Nahrazení hydraulických zdvižných systémů za elektro-mechanické

U průmyslových zařízení je stále častější požadavek na nahrazení hydraulických válců elektro-mechanickými zdvižnými systémy a to z mnoha dobrých důvodů. Tento trend v Evropě probíhá již několik let a nyní se přesouvá i do Severní Ameriky. Úkolem inženýrů je tak navrhnout systém se zdvižnými převodovkami pro jejich schopnost tlačení, tahání, zvedání i přidržování včetně polohování.

Výhody zdvižných převodovek oproti hydraulice

Hlavním důvodem odklonu od hydraulických systémů je rozhodně jednoduchost, větší možnosti řízení a v neposlední řadě šetrnost k životnímu prostředí a bezpečnost. Toho je dosaženo odstraněním úniků hydraulické kapaliny, nákladného čištění, nebezpečných pracovních podmínek a kontaminace pracovního prostředí. Každé připojení hydraulické kapaliny může znamenat potenciální možný únik s neočekávaným, nákladným odstavením, což v konečném důsledku zpomaluje výrobu. Inženýři si také uvědomují, že šroubové zdvižné systémy se obecně snáze navrhují a instalují. Zdvižné převodovky jsou přesnější a jednodužší pro polohování a nabízejí větší opakovatelnost ve srovnání s hydraulickými systémy. Šroubové zdvižné systémy také usnadňují a urychlují polohování i ovládání systému.

  • jednoduchá možnost polohování
  • bezpečnost a nízká údržba
  • maximální preciznost a přesnost (opakovatelnost)
  • čistší ekologické řešení
  • jednodušší konstrukce a instalace (rychlé nastavení či servis)

Více o námi nabízených zdvižných převodovkách zde.

Naší nabídku šnekových převodovek jsme nově rozšířili o šnekové převodovky z vysoce kvalitní nerezové oceli od nizozemské společnosti BEGE. Využití najde například v aplikacích, kde je nutné dodržovat vysoké hygienické standardy nebo je nutná zvýšená odolnost čistícím prostředkům. Díky hygienickému provedení ...
Limitní snímače polohy se v dnešní době hojně využívají v automatizačních procesech a jednoúčelových strojích. Zejména v mechanismech, které vyžadují konečné posuvy nebo rotace, je nutné znát s dostatečnou přesností krajní polohy tak, aby se zamezilo nechtěné kolizi s mechanickými dorazy. Koncové snímače se d...
Použitím přizpůsobených přesných převodovek, pastorků a ozubených hřebenů lze zajistit vyšší efektivitu i výkon strojů. Díky optimalizaci pohonu a jejich lineárních os se zabrání přetěžování, vypínání regulátorů a nadměrnému opotřebovávání. Mluvíme zde o významu a výhodách jednotlivých komponent, které n...
Do kategorie řízení kompaktních motorů DKM jsme přidali regulátor otáček DSD-90. Ten je určen pro jednosměrnou regulaci otáček stejnosměrných motorů do výkonu 200 W s napájením 90 VDC. DSD-90 je na vstupu napájen ze střídavé sítě 1x 230 VAC, 50/60 Hz a na výstupu generuje stejnosměrné napětí 90 VDC nebo ...
Osvědčená technologie v kombinaci s vynikajícím výkonem - takto jsou S300 a S700 již mnoho let známy zákazníkům. Jako plně digitální servozesilovače s rozšířenou funkčností se hodí zejména pro komplexní aplikace. Kromě většiny systémů zpětné vazby na trhu podporují také technologii single-cable s SFD3 a Hiper...
Technická konzultace