BLDC stejnosměrné motory - typ BL - RAVEO - World of motion

Zobrazit menuSkrýt menu
Aktuality

BLDC stejnosměrné motory – typ BL

moment: 74 mN.m až 2,1 N.m

napájení: 12VDC a 48VDC

rychlost: až 6000 ot/min

– motory obsahují integrovaný enkodér

BLDC motory mají mnoho výhod oproti kartáčovým DC motorům a indukčním motorům. Některé z nich jsou:

– lepší charakteristika točivého momentu k rychlosti

– vysoká dynamická reakce

– vysoká účinnost

– dlouhá životnost

– provoz bez rušení

Srovnání bezkartáčových a kartáčových DC motorů:

Funkce BLDC motor Kartáčový DC motor
Komutace Elektronická komutace Kartáčová komutace
Údržba Méně nutná Vyžadována periodická
Životnost Delší Kratší
Rychlost/točivý moment charakteristika Umožňuje provoz na všech rychlostech Při vyšších rychlostech, kartáč zvyšuje tření, čímž se snižuje užitečný moment
Setrvačnost rotoru Nízké, protože má permanentní magnety na rotoru. To snižuje dynamické zpoždění. Vyšší setrvačnost rotoru, která limituje dynamickou charakteristiku
Rychlostní rozsah Vyšší Nižší, mechanické omezení kartáči
Generované rušení Nízké Oblouky na kartáčích generují rušení, způsobuji EMI v blízkosti zařízení
Náklady Vyšší, permanentní magnety zvyšují cenu Nízká
Řízení Složitější ale ne nákladné Jednoduché a levné
Požadavky řízení Vyžaduje mikroprocesor Pro konstantní rychlost mikroprocesor není vyžadován. Pouze pokud žádáme proměnou rychlost.
Efektivita Vysoká Střední

Více technických informací najdete zde .
Další aktuality