Přivítejte kolaborativní roboty!

Kolaborativní robot – cobot je robot uzpůsobený pro fyzickou interakci s lidmi ve sdíleném pracovním prostoru. To je hlavní rozdíl oproti klasickým průmyslovým robotům. Myšlenkou je, že robot ve spolupráci s člověkem je schopen udělat více práce, než robot nebo člověk samostatně.
 
Postupem času více a více robotických systému nahrazuje lidskou práci i na místech, kde použití robotů nebylo dříve možné. Ve výrobě je rostoucí potřeba integrovat roboty jako pracovní sílu pro jejich preciznost a neúnavnost. Tento trend ovlivní nejen velké továrny ale i malé a střední výrobny.
 
Využití pro tento typ robotů je celá řada, nejčastěji se jedná například o nakládání a vykládání, obsluhu strojů, montáž, paletizaci, balení, leštění, rozdělování a kontrolu kvality.
 
RAVEO je integrátorem kolaborativních robotů značky Hanwha, jedné z nejvýznamnějších světových firem v oblasti chemického, leteckého,  mechatronického a solárního průmyslu. Tito roboti vynikají prvotřídním průmyslovým designem (oceněno německou iF DESIGN AWARD), kompletní řadou tří typů a vynikajícím poměrem užitné hodnoty a ceny. Pro řešení potřeb zákazníků tak mohou sloužit modely HCR-3, HCR-5 a HCR-12. Model HCR-3 má neomezenou rotaci na koncovém kloubu, což je užitečné například při montážích, HCR-5 splňuje klasifikaci pro čisté prostory (dle ISO Cleanroom třídy 2), které jsou typické například v potravinářském, farmaceutickém nebo optickém průmyslu. Model HCR-12 má oproti srovnatelné konkurenci o 2 kg vyšší nosnost.
 
       

HCR-3

Neomezená rotace na konci kloubu
Užitečné zatížení 3 kg
Dosah 630 mm

HCR-5

Splňuje požadavky klasifikace čistoty dle ISO 2
Užitečné zatížení 5 kg
Dosah 915 mm

HCR-12

Velký rádius dosahu - ideální na nakládání/vykládání a paletizaci
Užitečné zatížení 12 kg
Dosah 1300 mm    
 

 

 

 

 
 
Detailnější informace naleznete v sekci Kolaborativní roboti. Kontaktovat také můžete přímo naše specialisty na telefonním čísle +420 577 700 150 nebo na emailu info@raveo.cz.
Naší nabídku šnekových převodovek jsme nově rozšířili o šnekové převodovky z vysoce kvalitní nerezové oceli od nizozemské společnosti BEGE. Využití najde například v aplikacích, kde je nutné dodržovat vysoké hygienické standardy nebo je nutná zvýšená odolnost čistícím prostředkům. Díky hygienickému provedení ...
Limitní snímače polohy se v dnešní době hojně využívají v automatizačních procesech a jednoúčelových strojích. Zejména v mechanismech, které vyžadují konečné posuvy nebo rotace, je nutné znát s dostatečnou přesností krajní polohy tak, aby se zamezilo nechtěné kolizi s mechanickými dorazy. Koncové snímače se d...
U průmyslových zařízení je stále častější požadavek na nahrazení hydraulických válců elektro-mechanickými zdvižnými systémy a to z mnoha dobrých důvodů. Tento trend v Evropě probíhá již několik let a nyní se přesouvá i do Severní Ameriky. Úkolem inženýrů je tak  navrhnout systém se zdvižnými převodovkami...
Použitím přizpůsobených přesných převodovek, pastorků a ozubených hřebenů lze zajistit vyšší efektivitu i výkon strojů. Díky optimalizaci pohonu a jejich lineárních os se zabrání přetěžování, vypínání regulátorů a nadměrnému opotřebovávání. Mluvíme zde o významu a výhodách jednotlivých komponent, které n...
Do kategorie řízení kompaktních motorů DKM jsme přidali regulátor otáček DSD-90. Ten je určen pro jednosměrnou regulaci otáček stejnosměrných motorů do výkonu 200 W s napájením 90 VDC. DSD-90 je na vstupu napájen ze střídavé sítě 1x 230 VAC, 50/60 Hz a na výstupu generuje stejnosměrné napětí 90 VDC nebo ...
Technická konzultace