S-SERVO II - ekonomická řada krokových motorů se zpětnou vazbou

S-SERVO II - krokové motory se zpětnou vazbou

Přehled parametrů

S-SERVO II - krokové motory se zpětnou vazbou

metoda řízení: pulzní STEP/DIR, CW/CCW

přídržný moment: 0,018~2,4 N.m

nativní rozlišení enkodéru: 4000 pulzů/ot.

přípustná okolní teplota: 0 °C~+50 °C

napájecí napětí: 24 VDC

Velikosti
NEMA 8 (20x20 mm)   / NEMA 11 (28x28 mm) /
NEMA 14 (35x35 mm) / NEMA 17 (42x42 mm) /
NEMA 23 (56x56 mm) / NEMA 24 (60x60 mm)

 • Systém S-SERVO II je druhou generací ekonomické řady hybridních krokových motorů se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotkou.
 • S-SERVO II disponuje vnitřní logikou uzpůsobenou pro pulzní řízení nadřazeným systémem s možností volby 1-pulzního (STEP/DIR) či 2-pulzního (CW/CCW) režimu řízení.*
 • 2. generace je vylepšenou verzí populárního systému S-SERVO, přičemž obsahuje navíc modifikované I/O rozhraní rozšířené o emulaci výstupu enkodéru pro monitorování aktuální polohy nadřazeným systémem PLC.
 • Maximální vstupní frekvence pulzů z nadřazeného systému je 500 kHz se střídou 50 %.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s nativním rozlišením 4 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými binárními vstupy pro poziční pulz (CW/CCW), buzení krokového motoru (Servo On/Off) a reset alarmu (Alarm Reset). Výstupní obvod disponuje 2 vyhrazenými binárními výstupy - motor v žádané pozici (In-Position) a indikaci alarmu (Alarm).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • V systému S-SERVO II je implementováno proudové omezení krokového motoru v přídržné poloze a nastavení proudu za chodu včetně navýšení maximálního proudu při akceleraci. Díky tomu je možné navýšit běhový krouticí moment v rozsahu 0~150 % a krouticí moment při rozběhu v rozsahu 0~350 % jmenovité hodnoty.
 • Řídicí jednotka má dále schopnost detekce 11 poruchových stavů.
 • Základní parametrizace I/O a proudového omezení je možná pomocí zdarma dodávaného software Drive Setting Program, který si můžete stáhnout v záložce [Ke stažení]. Řídicí jednotka komunikuje s PC prostřednictvím sériové linky RS-232C.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~24 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK. Každá řídicí jednotka, ať již s opcí -BK či nikoliv, má připraveny výstupy pro ovládání elektromagnetické brzdy. Tu lze doobjednat zvlášť.
 • Ke krokovým motorům ve vel. NEMA 17~24 nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

* Pulzní vstupy jsou uzpůsobeny pro napěťovou úroveň 5 V TTL. V případě napěťové úrovně 12 nebo 24 V je nutné předřadit odpory Rx=0.68 kΩ (12 V) / 1.8 kΩ (24 V), viz uživatelský manuál.

 

Systémy S-SERVO II jsou dostupné v těchto variantách s odlišnými řídicími jednotkami:

 • Řada S-SERVO II ST – standardní velikost externí řídicí jednotky, která je dostupná pro krokové motory ve velikostech NEMA 8~NEMA 24.
 • Řada S-SERVO II MINI – miniaturní velikost externí řídicí jednotky, která je dostupná pro krokové motory ve velikostech NEMA 8~NEMA 17.
 • Řada S-SERVO II 2X – 2-osá externí řídicí jednotka pro 2 krokové motory ve velikostech NEMA 8~NEMA 24 (oddělené ovládání bez vzájemné synchronizace motorů).
 • Řada S-SERVO II 3X – 3-osá externí řídicí jednotka pro 3 krokové motory ve velikostech NEMA 8~NEMA 24 (oddělené ovládání bez vzájemné synchronizace motorů).

 

Klíčové vlastnosti:

 • Ekonomické řešení krokového motoru se zpětnou vazbou
 • Externí zapouzdřený kontrolér v několika provedeních
 • Možno ovládat pulzně nadřazeným systémem s pulzními výstupy PTO
 • Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou a vysokým rozlišením
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie
 • Vylepšený průběh krouticího momentu v celém spektru otáček

 

 

 

 


 

Žádná ztráta kroku - (při přetížení a následné ztrátě kroku bude signalizován alarm)

Jelikož namontovaný optický enkodér na krokovém motoru nepřetržitě monitoruje aktuální polohu, nemůže za běžných okolností dojít ke ztrátě kroku. Pokud k této ztrátě dojde vlivem nadměrné externí síly nebo přetížení, bude odeslán výstupním signálem alarm do nadřazené řídicí jednotky. Díky tomu může nadřazená jednotka rozpoznat ztrátu kroku motoru.

 


 

Dokonalá kontrola dokončeného polohování - (na výstupu bude generován signál dosažení cílové polohy)

Když krokový motor zastaví v cílové pozici, optický enkodér tuto polohu detekuje a vyšle výstupní signál dokončeného polohování do nadřazené řídicí jednotky. Proto systém S-SERVO II řeší problém nedokonalého polohování u systémů s otevřenou smyčkou bez zpětné vazby.

 


 

Vysoká přesnost polohování - (rozlišení optického enkodéru je 4000 pulzů na 1 otáčku)

S-SERVO II řídí polohu krokového motoru prostřednictvím vysoce přesného optického enkodéru s inkrementálním odměřováním. Bez ohledu na počet fází krokového motoru (2-fázový či 5-fázový), je přesnost polohování dána pouze rozlišením namontovaného enkodéru. Tím je zajištěna vysoká přesnost polohování na rozdíl od mikrokrokování krokových motorů a řídidích jednotek s otevřenou smyčkou, které adaptují 2-fázové nebo 5-fázové krokové motory.
Krokový motor ze systému S-SERVO II je osazen velmi přesným inkrementálním enkodérem s hardwarovým rozlišením 4 000 pulzů na otáčku a možností 16 úrovní softwarového přenastavení.

 

 

 

 

 

 

 


 

Redukování teploty motoru a úspora energie - (řízení proudu motoru v závislosti na aktuálním zatížení)

S-SERVO II automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení. Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.
 

 


 

Navýšení krouticího momentu - (proudové nastavení motoru)

S-SERVO II dokáže navýšit proud motoru až na 150 % jmenovité hodnoty nastavením parametru běhového proudu (Run Current). Díky tomu může být průběh akcelerace, decelerace a krouticího momentu v nízkých rychlostech vyšší. Krouticí moment tak může být v nízkých rychlostech vylepšen přibližně o 30 %.

 


 

Žádné vibrace a oscilace

 

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém S-SERVO II. Tento systém využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu. Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

 

 


 

Vysoký krouticí moment

 

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém S-SERVO II udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že S-SERVO II nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá S-SERVO II vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.

 

 


 

Různá diagnostika poruch

Systém S-SERVO II a poháněné zařízení jsou chráněny detekováním 11 různých poruch, které jsou signalizovány alarmem na výstupu. Řídicí jednotka po rozpoznání jakékoliv poruchy okamžitě zastaví chod motoru, aby se zabránilo poškození poháněného stroje, krokového motoru nebo úrazu obsluhy. Rozpoznány mohou být poruchy jako např. nadproud, překročení rychlosti, chyba sledování pozice (ztráta kroku), přetížení, překročení teploty, přepětí, chyba v zapojení motoru, chyba v zapojení enkodéru, chyba In-Position, chyba paměti ROM nebo chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti.

 


 

 

 
 

 

Seznam dostupných sestav S-SERVO II a jejich objednacích kódů*:

Bez elektromagnetické brzdy

[ ]

S elektromagnetickou brzdou

[-BK]

Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky
S-SERVO II ST
S-SERVOII-ST-20M-F SM-20M-F SV2-PD-20M-F - - -
S-SERVOII-ST-20L-F SM-20L-F SV2-PD-20L-F - - -
S-SERVOII-ST-28S-F SM-28S-F SV2-PD-28S-F - - -
S-SERVOII-ST-28M-F SM-28M-F SV2-PD-28M-F - - -
S-SERVOII-ST-28L-F SM-28L-F SV2-PD-28L-F - - -
S-SERVOII-ST-35M-F SM-35M-F SV2-PD-35M-F - - -
S-SERVOII-ST-35L-F SM-35L-F SV2-PD-35L-F - - -
S-SERVOII-ST-42S-F SM-42S-F SV2-PD-42S-F S-SERVOII-ST-42S-F-BK SM-42S-F-BK SV2-PD-42S-F
S-SERVOII-ST-42M-F SM-42M-F SV2-PD-42M-F S-SERVOII-ST-42M-F-BK SM-42M-F-BK SV2-PD-42M-F
S-SERVOII-ST-42L-F SM-42L-F SV2-PD-42L-F S-SERVOII-ST-42L-F-BK SM-42L-F-BK SV2-PD-42L-F
S-SERVOII-ST-42XL-F SM-42XL-F SV2-PD-42XL-F S-SERVOII-ST-42XL-F-BK SM-42XL-F-BK SV2-PD-42XL-F
S-SERVOII-ST-56S-F SM-56S-F SV2-PD-56S-F S-SERVOII-ST-56S-F-BK SM-56S-F-BK SV2-PD-56S-F
S-SERVOII-ST-56M-F SM-56M-F SV2-PD-56M-F S-SERVOII-ST-56M-F-BK SM-56M-F-BK SV2-PD-56M-F
S-SERVOII-ST-56L-F  SM-56L-F SV2-PD-56L-F S-SERVOII-ST-56L-F-BK SM-56L-F-BK SV2-PD-56L-F
S-SERVOII-ST-60S-F SM-60S-F SV2-PD-60S-F S-SERVOII-ST-60S-F-BK SM-60S-F-BK SV2-PD-60S-F
S-SERVOII-ST-60M-F SM-60M-F SV2-PD-60M-F S-SERVOII-ST-60M-F-BK SM-60M-F-BK SV2-PD-60M-F
S-SERVOII-ST-60L-F SM-60L-F SV2-PD-60L-F S-SERVOII-ST-60L-F-BK SM-60L-F-BK SV2-PD-60L-F
S-SERVO II MINI
S-SERVOII-MI-20M-F SM-20M-F SV2-PD-MI-20M-F - - -
S-SERVOII-MI-20L-F SM-20L-F SV2-PD-MI-20L-F - - -
S-SERVOII-MI-28S-F SM-28S-F SV2-PD-MI-28S-F - - -
S-SERVOII-MI-28M-F SM-28M-F SV2-PD-MI-28M-F - - -
S-SERVOII-MI-28L-F SM-28L-F SV2-PD-MI-28L-F - - -
S-SERVOII-MI-35M-F SM-35M-F SV2-PD-MI-35M-F - - -
S-SERVOII-MI-35L-F SM-35L-F SV2-PD-MI-35L-F - - -
S-SERVOII-MI-42S-F SM-42S-F SV2-PD-MI-42S-F S-SERVOII-MI-42S-F-BK SM-42S-F-BK SV2-PD-MI-42S-F
S-SERVOII-MI-42M-F SM-42M-F SV2-PD-MI-42M-F S-SERVOII-MI-42M-F-BK SM-42M-F-BK SV2-PD-MI-42M-F
S-SERVOII-MI-42L-F SM-42L-F SV2-PD-MI-42L-F S-SERVOII-MI-42L-F-BK SM-42L-F-BK SV2-PD-MI-42L-F
S-SERVOII-MI-42XL-F SM-42XL-F SV2-PD-MI-42XL-F S-SERVOII-MI-42XL-F-BK SM-42XL-F-BK SV2-PD-MI-42XL-F
S-SERVO II 2X
S-SERVOII-2X-20M-F SM-20M-F SV2-PD-2X - - -
S-SERVOII-2X-20L-F SM-20L-F - - -
S-SERVOII-2X-28S-F SM-28S-F - - -
S-SERVOII-2X-28M-F SM-28M-F - - -
S-SERVOII-2X-28L-F SM-28L-F - - -
S-SERVOII-2X-35M-F SM-35M-F - - -
S-SERVOII-2X-35L-F SM-35L-F - - -
S-SERVOII-2X-42S-F SM-42S-F - - -
S-SERVOII-2X-42M-F SM-42M-F - - -
S-SERVOII-2X-42L-F SM-42L-F - - -
S-SERVOII-2X-42XL-F SM-42XL-F - - -
S-SERVOII-2X-56S-F SM-56S-F - - -
S-SERVOII-2X-56M-F SM-56M-F - - -
S-SERVOII-2X-56L-F SM-56L-F - - -
S-SERVOII-2X-60S-F SM-60S-F - - -
S-SERVOII-2X-60M-F SM-60M-F - - -
S-SERVOII-2X-60L-F SM-60L-F - - -
S-SERVO II 3X
S-SERVOII-3X-20M-F SM-20M-F SV2-PD-3X - - -
S-SERVOII-3X-20L-F SM-20L-F - - -
S-SERVOII-3X-28S-F SM-28S-F - - -
S-SERVOII-3X-28M-F SM-28M-F - - -
S-SERVOII-3X-28L-F SM-28L-F - - -
S-SERVOII-3X-35M-F SM-35M-F - - -
S-SERVOII-3X-35L-F SM-35L-F - - -
S-SERVOII-3X-42S-F SM-42S-F - - -
S-SERVOII-3X-42M-F SM-42M-F - - -
S-SERVOII-3X-42L-F SM-42L-F - - -
S-SERVOII-3X-42XL-F SM-42XL-F - - -
S-SERVOII-3X-56S-F SM-56S-F - - -
S-SERVOII-3X-56M-F SM-56M-F - - -
S-SERVOII-3X-56L-F SM-56L-F - - -
S-SERVOII-3X-60S-F SM-60S-F - - -
S-SERVOII-3X-60M-F SM-60M-F - - -
S-SERVOII-3X-60L-F SM-60L-F - - -
*: Systémy S-SERVO II objednávejte pouze pod objednacím kódem sestavy. Objednací kódy samostatných motorů a řídicích jednotek jsou určeny pouze jako náhradní díly.

 

Technická specifikace krokových motorů:

Modelová řada SM-20 SM-28 SM-35 SM-42 SM-56 SM-60
Velikost motoru 20M 20L 28S 28M 28L 35M 35L 42S 42M 42L 42XL 56S 56M 56L 60S 60M 60L
Metoda řízení - bipolární
Počet fází - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Napětí VDC 3,9 6,0 3,75 4,55 6,2 3,8 2,7 2,8 2,8 2,8 7,2 1,96 2,52 3,16 1,32 1,48 2,2
Proud fáze A 0,6 0,6 0,67 0,67 0,67 0,8 1,0 1,3 1,68 1,68 1,2 2,8 2,8 2,8 4,0 4,0 4,0
Odpor fáze Ohm 6,5 10 5,6 6,8 9,2 4,8 2,7 2,1 1,65 1,65 6,0 0,7 0,9 1,13 0,33 0,37 0,55
Indukčnost fáze mH 2,2 5,5 4,2 4,9 5,7 4,0 4,3 2,5 3,2 2,8 15,6 1,4 2,5 3,6 0,75 1,1 2,7
Přídržný moment N.m 0,018 0,037 0,069 0,098 0,118 0,078 0,137 0,216 0,353 0,431 0,65 0,539 1,0 1,72 0,88 1,28 2,4
Setrvačnost rotoru g.cm2 3,0 3,3 9,0 13 18 10 14 35 54 68 114 120 300 480 240 490 690
Hmotnost g 92 105 146 203 227 152 210 278 341 416 566 506 742 1075 700 864 1418
Délka motoru (L) mm 33 38 32 45 50 26 36 33 39 47 60 41 56 76 47 56 85

Přípustné radiální zatížení

(vzdálenost od konce hřídele)

3 mm N 18 18 30 30 30 22 22 22 22 22 22 52 52 52 70 70 70
8 mm 30 30 38 38 38 26 26 26 26 26 26 65 65 65 87 87 87
13 mm - - 53 53 53 33 33 33 33 33 33 85 85 85 114 114 114
18 mm - - - - - 46 46 46 46 46 46 123 123 123 165 165 165
Přípustné axiální zatížení N nižší než hmotnost motoru
Odpor izolace Mohm 100 MIN. (při 500 VDC)
Třída izolace - třída B (130°C)
Pracovní teplota °C 0 až 55

 


Technická specifikace řídicích jednotek řady S-SERVO II ST:

Modelová řada motoru SM-20 SM-28 SM-35 SM-42 SM-56 SM-60
Modelová řada driveru SV2-PD-20 SV2-PD-28 SV2-PD-35 SV2-PD-42 SV2-PD-56 SV2-PD-60
Vstupní napájení 24 VDC ±10 %
Metoda řízení Uzavřený regulační obvod s 32bitovým MCU procesorem
Rychlostní/poziční řízení Prostřednictvím vstupního sledu impulzů (Pulse Train Input) z nadřazeného systému
Metoda vstupních pulzů 1-pulzní (STEP/DIR) / 2-pulzní (CW/CCW); (nastavitelné DIP přepínačem SW1.6)   *Tovární nastavení: 2-pulzní mód
Max. vstupní frekvence pulzů 500 kHz (střída 50 %)
Proudová spotřeba Max. 500 mA (vyjma proudu motoru)
Okolní teplota
Při provozu: 0~+50 °C
Při skladování: -20~+70 °C
Vlhkost
Při provozu: 35~85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Při skladování: 10~90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Odolnost vůči vibracím 0,5 G
Rozsah otáček 0~3 000 ot/min *1
Rozlišení enkodéru
Model enkodéru 4 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 200 / 3 600 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 20 000 / 25 000 / 36 000 / 40 000 / 50 000
(rozlišení je nastavitelné DIP přepínačem SW1.1~SW1.4) *2
Detekce poruchy Nadproud / Překročení rychlosti / Chyba sledování pozice / Přetížení / Překročení teploty / Přepětí / Chyba v zapojení motoru / Chyba v zapojení enkodéru / Chyba In-Position / Chyba paměti ROM / Chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti
LED signalizace Status Power (PWR) / Status In-Position (INP) / Status Servo Enable (EN) / Status alarmu (ALM)
Nastavení běhového proudu 50~150 % (nastavitelné parametrem) - běhový proud (RUN Current) je takový, který teče motorem během provozu (rotace) motoru. Může být nastaven uživatelem na základě jmenovité hodnoty proudu motoru.   *Tovární nastavení: 100 %
Nastavení proudu v přídržné poloze 20~100 % (nastavitelné parametrem) - v čase 0,1 s po zastavení chodu motoru je jeho proud dán nastavením hodnoty STOP Current. Hodnota tohoto parametru je procentuálním vyjádřením jmenovitého proudu motoru.   *Tovární nastavení: 50 %
Nastavení odezvy In-Position 0~63 (nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: 0
Nastavení zesílení zpětné vazby 0~63 (nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: 3
Směr rotace CW / CCW (pro / proti směru hodinových ručiček, nastavitelné DIP přepínačem SW1.5)   *Tovární nastavení: CW
Vstupní signály 3 vyhrazené vstupy - Position Command Pulse, Enable, Alarm Reset (optočleny)
Výstupní signály
2 vyhrazené binární výstupy - In-Position, Alarm (optočleny)
1 vyhrazený silový výstup pro ovládání elmag. brzdy BRAKE
Výstupy linkového budiče pro monitorování signálů z enkodéru nadřazeným systémem (A+, A-, B+, B-, Z+, Z-, 26C31 nebo ekvivalentní)
Grafické prostředí Základní parametrizaci I/O a proudových limitů lze provést přes programové rozhraní Drive Setting Program s podporou pro Windows

*1: Uvedené otáčky jsou platné až do rozlišení 10 000 pulzů/ot. Maximální otáčky mohou být 3 000 ot/min a s rozlišením překračující 10 000 pulzů/ot. bude maximální rychlost v souladu s tímto nastavením omezena.

Berte prosím na vědomí, že krouticí moment klesá s rostoucími otáčkami motoru, viz momentové charakteristiky v katalogovém listu. Tato skutečnost by měla být brána v potaz při dimenzování a volbě příslušného motoru.

*2: Pokud nastavené rozlišení překračuje rozlišení enkodéru, krokový motor bude pracovat v mikrokrocích mezi pulzy.

 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY ŘADY S-SERVO II ST
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSS2-S-□□□F Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSS2-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-E-□□□F Prodlužovací kabel enkodéru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení zpětné vazby krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-M-□□□F Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-P-□□□F Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVO-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CBTS-C-□□□F  Programovací kabel pro parametrizaci □□□ = 001, 002, 003 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky s PC a základní parametrizaci.

 


Technická specifikace řídicích jednotek řady S-SERVO II MINI:

Modelová řada motoru SM-20 SM-28 SM-35 SM-42
Modelová řada driveru SV2-PD-MI-20 SV2-PD-MI-28 SV2-PD-MI-35 SV2-PD-MI-42
Vstupní napájení 24 VDC ±10 %
Metoda řízení Uzavřený regulační obvod s 32bitovým MCU procesorem
Rychlostní/poziční řízení Prostřednictvím vstupního sledu impulzů (Pulse Train Input) z nadřazeného systému
Metoda vstupních pulzů 1-pulzní (STEP/DIR) / 2-pulzní (CW/CCW); (nastavitelné DIP přepínačem SW1.6)   *Tovární nastavení: 2-pulzní mód
Max. vstupní frekvence pulzů 500 kHz (střída 50 %)
Proudová spotřeba Max. 500 mA (vyjma proudu motoru)
Okolní teplota
Při provozu: 0~+50 °C
Při skladování: -20~+70 °C
Vlhkost
Při provozu: 35~85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Při skladování: 10~90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Odolnost vůči vibracím 0,5 G
Rozsah otáček 0~3 000 ot/min *1
Rozlišení enkodéru
Model enkodéru 4 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 200 / 3 600 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 20 000 / 25 000 / 36 000 / 40 000 / 50 000
(rozlišení je nastavitelné DIP přepínačem SW1.1~SW1.4) *2
Detekce poruchy Nadproud / Překročení rychlosti / Chyba sledování pozice / Přetížení / Překročení teploty / Přepětí / Chyba v zapojení motoru / Chyba v zapojení enkodéru / Chyba In-Position / Chyba paměti ROM / Chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti
LED signalizace Status Power (PWR) / Status In-Position (INP) / Status Servo Enable (EN) / Status alarmu (ALM)
Nastavení běhového proudu 50~150 % (nastavitelné parametrem) - běhový proud (RUN Current) je takový, který teče motorem během provozu (rotace) motoru. Může být nastaven uživatelem na základě jmenovité hodnoty proudu motoru.   *Tovární nastavení: 100 %
Nastavení proudu v přídržné poloze 20~100 % (nastavitelné parametrem) - v čase 0,1 s po zastavení chodu motoru je jeho proud dán nastavením hodnoty STOP Current. Hodnota tohoto parametru je procentuálním vyjádřením jmenovitého proudu motoru.   *Tovární nastavení: 50 %
Nastavení odezvy In-Position 0~63 (nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: 0
Nastavení zesílení zpětné vazby 0~63 (nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: 3
Směr rotace CW / CCW (pro / proti směru hodinových ručiček, nastavitelné DIP přepínačem SW1.5)   *Tovární nastavení: CW
Vstupní signály 3 vyhrazené vstupy - Position Command Pulse, Enable, Alarm Reset (optočleny)
Výstupní signály
2 vyhrazené binární výstupy - In-Position, Alarm (optočleny)
1 vyhrazený silový výstup pro ovládání elmag. brzdy BRAKE
Výstupy linkového budiče pro monitorování signálů z enkodéru nadřazeným systémem (A+, A-, B+, B-, Z+, Z-, 26C31 nebo ekvivalentní)
Grafické prostředí Základní parametrizaci I/O a proudových limitů lze provést přes programové rozhraní Drive Setting Program s podporou pro Windows

*1: Uvedené otáčky jsou platné až do rozlišení 10 000 pulzů/ot. Maximální otáčky mohou být 3 000 ot/min a s rozlišením překračující 10 000 pulzů/ot. bude maximální rychlost v souladu s tímto nastavením omezena.

Berte prosím na vědomí, že krouticí moment klesá s rostoucími otáčkami motoru, viz momentové charakteristiky v katalogovém listu. Tato skutečnost by měla být brána v potaz při dimenzování a volbě příslušného motoru.

*2: Pokud nastavené rozlišení překračuje rozlišení enkodéru, krokový motor bude pracovat v mikrokrocích mezi pulzy.

 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY ŘADY S-SERVO II MINI
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSM3-S-□□□F  Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSM3-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVI-E-□□□F  Prodlužovací kabel enkodéru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení zpětné vazby krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVI-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CMNB-M-□□□F  Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CMNB-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CMNB-P-□□□F  Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CMNB-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CBTS-C-□□□F  Programovací kabel pro parametrizaci □□□ = 001, 002, 003 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky s PC a základní parametrizaci.

 


Technická specifikace řídicích jednotek řady S-SERVO II 2X/3X:

Modelová řada motoru SM-20~SM-60 SM-20~SM-60
Modelová řada driveru S-SERVOII-2X S-SERVOII-3X
Vstupní napájení 24 VDC ±10 %
Metoda řízení Uzavřený regulační obvod s 32bitovým MCU procesorem
Rychlostní/poziční řízení Prostřednictvím vstupního sledu impulzů (Pulse Train Input) z nadřazeného systému
Metoda vstupních pulzů 1-pulzní (STEP/DIR) / 2-pulzní (CW/CCW); (nastavitelné DIP přepínači SWA3.1, SWB3.1, SWC3.1)   *Tovární nastavení: 2-pulzní mód
Max. vstupní frekvence pulzů 500 kHz (střída 50 %)
Proudová spotřeba Max. 1,0 A (vyjma proudu motoru) Max. 1,5 A (vyjma proudu motoru)
Okolní teplota
Při provozu: 0~+50 °C
Při skladování: -20~+70 °C
Vlhkost
Při provozu: 35~85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Při skladování: 10~90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Odolnost vůči vibracím 0,5 G
Rozsah otáček 0~3 000 ot/min *1
Rozlišení enkodéru
Model enkodéru 4 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 200 / 3 600 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 20 000 / 25 000 / 36 000 / 40 000 / 50 000
(rozlišení je nastavitelné DIP přepínači SWA1, SWB1, SWC1) *2
Detekce poruchy Nadproud / Překročení rychlosti / Chyba sledování pozice / Přetížení / Překročení teploty / Přepětí / Chyba v zapojení motoru / Chyba v zapojení enkodéru / Chyba In-Position / Chyba paměti ROM / Chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti
LED signalizace Status Power (PWR) / Status In-Position (INP) / Status Servo Enable (EN) / Status alarmu (ALM)
Nastavení běhového proudu 50~150 % (nastavitelné parametrem) - běhový proud (RUN Current) je takový, který teče motorem během provozu (rotace) motoru. Může být nastaven uživatelem na základě jmenovité hodnoty proudu motoru.   *Tovární nastavení: 100 %
Nastavení proudu v přídržné poloze 20~100 % (nastavitelné parametrem) - v čase 0,1 s po zastavení chodu motoru je jeho proud dán nastavením hodnoty STOP Current. Hodnota tohoto parametru je procentuálním vyjádřením jmenovitého proudu motoru.   *Tovární nastavení: 50 %
Nastavení odezvy In-Position 0~63 (nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: 0
Nastavení zesílení zpětné vazby 0~63 (nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: 3
Směr rotace CW / CCW (pro / proti směru hodinových ručiček, nastavitelné DIP přepínači SWA3.2, SWB3.2, SWC3.2)   *Tovární nastavení: CW
Vstupní signály 3 vyhrazené vstupy - Position Command Pulse, Enable, Alarm Reset (optočleny)
Výstupní signály
2 vyhrazené binární výstupy - In-Position, Alarm (optočleny)
1 vyhrazený silový výstup pro ovládání elmag. brzdy BRAKE
Výstupy linkového budiče pro monitorování signálů z enkodéru nadřazeným systémem (A+, A-, B+, B-, Z+, Z-, 26C31 nebo ekvivalentní)
Grafické prostředí Základní parametrizaci I/O a proudových limitů lze provést přes programové rozhraní Drive Setting Program s podporou pro Windows

*1: Uvedené otáčky jsou platné až do rozlišení 10 000 pulzů/ot. Maximální otáčky mohou být 3 000 ot/min a s rozlišením překračující 10 000 pulzů/ot. bude maximální rychlost v souladu s tímto nastavením omezena.

Berte prosím na vědomí, že krouticí moment klesá s rostoucími otáčkami motoru, viz momentové charakteristiky v katalogovém listu. Tato skutečnost by měla být brána v potaz při dimenzování a volbě příslušného motoru.

*2: Pokud nastavené rozlišení překračuje rozlišení enkodéru, krokový motor bude pracovat v mikrokrocích mezi pulzy.

 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY ŘADY S-SERVO II 2X/3X
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSS2-S-□□□F*  Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSS2-S-□□□M* M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-E-□□□F*  Prodlužovací kabel enkodéru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení zpětné vazby krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-E-□□□M* M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-M-□□□F*  Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-M-□□□M* M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVX-P-□□□F  Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVX-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CBTS-C-□□□F  Programovací kabel pro parametrizaci □□□ = 001, 002, 003 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky s PC a základní parametrizaci.
* Tuto kabeláž je nutno zakoupit v požadovaném množství (2 / 3 kusy) v závislosti na vybraném typu systému.

 


 


 


 

 

 

 


Náhled parametrizačního okna a nastavitelných funkcí v softwaru Drive Setting Program v1.7.0.36 (rev.239):

   

 

                     

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

Technická konzultace