Otočné limitní snímače TOR-N ke šnekovým převodovkám - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Otočné limitní snímače TOR-N ke šnekovým převodovkám

Limitní snímače polohy se v dnešní době hojně využívají v automatizačních procesech a jednoúčelových strojích. Zejména v mechanismech, které vyžadují konečné posuvy nebo rotace, je nutné znát s dostatečnou přesností krajní polohy tak, aby se zamezilo nechtěné kolizi s mechanickými dorazy. Koncové snímače se díky tomu výborně hodí např. pro výtahové aplikace, zdvižné systémy, lineární posuvy, otevírání ventilů, klapek, vík atd. Pro tyto a mnohé další aplikace nyní nabízíme otočné limitní snímače řady TOR-N, které mohou být instalovány ke šnekovým převodovkám CM/CL nebo dvojitým šnekovým převodovkám CMM/CLL. TOR-N využívají k detekci koncových poloh mechanické vačky, které po vykonání určitého počtu otáček sepnou mikrospínače a umožní tak řízení přednastaveného pohybu.

Jsou k dispozici ve dvou základních modelech – TOR18N a TOR36N. Prvně zmíněný je osazen pouze kontakty, zatímco druhý je osazen kontakty a potenciometrem pro lineární odměřování polohy v celém spektru otáček. Kromě toho lze každý model konfigurovat z hlediska počtu a typu kontaktů a tvaru vaček. Kontakty mohou být maximálně čtyři (dva z nich pro spínání mezipoloh), přičemž lze dodat provedení s rozpínacími i spínacími kontakty současně. Velkou výhodou je vysoká třída krytí IP66, která umožňuje použití pohonu se snímači i ve venkovních aplikacích nebo prostorech s velkou vlhkostí. Otočné limitní snímače TOR-N se instalují k těmto šnekovým převodovkám:

  • CM026/CL026
  • CM030/CL030
  • CM040/CL040
  • CM050/CL050
  • CM063
  • CM070/CL070
  • CM075

Vzhledem k velké variabilitě přírub u šnekových převodovek mohou být snímače použity u AC, DC i BLDC verze pohonů.
Další aktuality