DC motor: vynález, jenž změnil svět - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

DC motor: vynález, jenž změnil svět

„Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“ —  Hans Christian Andersen

Dnes tento citát platí více než kdy před tím. Ať už to byla elektřina, internet, mobilní telefony. Obklopuje nás řada věciček, které ani nevnímáme. Jsou pro nás samozřejmé, všední. Ale náš život by bez nich nebyl stejný.

Jedním z mnoha je i vynález, jehož počátky se začaly rodit pokusy s magnetickým polem, a to již ve 40. letech 18. století, v rukou skotského benediktýnského mnicha jménem Andrew Gordon. Jelikož neuchopitelná síla magnetismu člověka přirozeně fascinovala, v bádání a experimentech s elektromagnetickým polem, ve snaze přeměnit elektrickou energii na mechanickou práci pokračovali i další. Mimo jiné Michale Faraday nebo Joseph Henry.

Není bez zajímavosti, že v průběhu 19. století pokračovali v bádání nezávisle na sobě jednotlivci z celého světa.

V Anglii William Sturgeon, anglický vědec, sestrojil v roce 1825 svůj první elektromagnet, který dokázal zvednout přibližně 4 kilové závaží. V roce 1832 předvedl řekněme „laboratorní“ stejnosměrný elektromotor s komutátorem.

V tehdejším Prusku se elektromotory zabýval pan Moritz Hermann Jacobi, jehož komutátorový motor se datuje do roku 1834.

V USA rozvíjel myšlenku stejnosměrného motoru americký vědec Thomas Davenport, který sestrojil první funkční DC motor s komutátorem a kartáči v roce 1834. Jeho konstrukci si nechal patentovat v roce 1837. Jím vyvinutý koncept byl v pozdějších letech rozvíjen a použit pro motory a generátory v širokém měřítku.

Vzhledem k tomu, že vývoj stejnosměrných motorů v této době zažíval boom, nebudeme se dále snažit obsáhnout všechny, kteří přispěli k pokroku v tomto odvětví. K zevrubnému náhledu na to, jakou pozornost si již od počátku elektromotory získaly, ale tento výčet postačuje.

Již od počátku bylo každému zainteresovanému jasné, že vývoj motorů neskončí pokusem na laboratorním stole. Tento vynález měl potenciál změnit svět!  Není divu, že již záhy začaly vznikat snahy jej aplikovat v dopravě či průmyslu.

V roce 1849 se americký senát zavázal podpořit velkou sumou peněz stavbu elektromagneticky poháněného vlaku z Washingtonu DC do Baltimoru. Vlak o hmotnosti téměř 1 tuny měl jet rychlostí 30 km/h. Rychlosti dosáhl, nicméně jízdu nedokončil. Motoru se propálilo vinutí.

Když Thomas Edison vynalezl v roce 1879 žárovku, používal pro její napájení baterii. Brzy rozpoznal, že, pokud má jeho technologie sloužit lidem v širokém měřítku, je třeba centrálních zdrojů energie. V roce 1882 již jeho paroelektrárna používala stejnosměrných komutátorových generátorů postavených podle konceptu Thomase Davenporta, o kterém již byla zmínka. Jelikož nebyl nikdo, kdo by pro něj generátory vyráběl ve větším množství, založil výrobní závod, který později vyrostl v dnešní General Electric Co. Jeho prvními produkty byly motory a generátory kopírující tehdy již 45 let starý design a principy motoru pana Davenporta.

Princip DC motoru:

Zjednodušeně lze říci, že stator tvoří pevné magnety. Rotor pak navinuté cívky v drážkách rotorových, navzájem izolovaných plechů. Jednotlivé cívky jsou spojeny s plochami komutátoru, na který přes kartáče přivádíme stejnosměrný proud. Cívky rotoru kolem sebe vytvářejí elektromagnetické pole, které reaguje s magnetickým polem statorových magnetů, čímž dochází k rotačnímu pohybu.

Můžeme říct, že od počátků DC motorů do dnešní doby se tyto motory úspěšně používají jen s drobnými konstrukčními obměnami. Ke zvýšení výkonu přispělo především použití kvalitnějších materiálů a vyšší přesnost výroby.

V naší nabídce naleznete kvalitní DC motory Transtecno, kompaktní DC motory DKM a pro větší projekty high-endové DC motory Dunkermotoren, jež na trhu působí od 50. let 20. století. Tyto motory se staly etalonem pro kvalitu a spolehlivost při zachování vysokých výrobních kapacit.

I přes svou dlouhou historii DC motory stále mají a budou mít své nezastupitelné místo v mnoha aplikacích kolem nás. Pokud se vám tedy příště sami otevřou dveře při vstupu do obchodního domu, nebo si tlačítkem stáhnete okýnko v autě, vzpomeňte na pěšinku, kterou DC motorům od začátku 18. století vyšlapala řada chytrých lidí. Vděčíme jim v mnohém za svět, jak jej známe dnes.

Kontaktujte naše technické oddělení na info@raveo.cz a my vám rádi poradíme s optimálním řešením pro vaše konkrétní aplikace.

 
Další aktuality