Prezentace a aplikace lieneárních jednotek BAHR

BAHR Modultechnik - prezentace společnosti 

 

Tříosý vysokorychlostní systém ELZI 40

 
     
Polohovací jednotky - HDU12 / ELZU40   Polohovací jednotka - QSZE
 
     
Ukázka dvouosé polohovací jednotky BAHR v praxi    
   

 

Technická konzultace