Jak využít zdvižnou převodovku v zábavním průmyslu? - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Jak využít zdvižnou převodovku v zábavním průmyslu?

V zábavním průmyslu došlo k výraznému posunu od ručního a hydraulického ovládání systémů k ovládání pomocí zdvižných převodovek. Důvodem je hlavně bezpečnost, která je na prvním místě nejen pro herce a účinkující, ale také pro publikum. Existuje několik způsobů jak zdvižné převodovky začlenit a zajistit bezpečný pohyb i držení pozice v rámci požadované aplikace. Zaprvé je tam bezpečnostní matice pro pohyb nebo otáčení, v závislosti na typu zdvižné převodovky. Začíná s předem nastavenou mezerou, která je následně sledována. Sledování je možné provádět manuálně, kde pravidelné sledovací intervaly monitorují zmenšující se mezeru. Elektrické monitorování je ideálnější, zvláště pokud je zdvižná převodovka v oblasti se špatným, či žádným přístupem.

Toto oddělení umožňuje použití různých typů maziv v převodovce a na šroubu v závislosti na požadavku aplikace. Nicméně nejvíce vyzdvihovaná výhoda oddělených mazacích systémů je to, že eliminuje kontaminaci maziva převodovky. To je důležité především při variantě s translačním šroubem, když šroub prochází převodovkou a je vystaven všem nečistotám okolní výroby, protože nečistoty zase vyjdou ven druhou stranou převodovky.

V rámci samotných zdvižných převodovek existuje několik přidaných výhod, na které je potřeba myslet, když je můžeme začlenit do aplikace. U námi nabízených řad ZE a Z je jednou z klíčových vlastností to, že mazání převodovky a mazání šroubu jsou odděleny. Na konvenčních zdvižných převodovkách má tato operace totiž tendenci kontaminovat mazivo převodovky. Řada ZE má větší kapacitu maziva převodovky, což umožňuje zvýšení pracovních cyklů společně s vyšším odvodem tepla. Hladké povrchy pouzdra, jako jsou z řady GSZ, jsou ideální pro mycí aplikace a je k nim doporučován nerezový šroub. Takže, vědět jaké jsou možnosti produktu Vás pomohou navést nás na to, co vše je potřeba zvážit během výběru typu a velikosti.

Vzhledem k tomu, že každá zábavní aplikace je jedinečná, systémy zdvižných převodovek používají ve své konstrukci tzv. „stavební blok“ a to počínaje samotnou zdvižnou převodovkou. Stejnou převodovku lze namontovat pro tah i tlak, na nebo pod montážní povrch, a to pomocí průchozích nebo závitových otvorů integrovaných do těla převodovky. Je možné přidat další „modulární“ doplňkové komponenty jako jsou spojovací hřídele, krycí manžety, hnací motory a spojovací materiál. Potřebujeme akorát vědět, kolik zdvižných převodovek požadujete ke zvednutí daného nákladu a prostředí, ve kterém budou pracovat.

 

https://www.raveo.cz/zdvizne-prevodovky
Další aktuality