Opravdu existuje v převodovkách nulová vůle? - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Opravdu existuje v převodovkách nulová vůle?

Vůle je termín, který je často slyšet ve světě automatizace. Mnozí si však neuvědomují, že každý výrobce může toto slovo chápat trochu po svém. Jak vůli u svých cykloidních převodovek definuje společnost Nabtesco?

STANDARDNÍ DEFINICE VŮLE

Zubová vůle je obvykle definována v soustavě ozubených kol jako velikost volného pohybu (nazývaného též lost motion) nebo „vůle“ (backlash), která je přítomna mezi zuby. Jinými slovy, úhel, o který se může jedno ozubené kolo otočit, aniž by se dostalo do kontaktu s druhým ozubeným kolem a pohnulo jím.

Existuje několik důvodů, proč k tomu dochází. Jedním z nich jsou výrobní nedokonalosti a nutnost jejich zohlednění.

Existují však i případy, kdy je menší hodnota zubové vůle naopak žádoucí, např.:

  • snadnost montáže
  • údržba
  • životnost

DEFINICE VŮLE PODLE NABTESCO

Vůle, tak jak ji definuje společnost Nabtesco, zahrnuje nejen mechanickou mezeru mezi zuby, ale také velikost úhlového posunu, který vzniká v důsledku zatížení převodovky.

Výsledná hodnota spolu s dalšími specifikacemi vrhá více světla na to, jak se bude doopravdy převodovka chovat a jakou bude mít vůli za skutečných provozních podmínek.

Tato provozní vůle je testována na každé převodovce tak, že je zaaretován vstup převodovky a poté je převodovka zatěžována a odlehčována v obou směrech. Tím se vytvoří uzavřená smyčka zvaná hysterezní křivka, která může být použita k popisu mnoha aspektů chování převodovky. Vůle, kterou udává společnost Nabtesco, je celkový úhel zkroucení (úhlový posun) při nulovém točivém momentu.

JAK JSOU TEDY OSTATNÍ PŘEVODOVKY „BEZVŮLOVÉ“?

Mnoho výrobců převodovek se rozhodlo používat standardní definici vůle, což je pouze velikost volného pohybu v soukolí. Předpětím převodovky nebo použitím jiného typu převodovky (např. harmonické) tak měří v podstatě nulovou mechanickou vůli.

Pokud se však testuje podle metodiky společnosti Nabtesco, tak prakticky neexistuje typ ozubení, který by byl 100% bezvůlový.

Vždy se tedy zajímejte: Nulová zubová vůle? Dobře, a kolik je to v reálu?

Podívejte se na naše portfolio převodovek od výrobce Nabtesco nebo nás kontaktujte pro více informací.
Další aktuality