Média

VIDEO

  • Najdete zde video prezentace našich produktů pro pohonnou techniku především z pohledu principů a jejich využití v praxi.

TISK

  • Zprávy a články o společnosti RAVEO, které vyšly v odborných časopisech a tisku. Spolupracujeme také s vysokými školami.

VELETRHY

  • Standardně se účastníme veletrhů, kde prezentujeme naše produkty pro pohonnou techniku.

PODPORUJEME

  • S růstem velikosti naší firmy, roste i naše odpovědnost. Proto podporujeme různá místní sdružen, kulturní nebo sportovní akce.
       

PRO MÉDIA

  • Materiály o společnosti RAVEO pro novináře a média.
 

 

 

 

 

Technická konzultace