Otočné limitní snímače TOR-N ke šnekovým převodovkám

Limitní snímače polohy se v dnešní době hojně využívají v automatizačních procesech a jednoúčelových strojích. Zejména v mechanismech, které vyžadují konečné posuvy nebo rotace, je nutné znát s dostatečnou přesností krajní polohy tak, aby se zamezilo nechtěné kolizi s mechanickými dorazy. Koncové snímače se díky tomu výborně hodí např. pro výtahové aplikace, zdvižné systémy, lineární posuvy, otevírání ventilů, klapek, vík atd. Pro tyto a mnohé další aplikace nyní nabízíme otočné limitní snímače řady TOR-N, které mohou být instalovány ke šnekovým převodovkám CM/CL nebo dvojitým šnekovým převodovkám CMM/CLL. TOR-N využívají k detekci koncových poloh mechanické vačky, které po vykonání určitého počtu otáček sepnou mikrospínače a umožní tak řízení přednastaveného pohybu.

Jsou k dispozici ve dvou základních modelech – TOR18N a TOR36N. Prvně zmíněný je osazen pouze kontakty, zatímco druhý je osazen kontakty a potenciometrem pro lineární odměřování polohy v celém spektru otáček. Kromě toho lze každý model konfigurovat z hlediska počtu a typu kontaktů a tvaru vaček. Kontakty mohou být maximálně čtyři (dva z nich pro spínání mezipoloh), přičemž lze dodat provedení s rozpínacími i spínacími kontakty současně. Velkou výhodou je vysoká třída krytí IP66, která umožňuje použití pohonu se snímači i ve venkovních aplikacích nebo prostorech s velkou vlhkostí. Otočné limitní snímače TOR-N se instalují k těmto šnekovým převodovkám:

  • CM026/CL026
  • CM030/CL030
  • CM040/CL040
  • CM050/CL050
  • CM063
  • CM070/CL070
  • CM075

Vzhledem k velké variabilitě přírub u šnekových převodovek mohou být snímače použity u AC, DC i BLDC verze pohonů.

Více informací k tomuto produktu včetně možnosti stažení CAD modelů a dokumentace najdete v příslušné produktové kategorii.

Naší nabídku šnekových převodovek jsme nově rozšířili o šnekové převodovky z vysoce kvalitní nerezové oceli od nizozemské společnosti BEGE. Využití najde například v aplikacích, kde je nutné dodržovat vysoké hygienické standardy nebo je nutná zvýšená odolnost čistícím prostředkům. Díky hygienickému provedení ...
U průmyslových zařízení je stále častější požadavek na nahrazení hydraulických válců elektro-mechanickými zdvižnými systémy a to z mnoha dobrých důvodů. Tento trend v Evropě probíhá již několik let a nyní se přesouvá i do Severní Ameriky. Úkolem inženýrů je tak  navrhnout systém se zdvižnými převodovkami...
Použitím přizpůsobených přesných převodovek, pastorků a ozubených hřebenů lze zajistit vyšší efektivitu i výkon strojů. Díky optimalizaci pohonu a jejich lineárních os se zabrání přetěžování, vypínání regulátorů a nadměrnému opotřebovávání. Mluvíme zde o významu a výhodách jednotlivých komponent, které n...
Do kategorie řízení kompaktních motorů DKM jsme přidali regulátor otáček DSD-90. Ten je určen pro jednosměrnou regulaci otáček stejnosměrných motorů do výkonu 200 W s napájením 90 VDC. DSD-90 je na vstupu napájen ze střídavé sítě 1x 230 VAC, 50/60 Hz a na výstupu generuje stejnosměrné napětí 90 VDC nebo ...
Osvědčená technologie v kombinaci s vynikajícím výkonem - takto jsou S300 a S700 již mnoho let známy zákazníkům. Jako plně digitální servozesilovače s rozšířenou funkčností se hodí zejména pro komplexní aplikace. Kromě většiny systémů zpětné vazby na trhu podporují také technologii single-cable s SFD3 a Hiper...
Technická konzultace