Srovnání vlastností přímého a šikmého ozubení planetových převodovek - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Srovnání vlastností přímého a šikmého ozubení planetových převodovek

Šikmé ozubení má následující  přednosti oproti konvenčnímu přímému ozubení:

1.    Diagonální linie je delší než přímá linie při stejné šíři ozubeného kola! Proto při stejné šíři kola je větší kontaktní plocha, 1/cos12º = 1,19. Což znamená o 19%  více kontaktní plochy, tudíž o 19% větší přenosové momenty.

2.    V průměru je u šikmého ozubení v záběru 3,3 zubů, kdežto u přímého je v záběru pouze 1,5 zubu. Toto má za následek mnohem klidnější chod převodovky, protože jednotlivé zuby do sebe postupně zajíždí. Taktéž nebezpečí rezonance je mnohem menší s šikmým ozubením.

3.    Hlučnost převodovky s šikmým ozubením se pohybuje pod 56 dB, kdežto u převodovky s přímým ozubením je těžké se dostat pod 60 dB.

Pro převodovky Apex Dynamics se šikmým ozubením je poměr mezi nominálním, maximálním akceleračním a nouzovým stop momentem 100 /180 /300%.

U převodovek s přímým ozubením je tento poměr 100/160/200%.

Tudíž bezpečnostní faktor je u převodovek s přímým ozubením o 30 procent nižší než u převodovek se šikmým ozubením. Dle těchto poměrů se udávají katalogové hodnoty jednotlivých momentů. Je tedy na první pohled velmi matoucí, která z porovnávaných převodovek má lepší parametry (přenosové momenty). Proto jeden pohled dovnitř převodovky vypoví o všem!

Na druhé straně přináší použití šikmého ozubení v planetových převodovkách komplikace z hlediska axiálních sil, které šikmé ozubení vyvozuje. Matematicky je tato axiální síla  2% ze zatížení na zubech. Proto je nutno použít kvalitnější ložiska.

Apex Dynamics používá kombinaci kuličkových a rolničkových ložisek pro kompenzaci těchto sil. Ložiska jsou spočítána na standardní dobu životnosti mezi 20-30 000 hodinami a navíc umožňují daleko větší radiální zatížení a klopné momenty.

Všechny tyto skutečnosti předurčují převodovky se šikmým ozubením pro ty nejnáročnější aplikace jakými jsou: obráběcí stroje, tiskařské stroje, medicínská technika a mnoho dalších.

Přímé planetové převodovky APEX DYNAMICS.
Úhlové planetové převodovky APEX DYNAMICS.

 Příklad:

Pro návrh planetové převodovky vycházejme ze stop momentu 100Nm.

V katalogu u převodovky se šikmým ozubením najdete hodnoty:

jmenovitý moment je 100Nm/3=33,3 Nm

rozběhový moment je 100Nm/3*1.8= 60 Nm.

V katalogu u převodovky s přímým ozubením najdete hodnoty:

jmenovitý moment je 100Nm/2=50 Nm

rozběhový moment je 100Nm/2*1.6= 80 Nm.

Na  první pohled by se mohlo zdát, že převodovky s přímým ozubením mají lepší parametry. Jak jsme již psali výše je to přesně obráceně, tudíž je nutno se dívat na parametry udávané v katalogu s velkou obezřetností.

Podívejme se nyní na hodnoty z druhé strany.

Dvě převodovky mají shodný nominální moment 100Nm, který většinou najdete nejjednodušeji ve všech katalozích.

U převodovky se šikmým ozubením najdete hodnoty:

rozběhový moment je 100Nm*1.8=180Nm

nouzový stop moment je 100Nm*3=300Nm.

U převodovek s přímým ozubením najdete hodnoty:

rozběhový moment je 100Nm*1.6=160Nm

nouzový stop moment je 100Nm*2=200Nm.
Další aktuality