Lineární motory

Svým zákazníkům nabízíme široké spektrum lineárních motorů od výrobců KOLLMORGENBAHR a Dunkermotoren. Nabízíme variantu kompletního pohonu integrovaného do hliníkového profilu nebo také samotný motor jako komponentu. Vzhledem ke klesající ceně této technologie jsou lineární motory používané stále častěji. Lineární motor pracuje na indukčním principu. Můžeme si ho představit jako klasický rotační servo motor rozvinutý do roviny, který umožňuje přímočarý pohyb bez zprostředkujícího převodu. Lineární motor se často využívá u moderních přesných obráběcích strojů a tam kde je kladen důraz na vysokou dynamiku pohybu. Tyto motory umožňují zrychlení vyšší než 10G a rychlost posuvu vyšší než 10 m/s.

Polohovací jednotky s lineárními motory BAHR

  • max. délka: 6000 mm
  • opakovatelnost: ± 0,05 mm
  • rychlost: až 6 m/s
  • kuličkové nebo rolničkové vedení

Lineární motory KOLLMORGEN

  • max. posuvná síla: až 12 726 N
  • trvalá posuvná síla: až 6 916 N

Lineární motory DUNKERMOTOREN

  • max. rychlost posuvu:  10,8 m/s
  • špičková síla: až 1860 N
  • max. trvalá síla: až 276,2 N
 
 

 

Technická konzultace