícím momentem, 10 000 ot/min a vysokou efektivitou.

V páté části videa demonstruje komplexní vytvoření závodní elektromotorky z dílny Kollmorgen, s použitím motoru AKM74, která třikrát vyhrála závod TTX75GP.

Servo boxovací roboti

Ukázka aplikace s použitím jednoho PDMM programovacího master servozesilovače pro řízení celé aplikace bez potřeby použití externích nadřazených jednotek jako je např. PLC.

Rychlé uvedení do provozu zajišťuje servozesilovač AKD, který řídí různé typy motorů (AKM, AKMH, AKM washdown). Celá aplikace se lze vrátit na startovací pozici bez použití dalších senzorů. Zajímavé na této aplikaci je absence senzorů v boxovacích rukavicích nebo hlavě robota. Přitom PMM ovladač ví přesně, kdy ruka robota zasáhne obličej.

Je dosaženo vyšší přesnosti s maximalizací produktivity stroje potřebné např. u balících strojů.

AKD servozesilovač – nastavení limitů

V případě, že je potřeba nastavit kladné i záporné limity pro proud, rychlost nebo polohování, servozesilovač AKD toto umožňuje. Na videu je ukázáno, jak snadno a rychle lze tyto limity nastavi v programu AKD Workbench.

Nastavení IP adresy AKD

Nastavení dynamické nebo pevné IP adresy u servozesilovače AKD.

Nastavení hřebenu a pastorku pomocí AKD

Správné nastavení a pohyb hřebenu a pastorku je možné pomocí servozesilovače AKD v programu AKD Workbench.

Momentový motor DDR nastaven přes servozesilovač AKD

Nastavení momentového DDR (Direct drive – zatížení je přímo na motoru bez použití převodovky) pomocí servozesilovače AKD. Žádné další ovladače nejsou připojeny, veškeré řízení obstarává jeden AKD servozesilovač.

Na videu lze vidět přesnost s jakou DDR motor pracuje a jeho schopnost vrátit se pokaždé do stejné pozice.