Optické MICRO enkodéry ME22 pro stejnosměrné motory

V naší nabídce nově najdete optické inkrementální enkodéry řady ME22 pro odměřování polohy a otáček stejnosměrných elektromotorů. Jsou určeny především pro kartáčové EC/ND a bezkartáčové BL elektromotory ve verzi s oboustrannou hřídelí, která umožňuje montáž tohoto typu enkodéru. Micro enkodéry ME22 jsou velice kompaktní, na délku zabírají pouze 21,9 mm a svým průměrem 22 mm. Způsob odměřování je inkrementální s jedním nebo dvěma kanály, v druhém případě generují na výstupu dva kvadraturní obdélníkové signály A, B posunuté vůči sobě o 90°. To je výhodné především pro určování směru otáčení a následné vyhodnocování nadřazeným kontrolérem.

ME22 nabízí širokou škálu rozlišení a uzpůsobení pro různé průměry hřídelí. Rozlišení je možno vybírat z rozsahu 1~360 pulzů na otáčku. Co se týká montáže na hřídel, enkodéry ME22 lze instalovat na hřídele o průměru 1,5~9,5 mm. Napájení micro enkodérů ME22 je 5 VDC v logické úrovni TTL. Prostřednictvím dodávaného signálového kabelu se zásuvným MOLEX konektorem jednoduše propojíte enkodér s nadřazenou řídicí jednotkou.

Více informací k tomuto produktu včetně možnosti stažení dokumentace a CAD modelů najdete v příslušné produktové kategorii.

 

Vážení obchodní přátelé, na všechny dopadá nelehká doba vlivem pandemie Covid-19. Jednoznačně nejdůležitější je zajištění zdraví, ale také je nutné udržet ekonomiku jako takovou, protože prostředky pro vyrovnání se s touto pandemií budou objektivně vysoké. Provedli jsme mnoho opatření, které udrží náš ...
Stejnosměrné elektromotory DKM jsme nově rozšířili o nejvýkonnější model s výkonem 200 W. Stejně jako motory s nižším výkonem, má i tento motor přírubu o rozměrech 90x90 mm a umožňuje tak montáž čelních převodovek typu HBK/HFK či úhlových šnekových převodovek WHD s dutou hřídelí. Díky tomu může generovat...
Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu použití pohonné techniky ve venkovních prostředích vzrůstá zájem o motory s vysokou třídou krytí. Ne jinak tomu je u stejnosměrných elektromotorů, které se díky nízkému a bezpečnému napětí čím dál více prosazují v mobilních aplikacích, které mohou být určeny i pro venko...
BEGE MIG je magnetický enkodér s extrémně vysokou kvalitou signálu a špičkovým zpracováním vyráběný v Nizozemsku. Jedná se o přírubový typ enkodéru, který se netradičně montuje mezi motor a převodovku. Díky tomu jej lze snadno integrovat do stávajícího pohonu nebo doplnit do zcela nového stroje, ani...
Vážení zákazníci a obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2019, velmi si jí vážíme. Dovolte nám, abychom Vám do nového roku 2020 popřáli hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a už teď se těšíme na nové výzvy v nastávajícím roce (nejen) v oblasti pohonn...
Technická konzultace