Momentové motory

Bezrámové, momentové (též prstencové) elektromotory patří mezi nové technologie přímých (Direct Drive) pohonů. Poskytují velký krouticí moment v přídržné poloze nebo nízkých otáčkách a tím částečně nebo zcela eliminují použití mechanických převodů. Mimo jiné je tímto řešením zajištěna vysoká přesnost, bezvůlové spojení s poháněnou částí a velká torzní tuhost. Momentové motory jsou navrženy pro přímou zástavbu do konstrukce zařízení, čímž výrazně redukují zástavbové rozměry a celkovou hmotnost systému v porovnání s konvenčními motory. Tyto vestavné motory používají modulární koncepci a jsou dodávány se statorem a rotorem zvlášť.

 

Prstencové motory KBM

Kompaktní prstencové motory TBM

DDR - Direct Drive

 
 

 

Technická konzultace