Magnetické MICRO enkodéry MEM22 pro stejnosměrné motory

V naší nabídce nově najdete magnetické inkrementální enkodéry řady MEM22 pro odměřování polohy a otáček stejnosměrných elektromotorů. Jsou určeny především pro kartáčové EC/ND a bezkartáčové BL elektromotory ve verzi s oboustrannou hřídelí, která umožňuje montáž tohoto typu enkodéru. Micro enkodéry MEM22 jsou velice kompaktní, na délku zabírají pouze 21,9 mm a svým průměrem nepřekračují 22 mm. Způsob odměřování je inkrementální se třemi kanály, z toho jsou dva kvadraturní obdélníkové signály A, B (posunuté vůči sobě o 90°) a třetí indexovací kanál I s 1 pulzem n otáčku. Zatímco monitorováním a vzájemným porovnáváním kanálů A a B lze získat informaci o směru a rychlosti motoru, indexovací signál I slouží k orientaci, respektive zjištění výchozí (referenční) polohy.

Magnetické enkodéry MEM22 nabízí širokou škálu rozlišení a uzpůsobení pro různé průměry hřídelí. Rozlišení je možno vybírat z rozsahu 1~1024 pulzů na otáčku. Co se týká montáže na hřídel, enkodéry MEM22 lze instalovat na hřídele o průměru 2,0~8,0 mm. Napájení micro enkodérů MEM22 může být 5 VDC v logické úrovni TTL nebo 8~30 VDC v logické úrovni HTL. Prostřednictvím dodávaného signálového kabelu se zásuvným MOLEX konektorem jednoduše propojíte enkodér s nadřazenou řídicí jednotkou.

Více informací k tomuto produktu včetně možnosti stažení dokumentace a CAD modelů najdete v příslušné produktové kategorii.

 

Od roku 2021 bude v platnosti nová legislativa, ze které vyplývá nutnost používat v potravinářském průmyslu pohony s omyvatelnou nerezavějící konstrukcí splňující principy hygienického designu. Pro zajištění bezpečnosti potravin musí být zpracovatelská technologie navržena tak, aby bylo zajiště...
Do naší stávající nabídky oblých šnekových převodovek jsme přidali nové velikosti skříní. Až dosud bylo možné objednat tyto převodovky v následujících třech osových výškách - 26, 30 a 40 mm. Nyní je doplňují šnekové převodovky CL050 a CL070 s osovou výškou 50 a 70 mm. Tyto dva nové modely umožňují p...
V celé své historii se lidé snažili zjednodušit rutinní úkoly, například pomocí síly vody, větru nebo zvířat ve stavebnictví a zemědělství. Koncept automatizace tak vznikl na začátku samotné existence práce. Termín se však objevil až v roce 1947, kdy Henry Ford zavedl ve své společnosti dělbu práce za účelem ...
Kvalita ovzduší se stala významným problémem v oblasti veřejného zdraví, zejména pokud jde o znečištění. Podle ARCAA je vnitřní vzduch často znečištěnější než venkovní a jsme mu vystaveni více než 80% času. V oblastech s vysokou koncentrací lidí, jako jsou kanceláře, školy a obchody se zvyšují investice do au...
Rádi bychom informovali naše zákazníky o konstrukční změně krokových motorů velikosti 28 mm ze série Ezi-SERVO, Ezi-SERVO II a S-SERVO II. Tyto motory byly v minulosti dodávány výhradně s násuvnými konektory pro silový i zpětnovazební obvod. Od nynějška budou postupně nahrazovány za modifikovanou verzi s...
Technická konzultace