Ezi-SERVO-ABS-ALL - krokové motory s abs. enkodérem a integrovaným driverem

Ezi-SERVO-ABS-ALL - krokové motory

Přehled parametrů

rozlišení enkodéru: 10000 - 32000 pulzů/ot

přídržný moment: 2,4 Nm 

rychlost: 0 - 3000 ot/min

napájení: 24 VDC

Velikost 60

  • krokový motor s absolutním  enkodérem (262144 pulzů/otáčku , 4096 otáček) zaručuje přesné polohování bez ztráty kroku, po vypnutí napájení není třeba referovat
  • pokročilé funkce polohování s poziční tabulkou
  • plynulý rotační pohyb už od 0,2 ot/min
  • vysoké rozběhové momenty 
  • bezpečnostní funkce (pokročilé funkce řízení)
  • možnost vytvoření sítě pohonů
  • integrovaný kontroler (vnitřní logika)
  • intuitivní a jednoduchý SW
  • cenově zajímavé řešení

Síť pohonů

Až 24 pohonů lze řídit pomocí PC a komunikace RS485. Všechny parametry jsou uloženy v jednotlivých driverech v paměti ROM. V PC je pak uživatelské grafické rozhraní GUI pro parametrizaci jednotlivých řídících jednotek. Pro vlastní SW jsou k dispozici knihovny DLL. 

Poziční tabulka

Jednotlivé polohy lze ovládat pomocí vstupních digitálních vstupů. Jednotky Ezi Servo All disponují tabulkou o velikosti až 64 poloh. U jednotlivých poloh lze nastavit mnoho parametrů. Do nadřazené jednotky pak lze zasílat stavy pohonu a docílit tak tolik žádané zpětné vazby. 

 

Zpětná vazba

Ezi-servo je systém založený na spojení optického enkodéru s krokovým motorem a inteligentním řízením. Toto spojení pak zaručuje přesné polohování s rychlostí zpětné vazby 25 micro sekund.Tento systém je obzvláště výhodný při náhlé změně zatížení, čímž brání ztrátě synchronizace. Zpětná vazba tak dává uplně nové možnosti využití krokových motorů.

 

Jednoduchá implementace

Systém EZI-SERVO All je jednoduše použitelný v aplikacích s proměnným zatížením, ve kterých díky své specifičnosti se tradiční servomotory setkávají s mnoha problémy. Díky inovativním metodám řízení EZI-SERVO All  nevyžaduje těžkopádné a zdlouhavé ladění jako vyžadují servomotory. Další nespornpu výhoudou je integravaný driver. Odpadá tedy veškerá kabeláž a pohon lze tak nasadit do dané aplikace velmi rychle.

 

Žádné vibrace

Na rozdíl od tradičních servomotorů,  EZI-SERVO All zcela eliminuje vibrace hřídele. Po dosažení požadované polohy EZI-SERVO All udržuje hřídel motoru úplně v klidu. Tato funkce je užitečná zejména při kontrole kamerových zařízení, kde přítomnost vibrací je vážným problémem.

 

Vysoké rozlišení absolutního enkodéru

Rozlišení pohonu je dáno počtem kroků absolutního snímače. EZI-SERVO ABS - ALL  má rozlišení 262144 pulzů na otáčku a  4096 pulzů otáček ! Snímač není potřeba napájet externí baterií.

 

Vysoký točivý moment

V porovnání s konvenčními krokovými motory systém EZI-SERVO systém umožnuje relativně vysoký výstupní moment v celém spektru rychlosti bez ztráty kroku.

 

Zapojení:

Výkon:

kód

proud motoru

[A/fází]

moment

Ezi-SERVO-ABS-ALL-60L 4 2,4 N.m

 

 Parametry:

Algoritmus řízení 32 bitové řízení v uzavřené smyčce
Síťové možnosti až 24 pohonů 
Tabulka pozic 64 pozic (přesun, pauza, opakování, skok, start, ...)
Napájení 24VDC +/- 10%
Proud max 500mA (bez zátěže)
Pracovní teplota od 0 do 55°C
Teplota skladování od -20 do 70°C
Vlhkost 90%RH (bez kondenzace)
Vibrace 0,5G
Rozměry  viz. katalog
Výstupní rychlost od 0 do 3000 ot/min
Krokování dle parametrů absolutního enkodéru
Bezpečnostní prvky přebytek proudu, vysoká rychlost, chyba, nadměrná teplota, přepětí, ...
Funkce sig. LED napájení, chyba, dosažení pozice, spínání, snímač odpojen, nízké napětí
Směr otáčení CW/CCW
Vstupní řídící signály 3 dedikované (+Limit, -Limit, Origin),

6 programovatelné

Výstupní řídící signály 7 programovatelných 
Komunikace Standardní RS-485 pro PC - 9600 do 921600 bps
Řízení pozice inkrementální / absolutní mód
koncové snímače index snímače, koncové spínače + /-Limit
GUI Možnosti Program pro Windows
SW motion knihovny DLL pro Windows 2000/XP
 

Konfigurátor k tomuto produktu není k dispozici.

 
 
 
 
Nízká výstupní rychlost bez vibrací
Jde o demonstraci nízké výstupní rychlosti krokového motoru se zpětnou vazbou bez náznaku vibrací. Této vlastnosti je docílené pomocí zpětné vazby 10000 ppr a vyspělého řídící algoritmu. Tento pohon je velmi vhodný především pro kamerové aplikace. 
 
 
 
 
Rotační stůl s bezpečnostní funkcí
Pomocí krokového motoru se zpětnou vazbou a driveru s pozičním řízením lze velmi elegantně realizovat rotační stůl bez ztráty kroku. Prakticky lze komunikovat s driverem pomocí digitálních vstupů a vyvolávat tak jednotlivé polohy při definované rychlosti (až 3000 ot/min). Lze také realizovat bezpečnostní funkce.
 
 
 
 
 
Vysoká rychlost polohování, statická poloha bez vibrací
Technologie EZI-Servo je unikátní díky vysokorychlostnímu zpětnovazebnímu řízení které je realizováno optickým enkodérem (10000 ppr) a driver s 32 bitovým DSP procesorem. Na videu lze vidět rychlé polohování (až 3000 ot/min) bez ztráty kroku. Výstupní hřídel je při statické poloze absolutně bez vibrací a při vychýlení se vrátí zpět do požadované polohy.
 
 
 
 
Řemenový pohon
Krokový pohon Ezi-Servo je velmi vhodný pro řemenové lineární pohony. Technologie Ezi-Servo umožňuje vysokou dynamiku bez ztráty kroku. Pro naše zákazníky standardně zpracujeme technický i cenový návrh složený z motoru, převodovky, polohovacího systému a driveru.
 
 
 
 
Šroubový lineární pohon
Spojením krokového motoru Ezi-Servo s kuličkovým šroubem dostanete přesný a dynamický polohovací systém za bezkonkurenční cenu. Pro mnoho aplikací je technologie Ezi-Servo vhodnější než klasický sychronní motor (servo motor).
 
 
 
 
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Krokové motory disponují enkodérem s rozlišením až 30000 pulzů na jednu otáčku. Díky tomu je chod výstupní hřídele naprosto plynulý a přesný. Zpětnovazební řízení s enkodérem zajišťuje vysokou opakovatelnost.
 
 
 
 
Synchronizace
Drivery Ezi-Servo lze jednoduše synchronizovat pomocí RS485. Díky vysokorychlostním DSP procesorům lze velmi  rychle synchronizovat několik krokových motorů. Toto řešení je nejenom elegantní, ale také levné. 
 
 
Komunikace
Standardní komunikacepro  Ezi-Servo je RS485. K pohonům Ezi-Servo dodáváme i interface pro PROFIBUS, DEVICE NET a CC Link. Jsme tak schopní dodat řešení pro komunikace s požadovaným PLC.
 
Technická konzultace