S-SERVO PLUS R

S-SERVO PLUS R – ekonomické krokové motory

Přehled parametrů

rozlišení enkodéru: 50000 pulzů/ot

přídržný moment: 0,6 - 2,4 Nm 
rychlost: 0 - 3000 ot/min

napájení: 24 VDC

Velikost 20 / 28 / 35 / 42 / 56 / 60

Ekonomická řada krokových motorů se zpětnou vazbou a driverem.

  • Inovativní systém tvořený krokovým motorem se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotkou disponuje inteligentním pozičním řízením s možností parametrizace přes PC.
  • Tato sestava nabízí možnost sesíťování s až 16 dalšími osami komunikující s nadřazeným systémem pomocí komunikace RS-485.
  • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím integrované sítě a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
  • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8 (32bit, 64bit).
Celkem může být uloženo 256 polohovacích profilů do interní flash paměti ROM:
  • zamezení ztráty kroku (driverem je signalizován alarm v případě ztráty synchronizace)
  • precizní polohování i ověření žádané polohy (generování signálu o dosažení cílové pozice)
  • zajištěna přesnost polohy bez ohledu na počet fází krokového motoru (přesnost polohování závisí pouze na rozlišení enkodéru)
  • snížení teploty motoru a úspora energie (ovládání intenzity proudu podle zatížení)
  • navýšení krouticího momentu posílením proudové kontroly (maximálně do 150 % kontroly proudu)
S-SERVO Plus-R je jako systém tvořen krokovým motorem se zpětnou vazbou a inteligentním driverem, který dokonale řeší problémy krokových motorů s otevřenou smyčkou jako je ztráta kroku a kontrola dosažení žádané polohy.
Bez ohledu na typ motoru (2-fázový, 5-fázový), závisí přesnost polohy zcela na enkodéru, což vždy zajistí precizní dosažení žádané polohy.
Běžné drivery krokových motorů se snadno zahřívají díky konstantnímu proudu procházející motorem bez ohledu na velikost zatížení. Systém S-SERVO Plus-R umožňuje snížit vysokou teplotu motoru a tím i spotřebu energie.
Kromě toho lze výrazně vylepšit charakteristiku rozběhové a doběhové rampy pomocí proudové kontroly (až do 150 %).
 
1) Síť pohonů a vzájemné síťové propojení
Až 16 pohonů lze ovládat pomocí PC prostřednictvím komunikace RS-485. Všechny polohovací profily a jejich parametry se nastavují skrz sít a mohou být uloženy do flash paměti ROM jednotlivých driverů. Jejich parametrizace se provádí pomocí intuitivního software a grafického rozhraní GUI s možností širokého nastavení funkcí. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování vlastního software v rámci operačních systémů Windows 2000/XP/7/8
.
 
2) Poziční tabulka
Jednotlivé polohovací profily se ukládají do tzv. poziční tabulky, která může být ovládána digitálními vstupními a výstupními signály z nadřazeného systému.
Motor tak může být ovládán na základě výběru libovolného čísla (polohovacího profilu) z poziční tabulky, start/stop příkazem, spuštěním režimu referování a ostatních digitálních signálů z PLC.
Nadřazený systém může monitorovat na základě přijatých signálů ze systému S-SERVO Plus-R různé stavy pohonu jako In-Position (dosažení žádané polohy), chod/zastavení motoru a ostatní digitální signály z řídicí jednotky.
Až 256 polohovacích profilů může být nastaveno z nadřazeného systému.
 
3) Zamezení ztráty kroku
(Alarm je generován v případě ztráty kroku)
Díky vestavěnému inkrementálnímu enkodéru je průběžně monitorována aktuální poloha a tím je zabráněno výskytu ztráty kroku. Pokud na krokový motor působí nadměrná externí síla nebo je přetížen, je vyslán signál alarmu do nadřazeného systému. Tímto způsobem nadřazený systém rozpozná případnou ztrátu kroku.
 
 
4) Ověřování žádané polohy
(Potvrzovací signál je generován při dosažení žádané polohy)
Cílová poloha při zastavení motoru je detekována enkodérem a informace o této poloze jsou zaslány do nadřazeného systému. Tímto způsobem je zajištěno dosažení přesné pozice bez ztráty kroku.
 
 
5) Snížení teploty motoru a úspora energie
(Kontrola proudu v závislosti na aplikovaném zatížení)
Systém S-SERVO Plus-R automaticky kontroluje proudový odběr motoru při daném zatížení. Tudíž vyzařovaná teplota motoru a jednotky je snížena na minimum a tím je současně dosaženo výrazné úspory energie.
 
 
6) Zlepšení charakteristiky akcelerace a decelerace posílením proudové kontroly
Posílením proudové kontroly parametrickým nastavením může být docíleno zlepšení rozběhové a doběhové rampy.
 
 
7) Žádné vibrace
Na rozdíl od tradičních servomotorů, S-SERVO Plus-R zcela eliminuje vibrace hřídele. Po dosažení požadované polohy S-SERVO Plus-R udržuje hřídel motoru úplně v klidu. Tato funkce je užitečná zejména při kontrole kamerových zařízení, kde přítomnost vibrací je vážným problémem.
 
8) Vysoký točivý moment a rychlost
S-SERVO Plus-R monitoruje aktuální polohu pomocí zpětné vazby, která zajišťuje dosažení vyšší rychlosti a většího zatížení oproti konvenčním krokovým motorům u nichž vzhledem k otevřené smyčce při stejných podmínkách již dochází ke značným ztrátám kroku.
 
Motor SM-20 SM-28 SM-35 SM-42 SM-56 SM-60
Jednotka SV-NDR-20 SV-NDR-28 SV-NDR-35 SV-NDR-42 SV-NDR-56 SV-NDR-60
Vstupní napájení 24 VDC +/- 10%
Způsob řízení Uzavřená regulační smyčka ARM-based 32-bit MCU
Síť pohonů Max 16 os v řetězeném zapojení
Poziční tabulka 256 příkazivých kroků (continuos, wait, loop, jump and external start atd.)
Spotřeba Max 500 mA (kromě proudu motoru)
Provozní podmínky Teplota Při použití: 0~50°C
Sklad: -20~70°C
Vlhkost Při použití: 35~85% RH (bez kondenzace)
Sklad: -10~90% RH
Odolnost proti vibracím 0,5G
Funkce Otáčky 0~3000 ot/min
Rozlišení 500 - 50000 pulzů/ot
Ochranné funkce Over Current, Over Speed, Positionn tracking error, Over Load, Over Temperature, Over Regenerated Voltage, Motor connection error, Encoder connection error, Motor Voltage error, In-position error, ROM error, Position overflow error
LED Display Power status, In-position status, Servo On status, Alarm status
  Rotational direction, RUN/STOP current -
  Komunikační rozhraní RS-485
Poziční ovládání Inkrementální / absolutní
IN/OUT signál Funkce vst. signálu 3 dedikované vstupy (Limit+, Limit-, Origin), 9 programovatelných vstupů (optočlen)
Funkce výst. signálu 1 dedikovaný výstup (Compare out), 6 programovatelných výstupů (optočlen), brake signal

Parametry motoru

Motor SM-20M SM-20L SM-28S SM-28M SM-28L SM-35M SM-35L
Proud / fáze [A] 0,6 0,6 0,67 0,67 0,67 0,8 1
Přídržný moment [N.m] 0,020 0,039 0,059 0,093 0,118 0,078 0,137
Setrvačnost rotoru [g.cm2] 2,5 5 9 12 18 10 14
Váha [g] 70 80 110 140 200 120 180
Délka (L) [mm] 33 38 32 45 51 26 36

 

Motor SM-42S SM42M SM42L SM42XL SM-56S SM-56M SM-56L SM-60S SM-60M SM-60L
Proud / fáze [A] 1,33 1,68 1,68 1,2 2,8 2,8 2,8 4 4 4
Přídržný moment [N.m] 0,21 0,35 0,43 0,65 0,54 1,00 1,72 0,88 1,28 2,4
Setrvačnost rotoru [g.cm2] 35 54 68 114 120 275 480 240 490 690
Váha [g] 220 280 350 500 470 700 1000 600 1000 1300
Délka (L) [mm] 33 39 47 60 41 56 76 47 56 85

 

K tomuto typu produktu není konfigurátor k dispozici.

Příloha Velikost
S SERVO PLUS R /katalog/ en 1.96 MB
 
 
 
 
 
Nízká výstupní rychlost bez vibrací
Jde o demonstraci nízké výstupní rychlosti krokového motoru se zpětnou vazbou bez náznaku vibrací. Této vlastnosti je docílené pomocí zpětné vazby 10000 ppr a vyspělého řídící algoritmu. Tento pohon je velmi vhodný především pro kamerové aplikace. 
 
 
 
 
Rotační stůl s bezpečnostní funkcí
Pomocí krokového motoru se zpětnou vazbou a driveru s pozičním řízením lze velmi elegantně realizovat rotační stůl bez ztráty kroku. Prakticky lze komunikovat s driverem pomocí digitálních vstupů a vyvolávat tak jednotlivé polohy při definované rychlosti (až 3000 ot/min). Lze také realizovat bezpečnostní funkce.
 
 
 
 
 
Vysoká rychlost polohování, statická poloha bez vibrací
Technologie EZI-Servo je unikátní díky vysokorychlostnímu zpětnovazebnímu řízení které je realizováno optickým enkodérem (10000 ppr) a driver s 32 bitovým DSP procesorem. Na videu lze vidět rychlé polohování (až 3000 ot/min) bez ztráty kroku. Výstupní hřídel je při statické poloze absolutně bez vibrací a při vychýlení se vrátí zpět do požadované polohy.
 
 
 
 
Řemenový pohon
Krokový pohon Ezi-Servo je velmi vhodný pro řemenové lineární pohony. Technologie Ezi-Servo umožňuje vysokou dynamiku bez ztráty kroku. Pro naše zákazníky standardně zpracujeme technický i cenový návrh složený z motoru, převodovky, polohovacího systému a driveru.
 
 
 
 
Šroubový lineární pohon
Spojením krokového motoru Ezi-Servo s kuličkovým šroubem dostanete přesný a dynamický polohovací systém za bezkonkurenční cenu. Pro mnoho aplikací je technologie Ezi-Servo vhodnější než klasický sychronní motor (servo motor).
 
 
 
 
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Krokové motory disponují enkodérem s rozlišením až 30000 pulzů na jednu otáčku. Díky tomu je chod výstupní hřídele naprosto plynulý a přesný. Zpětnovazební řízení s enkodérem zajišťuje vysokou opakovatelnost.
 
 
 
 
Synchronizace
Drivery Ezi-Servo lze jednoduše synchronizovat pomocí RS485. Díky vysokorychlostním DSP procesorům lze velmi  rychle synchronizovat několik krokových motorů. Toto řešení je nejenom elegantní, ale také levné. 
 
 
Komunikace
Standardní komunikacepro  Ezi-Servo je RS485. K pohonům Ezi-Servo dodáváme i interface pro PROFIBUS, DEVICE NET a CC Link. Jsme tak schopní dodat řešení pro komunikace s požadovaným PLC.
 

 

Technická konzultace