Změna designu u krokových motorů velikosti 28 mm - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Změna designu u krokových motorů velikosti 28 mm

Rádi bychom informovali naše zákazníky o konstrukční změně krokových motorů velikosti 28 mm ze série Ezi-SERVOEzi-SERVO II a S-SERVO II. Tyto motory byly v minulosti dodávány výhradně s násuvnými konektory pro silový i zpětnovazební obvod. Od nynějška budou postupně nahrazovány za modifikovanou verzi se zakrytovanou zadní částí (model Stopper type). Oba kabely již nebudou násuvné přímo do rámu a víka motoru, nýbrž budou pevně vyvedené přímo z vinutí a zpětné vazby. Díky tomu bude krokový motor odolnější, bude mít stabilnější konstrukci a zabrání se nechtěnému odpojení při manipulaci nebo v aplikacích s flexibilním posuvem. Nové provedení kabelů je ohebné a vyhoví tak zvýšeným nárokům pro provoz v energetických řetězech. Z pohledu elektrických a mechanických vlastností zůstává vše stejné, liší se pouze konstrukce a zástavbové rozměry. Objednací kód nově modifikovaných motorů je rozlišen znakem „M“ za pozicí definice statorové délky motoru.
Další aktuality