Aplikace krokových motorů se zpětnou vazbou Ezi-Servo - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Aplikace krokových motorů se zpětnou vazbou Ezi-Servo

V následujících video klipech můžete vidět reálné využití a výhody krokových motorů se zpětnou vazbou FASTECH Ezi-SERVO. Jde o velmi zajímavé řešení pohonu v porovnání se synchronním servomotorem za prakticky poloviční cenu.

 

Nízká výstupní rychlost bez vibrací
Jde o demonstraci nízké výstupní rychlosti krokového motoru se zpětnou vazbou bez náznaku vibrací. Této vlastnosti je docíleno pomocí zpětné vazby 10000 ppr a vyspělého řídící algoritmu. Tento pohon je velmi vhodný především pro kamerové aplikace. Tato vlastnost je u klasických servomotorů prakticky nemožná.
Vysoká rychlost polohování, statická poloha bez vibrací
Technologie EZI-Servo je unikátní díky vysokorychlostnímu zpětnovazebnímu řízení které je realizováno optickým enkodérem (10000 ppr) a driver s 32 bitovým DSP procesorem. Na videu lze vidět rychlé polohování (až 3000 ot/min) bez ztráty kroku. Výstupní hřídel je při statické poloze absolutně bez vibrací a při vychýlení se vrátí zpět do požadované polohy.
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Krokové motory disponují enkodérem s rozlišením až 30000 pulzů na jednu otáčku. Díky tomu je chod výstupní hřídele naprosto plynulý a přesný. Zpětnovazební řízení s enkodérem zajišťuje vysokou opakovatelnost.

Více aplikačních videí najdete zde.

Více technických informací najdete zde.

Najdete zde video prezentace našich produktů pro pohonnou techniku především z pohledu principů a jejich využití v praxi.Další aktuality