AKD BASIC – PROGRAMOVATELNÝ SERVOZESILOVAČ

Standardní servozesilovač pro servomotory Kollmorgen

Zobrazit menuSkrýt menu


AKD BASIC – PROGRAMOVATELNÝ SERVOZESILOVAČ

 • výkon: 1,1 – 35 kW
 • napájení: 240 VAC (1f,3f) / 480 VAC (3f)
 • nominální proud: 3 až 48 A (9A špičkově až 96A)
 • Integorvané PLC a servodriver AKD.

 

Tento driver nabízí spojení driveru AKD a PLC jednotky.

Vlastnosti:

 • Driver určený pro řízení servo motorů ale také základních funkcí stroje pomocí vestavěného PLC. Řízení pro jeden a půl osy (1 reálná + 1 virtuální)
 • Standardní verze:
 • 7 konfigurovatelných digitálních vstupů (+1 přiřazený pro “enable“)
 • 2 konfigurovatelné digitální výstupy (+1 přiřazený pro “error”)
 • 1 analogový vstup a 1 analogový výstup
 • Ethernet servis port pro uvedení do provozu, programování a Modbus TCP/IP
 • Rozšířená I/O verze:
 • 20 digitálních vstupů (+1 přiřazený pro “enable“)
 • 12 digitálních výstupů (+1 přiřazený pro “error”)
 • 2 analogové vstupy a 2 analogové výstupy
 • SD paměťová karta pro uložení PLC programu a parametrů driveru
 • Dostupný ve stejných výkonových řadách jako standardní AKD série
 • Programovací jazyk – BASIC umožňující podmíněné funkce
 • Programovací SW je standardní  AKD WorkBench, který obsahuje funkce které ulehčují psaní programu: automatická kontrola syntaxe příkazů, auto formát a šablony kódu
 • Možnost zaheslovaní PLC programu

Výhody:

 • Přidáním programovatelné části k základní jednotce AKD vznikl nový milník pro všestrannost a snadnost použití v oblasti servo driverů
 • AKD BASIC nabízí možnost vyřešení aplikace s jedním servo pohonem bez nutnosti použití externího PLC
 • Rozšířená  I/O verze snižuje náročnost na další rozšiřující IO moduly a dělá tak driver ještě více komplexní pro řízení celého stroje
 • Eliminace samotného PLC snižuje dobu návrhu, požadavky na kabeláž, místo v rozvaděči a celkové náklady
 • Programovací jazyk BASIC je obecně známý, jednoduchý pro naučení a umožňuje rychlejší programování složitějších pohybových procesů
 • Programovací jazyk BASIC podporuje podmíněné příkazy, parametrizaci vačky, S-křivku, neomezené pohybové profily a jiné techniky pro pokročilejší polohování
 • Rozšířená I/O verze podporuje SD karty pro jednoduché nahrání programu a údržbu bez nutnosti použití počítače.

Představení společnosti Kollmorgen

Představení společnosti Kollmorgen, která se zabývá pohonnými aplikacemi po celém světě.

Technologie Kollmorgen

Zajímavé aplikace a technologie představil Kollmorgen na veletrhu v roce 2012.

V první a druhé části vida můžete vidět vytvoření automatizované ponorky pracující v náročném prostředí 4km pod mořskou hladinou s tlakem 380 atmosfér, ve slaném a velmi chladném prostředí. Tento robot byl použit pro prozkoumání vraku lodi Titanic.

Ve třetí části nám Kollmorgen jakým způsobem se podíleli na tvorbě dopravního prostředku Segway. Kollmorgen stál před náročným úkolem stvořit motor s vysokým kroutícím momentem, 10 000 ot/min a vysokou efektivitou.

V páté části videa demonstruje komplexní vytvoření závodní elektromotorky z dílny Kollmorgen, s použitím motoru AKM74, která třikrát vyhrála závod TTX75GP.

Servo boxovací roboti

Ukázka aplikace s použitím jednoho PDMM programovacího master servozesilovače pro řízení celé aplikace bez potřeby použití externích nadřazených jednotek jako je např. PLC.

Rychlé uvedení do provozu zajišťuje servozesilovač AKD, který řídí různé typy motorů (AKM, AKMH, AKM washdown). Celá aplikace se lze vrátit na startovací pozici bez použití dalších senzorů. Zajímavé na této aplikaci je absence senzorů v boxovacích rukavicích nebo hlavě robota. Přitom PMM ovladač ví přesně, kdy ruka robota zasáhne obličej.

Je dosaženo vyšší přesnosti s maximalizací produktivity stroje potřebné např. u balících strojů.

AKD servozesilovač – nastavení limitů

V případě, že je potřeba nastavit kladné i záporné limity pro proud, rychlost nebo polohování, servozesilovač AKD toto umožňuje. Na videu je ukázáno, jak snadno a rychle lze tyto limity nastavi v programu AKD Workbench.

Komunikace mezi AKD a RS Logic ovladačem

Nastavení komunikace mezi servozesilovačem AKD a RSLogix ovladačem (PLC) přes stejnou síť

Nastavení IP adresy AKD

Nastavení dynamické nebo pevné IP adresy u servozesilovače AKD.

Nastavení hřebenu a pastorku pomocí AKD

Správné nastavení a pohyb hřebenu a pastorku je možné pomocí servozesilovače AKD v programu AKD Workbench.

Momentový motor DDR nastaven přes servozesilovač AKD

Nastavení momentového DDR (Direct drive – zatížení je přímo na motoru bez použití převodovky) pomocí servozesilovače AKD. Žádné další ovladače nejsou připojeny, veškeré řízení obstarává jeden AKD servozesilovač.

Na videu lze vidět přesnost s jakou DDR motor pracuje a jeho schopnost vrátit se pokaždé do stejné pozice.