Krokové motory se zpětnou vazbou a komunikací CC-Link - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Krokové motory se zpětnou vazbou a komunikací CC-Link

Aktuálně jsme rozšířili naše portfolio krokových motorů se zpětnou vazbou o další inovativní systém – Ezi-SERVO II CC-Link. Jedná se o druhou generaci již léty osvědčeného a oblíbeného systému Ezi-SERVO Plus-R s hybridními krokovými motory osazenými inkrementálním enkodérem, nyní však nově se sběrnicí CC-Link. Hybridní krokové motory EZI-SERVO II mají nově pokročilé buzení motoru, což umožňuje navýšení kroutícího momentu až na 150 procent nominálního momentu.

Základní vlastnosti krokových motoru Ezi-SERVO II CC-Link:

Řízení krokových pohonů pomocí sběrnice CC-Link:

Ezi-SERVO II je řídicí systém krokového motoru, který podporuje vysokorychlostní sběrnici CC-Link. Driver podporuje poziční a rychlostní řízení s možností homingu.

CC-Link je průmyslová sít konfigurovaná s 485 topologií. Tato síť je jednou ze sběrnic s vysokou rychlostí podporující komunikační rychlost až 10 Mbps.

Systém s uzavřenou zpětnovazební smyčkou:

 

Ezi-SERVO II je systém založený na spojení optického enkodéru s krokovým motorem a inteligentním řízením. Toto spojení pak zaručuje přesné polohování s rychlostí zpětné vazby 25 microsekund. Tento systém je obzvláště výhodný při náhlé změně zatížení, čímž brání ztrátě synchronizace. Zpětná vazba tak dává úplně nové možnosti využití krokových motorů.

Proudové zesílení – Boost:

Vlastnosti akcelerace a decelerace lze zlepšit nastavením parametrů Boost Current. Moment krokového motoru může být vylepšen při chodu nastavením parametrů Run Current.

Řízení proudu dle aktuální zátěže:

Ezi-SERVO II má integrované řízení proudu v závislosti na reálné zátěži. Tato funkce má význam z hlediska účinnosti motoru a také malému zahřívání krokového motoru. Více informací získáte u našich specialistů, info@raveo.cz nebo na telefonním čísle 577 700 150.

 

Ezi-SERVO II CC-Link

Jedná se o druhou generaci již léty osvědčeného a oblíbeného systému Ezi-SERVO Plus-R s hybridními krokovými motory osazenými inkrementálním enkodérem, nyní však nově se sběrnicí CC-Link.
Další aktuality