Dunkermotoren dále vyvíjí produktovou řadu kartáčových stejnosměrných motorů - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

Dunkermotoren dále vyvíjí produktovou řadu kartáčových stejnosměrných motorů

Poté, co byla řada GR 80 již v roce 2019 optimalizována, budou v blízké době následovat také řady GR 42, GR 53 a GR 63, které nabídnou až o 10% vyšší krouticí moment a vylepšenou povrchovou úpravu odolnější proti korozi. Pod označením GR se v případě Dunkermotoren myslí kartáčové stejnosměrné elektromotory s buzením permanentními magnety.

 

Aby se zlepšil odvod tepla z motoru, používá se pouzdro s černým lakováním. Aktuální plášť je pozinkovaný a jeho barva je stříbrná. Použitím černého pouzdra je dosaženo zvýšení výkonu beze změny průběhu charakteristiky motoru. Posunut je pouze jmenovitý bod. Je tedy možné dosáhnout vyššího krouticího momentu a s tím souvisejícího navýšení výstupního výkonu.

 

S předchozí galvanickou povrchovou úpravou motoru GR 80 nebylo možné splnit požadavky železničního průmyslu na ochranu proti korozi a hygienické požadavky, které jsou vyžadovány v potravinářském průmyslu. Jako speciální řešení pro tyto aplikace se již nějakou dobu používají pouzdra s povlakem KTL (kataforézní lakování). Takto modifikovaný motor prošel zkouškou postřikem solnou mlhou podle DIN EN ISO 9227 působící po dobu 192 hodin. V důsledku této konverze budou požadavky na ochranu proti korozi a v podoblastech hygieny v budoucnu aplikovány tyto změny na všechny velikosti motorů řady GR. Aby byla tato technologie k dispozici všem zákazníkům, bude popsaný typ povlaku přenesen na standardní výrobky a následně odpovídajícím způsobem uveden v prodejních dokumentech.

 

Díky tomuto opatření je produktová řada GR optimálně vybavena pro budoucí aplikace a měla by se nadále těšit rostoucí popularitě mezi našimi zákazníky. Změna je ovlivněna u všech motorů GR se jmenovitým napětím ≤ 60 V. Tato změna bude pro zákazníky společnosti Dunkermotoren nákladově neutrální.
Další aktuality