ELEKTRICKÉ LINEÁRNÍ AKTUÁTORY PRO RECYKLAČNÍ PRŮMYSL - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

ELEKTRICKÉ LINEÁRNÍ AKTUÁTORY PRO RECYKLAČNÍ PRŮMYSL

Součástí našeho sortimentu jsou i elektrické lineární aktuátory, které se hodí pro recyklační průmysl. Recyklace se stává čím dál víc důležitější, protože model oběhového hospodářství si získává celosvětovou pozornost. V tomto ohledu se společnost MecVel rozhodla vyvinout řadu elektrických lineárních aktuátorů schopných splnit požadavky na pohony v této průmyslové oblasti.

Jak ukázala účast na mezinárodních výstavách jako jsou Ecomondo a EIMA, společnost vždy stála na straně ekologické udržitelnosti. Toto bude skvělá příležitost představit 100% zelená řešení pro odpadový a recyklační průmysl obnovitelných zdrojů energie, ale také pro zemědělství, zootechniku a živočišnou výrobu.

Elektrické lineární aktuátory v porovnání s hydraulickými či pneumatickými, nemají žádný dopad na životní prostředí. Jsou tak nejvhodnějším řešením pro lineární pohyb právě v recyklačních závodech, elektrických zametacích a mycích strojů ulic, solárních panelech, větrných turbínách či v hydroelektrických oblastech. Akuátory pracují s čistou technologií, které se při fungování spoléhají pouze na elektřinu, takže se produktům MecVel vyhýbají problémy typicke pro hydraulické a pneumatické systémy, jako jsou úniky nečistot, změny průtoku oleje, nebo tlaku vzduchu, což je v souladu s průmyslovými koncepcemi energetické účinnosti a udržitelné výroby. To zajišťuje také skvělé výkony pro přesné polohování s vysokou úrovní kontroly.

 

 

Elektrické lineární aktuátory pro nakládání s odpadem

Tyto aktuátory mají nosnost až 20 tun, mají malé rozměry a pohyb je přesný, rychlý a spolehlivý: to jsou ideální vlastnosti pro aplikace v průmyslu zpracování odpadu, kde je kladen důraz na maximální výkon recyklace. Kromě toho nabízí MecVel možnost zákaznické úpravy produktu tak, aby byl přizpůsoben pro daný stroj, nebo aplikaci a splňuje tak jakoukoliv technickou specifikaci.

 

Kompaktory odpadu a popelnice, elektrické zametací stroje a myčky ulic

Nejběžnější použití elektrických lineárních aktuátorů v průmyslu zpracování odpadu jsou:

  • Zajištění správného stlačení pro snížení objemu odpadu uvnitř popelářského vozidla a odsunutí zhutnělého odpadu pro uvolnění platformy pro následující cyklus/proces. To vede k výhodě i z logistického hlediska: menší objemy umožňují zpracovat větší množství odpadu.
  • Automatizace otevírání/zavírání popelnic a vík dvířek kontejnerů a také obsluhuje jejich plnění/vyprazdňování. Obsluha tak má pouze kontrolní funkci, čímž je jí ulehčeno od nejtěžší práce.
  • Reguluje výšku dopravního pásu podle materiálu zpracovávaného při třídění odpadu.
  • Reguluje výšku a umístění čistících zařízení namontovaných na elektrických zametacích strojích a myčkách ulic.

 

Elektrické lineární aktuátory pro obnovitelnou energii

Manipulace s důležitým zdrojem, jako je voda, je zásadní a to vede k automatizovaným řešením schopným optimalizovat některé procesy. Elektrické lineární aktuátory jsou velmi odolné a mohou pracovat v prostředí s vysokou vlhkostí i slaností, lze je použít v těchto oblastech:

  • Úprava vody v čističích odpadkových košů, pro manipulaci se zařízeními používanými k čištění řek, k odstranění nečistot, které se mohou usazovat a bránit tak průtoku.
  • Regulace průtoku vody, otevírání/zavírání přepážek a propustí vodních elektráren a přehrad, následně řízení správné funkce turbín.

 

 

Produkty MecVel mohou být použity také pro větrný průmysl pro kontrolu rychlosti rotace turbín při překročení prahu rychlosti větru, odpojením turbíny dochází k zabránění poškození celé konstrukce. Pro oblast fotovoltaiky společnost vyvinula na míru šitá řešení pro jednoosé a dvouosé solární systémy, protože se jedná o nejúčinnější systém (+50% ve srovnání s pevnou fotovoltaickou elektrárnou). Elektrické lineární aktuátory naklánějí a ohýbají solární panely tak, aby byly vždy kolno ke slunečním paprskům, čímž maximalizují proces přeměny energie.

Produkty MecVel jsou zcela univerzální a mohou uspokojit škálu aplikací v různých průmyslových odvětvích, přičemž udržují nízký dopad na životní prostředí. Zároveň zvyšují úroveň automatizace systému vyžadujícího lineární pohyb.

 

Kompletní sortiment produktů najdete zde:

AC napájení

DC napájení
Další aktuality