Lineární motory Kollmorgen

Lineární synchronní motory mají dvě části - modul s třífázovým vinutím (primární díl) a magnetická dráha (sekundární díl). Lineární motory vytváří přímou a plynulou lineární sílu. Tyto motory lze využít v aplikacích, vyžadujícíh vysokou tuhost, rychlost, dynamiku a téměř nulovou vůli.

Primární díly (vinutí) jsou v uzavřeném provedení a mají krytí vhodné pro použití v průmyslových podmínkách. Montáž primárního dílu se provádí pomocí nastavitelných T-profilů, které zajistí pevné spojení s konstrukcí zařízení. 

Pro větší přesnost lze použít Hallovy sondy, pro nejvyšší přesnost pak enkodéry se SinCos výstupy, popřípadě absolutní snímače EnDat. Servomotory lze řídit pomocí digitálních servozesilovačů řady Servostar nebo AKD.

ICH IRONCORE

ich

  • max. posuvná síla: 405 až 12 726 N
  • trvalá posuvná síla: 175 až 5 341 N

IL IRONLESS

il

  • max. posuvná síla: 120 až 1 600 N
  • trvalá posuvná síla: 30,3 až 262 N

IC IRONCORE

ic

  • max. posuvná síla: 320 až 8 407 N
  • trvalá posuvná síla: 144 až 6 916 N

ICD IRONCORE

icd

  • max. posuvná síla: 165 až 1 099 N
  • trvalá posuvná síla: 57 až 315 N
       

 

Technická konzultace