Rotační osy - HDT/K

Přehled parametrů

max. délka: 600 mm

Velikost HD 16

  • Kombinace vertikálního a rotačního pohybu.
  • Lineární pohyb je zajištěn rotací šroubu a pohybem matice.
  • Paralelně se šroubem je nainstalovaná hladká hřídel která zajišťuje vedení vertikálního pohybu. Zároveň také slouží k přenosu rotačního pohybu pro uchopovadlo. 

BAHR Modultechnik - prezentace společnosti

 

 
Technická konzultace