Nová řada zdvižných převodovek ZIMM ZE/ZE-H

Víte jaké jsou výhody zdvižných převodovek? Znáte převodovky od společnosti ZIMM a jejich novou řadu ZE?

Zdvižné převodovky ZIMM jsou synonymem pro kvalitu!

Nová série ZE a ZE-H je evolucí roky ověřené série Z a nese s sebou řadu vylepšení. Pojďme si v prvé řadě vysvětlit co zdvižné převodovky jsou a jak fungují.

Jsou to mechanické lineární pohony, které tvoří šneková převodovka s integrovanými axiálními ložisky, které jsou oporou pro trapézový, nebo kuličkový šroub. Zdvižné převodovky se dělí do dvou skupin podle provedení šroubu na provedení s výsuvným šroubem a s rotujícím šroubem. V provedení s výsuvným šroubem je šnekové kolo opatřeno trapézovým závitem a mění točivý pohyb na přímočarý pohyb šroubu. V provedení s rotujícím šroubem je trapézový šroub pevně spojen se šnekovým kolem a otáčí se spolu s ním. Matice se tedy pohybuje nahoru a dolů.

Hlavními výhodami zdvižných převodovek s trapézovými šrouby oproti jiným systémům jsou: konstrukčně daná samočinná samosvornost v klidovém stavu pohonu, minimální náklady na údržbu, robustní konstrukce, minimální hlučnost a schopnost tlumit rázy.  Zvládají pohyby prováděné horizontálně, vertikálně, tlačně i tažně.

Zdvižné převodovky ZIMM využívají systému dvojitého mazání: odděleně je mazání šroubu a převodovky. ZE série má větší kapacitu pro mazivo a nyní je použité olejové mazivo pro rychlejší pracovní cyklus. Vylepšená robustní konstrukce umožňuje využití plného zatížení ve všech montážních polohách. V neposlední řadě také čistý design, který zajišťuje snadnější údržbu a účinnější nanášení ochranného nátěru, který zabezpečuje ochranu proti korozi.

  • Větší kapacita pro mazivo
  • Vylepšená robustní konstrukce
  • Snížená vůle díky pokročilým technikám obrábění šnekových převodů
  • Vylepšený a praktický design
  • Nová řada s sebou přináší i novou velikost a to ZE – 200 (200kN)
  • ZE – H umožňuje vstupní rychlost až 3000 ot/min

Zdvižné převodovky ZIMM jsou využívané téměř ve všech odvětvích počínaje automatizací, automotive, letectví až po vesmírný výzkum. Najdeme je v textilním průmyslu, kde umožňují spolehlivé polohování i navzdory vibracím, v balícím průmyslu, výrobních strojích nebo i v solárních systémech.

Našim zákazníkům nabízíme všechny řady zdvižných převodovek ZIMM a také všechny možnosti výbavy počínaje spojením s jakýmkoli motorem (AC, DC, servo, direct drive), koncové snímače, kyvné uložení, různé matice, krytování, přenosové elementy a mazaní.

ZE 

ZE -H 

Příslušenství 

 

 

 

 

 

 

 

Představujeme novou řadu hybridních krokových motorů řady Ezi-STEP II Plus-E s průmyslovou sběrnicí Ethernet a absencí zpětné vazby. Jedná se ve své podstatě o alternativu k systémům Ezi-SERVO II Plus-E se zpětnou vazbou, avšak použití nové řady Ezi-STEP II Plus-E je zaměřeno zejména na jednodušší a...
Společnost SIEMENS přichází na trh s novým řešením týkající se pohybu v prostředí automatizace bez ohledu na odvětví nebo konkrétní aplikace. Dunkermotoren na tento nápad reagoval a vytvořil řadu pro tento druh programování. Stačí pouze zapojit do systému a zbytek už nastavujete online pomocí intuitivníh...
    Značka UL je nejuznávanější a nejváženější certifikací shody produktu s bezpečnostními požadavky USA a Kanady. Certifikace UL nejsou jen ochranné známky, ale jsou všeobecně uznávaným symbolem důvěry. ...
Krokový motor je jednoduchý dvoufázový bezkartáčový synchronní motor skládající se ze segmentovaného zmagnetovaného rotoru a statoru s předepsaným počtem elektromagnetických cívek.    ...
Náš další krokový motor, který se dostal na Mars! S přistáním roveru Persevance je na Marsu aktivní další krokový motor Phytron. Motor je součástí přístroje SuperCam, který má analyzovat známky života na Marsu.     ...
Technická konzultace