S-SERVO Plus-R - ekonomická řada krokových motorů se zpětnou vazbou

S-SERVO Plus-R - krokové motory se zpětnou vazbou

Přehled parametrů

S-SERVO Plus-R - krokové motory se zpětnou vazbou

metoda řízení: poziční tabulka, I/O, sériová linka RS-485

přídržný moment: 0,018~2,4 N.m

nativní rozlišení enkodéru: 4000 pulzů/ot.

přípustná okolní teplota: 0 °C~+50 °C

napájecí napětí: 24 VDC

Velikosti
NEMA 8 (20x20 mm)   / NEMA 11 (28x28 mm) /
NEMA 14 (35x35 mm) / NEMA 17 (42x42 mm) /
NEMA 23 (56x56 mm) / NEMA 24 (60x60 mm)

 • Populární stand-alone systém S-SERVO Plus-R je ekonomickou variantou hybridního krokového motoru se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotkou, jenž disponuje inteligentním pozičním řízením a možností parametrizace přes PC.
 • Krokové motory jsou osazeny inkrementálním optickým snímačem s nativním rozlišením 4 000 pulzů na 1 otáčku, který zaručí velmi přesné polohování bez ztráty kroku.
 • Sériové rozhraní RS-485 poskytuje komunikační rychlost v rozsahu 9,6~921,6 kbit/s s nadřazeným systémem a možností vzájemného sesíťování až 16 jednotek (os) současně.
 • Parametrizace se provádí přes PC prostřednictvím zdarma dodávaného software Ezi-MOTION Plus-R, který si můžete stáhnout v záložce [Ke stažení].
 • Pro propojení k PC je potřeba použít převodník RS-485 <-> USB/RS-232, který je prodáván jako samostatné příslušenství (objednací kód FAS/RCV nebo FAS-RCR dle typu připojení).
 • Pomocí jednoduchého grafického prostředí a integrované poziční tabulky PT (Position Table) uvnitř řídicí jednotky lze nadefinovat vlastní polohovací profily, tj. počet kroků (dráhu), směr rotace, rychlost, rozjezdové a dojezdové rampy, skoky na další řádky PT atd.
 • Do poziční tabulky PT lze uložit až 256 polohovacích profilů. Tyto profily lze po nastavení spouštět buďto přes PC, po sériové lince RS-485, popř. digitálními vstupy (v případě ovládání digitálními vstupy je počet polohovacích profilů omezen počtem volných vstupů).
 • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím PC a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 9 programovatelnými vstupy (In1~In9). Výstupní obvod disponuje 2 vyhrazenými výstupy (Compare Out/Brake) a 9 programovatelnými výstupy (Out1~Out9).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • V systému S-SERVO Plus-R je implementováno proudové omezení krokového motoru v přídržné poloze a nastavení proudu za chodu včetně navýšení maximálního proudu při akceleraci. Díky tomu je možné navýšit běhový krouticí moment v rozsahu 0~150 % a krouticí moment při rozběhu v rozsahu 0~350 % jmenovité hodnoty.
 • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8/10 (32bit, 64bit).
 • Řídicí jednotka má dále schopnost detekce 12 poruchových stavů.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~24 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK. Každá řídicí jednotka, ať již s opcí -BK či nikoliv, má připraveny výstupy pro ovládání elektromagnetické brzdy. Tu lze doobjednat zvlášť.
 • Ke krokovým motorům ve vel. NEMA 17~24 nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Ekonomické řešení krokového motoru se zpětnou vazbou
 • Externí zapouzdřený kontrolér se sériovou linkou RS-485
 • Stand-alone systém s vnitřní logikou bez potřeby ovládání nadřazeným PLC
 • Poziční tabulka s až 256 polohovacími profily
 • Jednoduché grafické prostředí bez složitého programování
 • Zpětnovazební systém s uzavřenou smyčkou a vysokým rozlišením
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie

 


 

Síťově řízené krokové motory po sběrnici RS-485

 
Prostřednictvím PC a sériové linky RS-485 lze současně ovládat až 16 pohonů. Všechny polohovací profily a jejich parametry se nastavují skrze síť a mohou být uloženy do interní flash paměti ROM každé jednotky. Parametrizace se provádí pomocí uživatelsky intuitivního software s grafickým rozhraním GUI, který umožňuje širokou škálu nastavení a rozličných funkcí. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování vlastního software v rámci operačních systémů Windows 2000/XP/7/8/10.

 

Funkce poziční tabulky

 
Poziční tabulka může být použita pro polohování ovládané digitálními vstupně-výstupními signály z nadřazeného systému. Můžete tak ovládat krokový motor napřímo výběrem řádku poziční tabulky, příkazem start/stop, spuštěním referování či jinými digitálními vstupy z PLC nebo PC. Mimo to mohou tyto nadřazené systémy monitorovat výstupní statusy jako např. In-Position (dosažení cílové polohy), Origin Search OK (dokončení reference), Moving/Stop, Servo Ready a ostatní digitální výstupní signály z příslušné řídicí jednotky. V poziční tabulce může být uloženo až 256 polohovacích příkazů, které mohou být nastaveny z PC nebo PLC.
 

 

Žádná ztráta kroku - (při přetížení a následné ztrátě kroku bude signalizován alarm)

 
Jelikož namontovaný optický enkodér na krokovém motoru nepřetržitě monitoruje aktuální polohu, nemůže za běžných okolností dojít ke ztrátě kroku. Pokud k této ztrátě dojde vlivem nadměrné externí síly nebo přetížení, bude odeslán výstupním signálem alarm do nadřazené řídicí jednotky. Díky tomu může nadřazená jednotka rozpoznat ztrátu kroku motoru.

 


 

Dokonalá kontrola dokončeného polohování - (na výstupu bude generován signál dosažení cílové polohy)

Když krokový motor zastaví v cílové pozici, optický enkodér tuto polohu detekuje a vyšle výstupní signál dokončeného polohování do nadřazené řídicí jednotky. Proto systém S-SERVO Plus-R řeší problém nedokonalého polohování u systémů s otevřenou smyčkou bez zpětné vazby.

 


 

Vysoká přesnost polohování - (rozlišení optického enkodéru je 4000 pulzů na 1 otáčku)

S-SERVO Plus-R řídí polohu krokového motoru prostřednictvím vysoce přesného optického enkodéru s inkrementálním odměřováním. Bez ohledu na počet fází krokového motoru (2-fázový či 5-fázový), je přesnost polohování dána pouze rozlišením namontovaného enkodéru. Tím je zajištěna vysoká přesnost polohování na rozdíl od mikrokrokování krokových motorů a řídidích jednotek s otevřenou smyčkou, které adaptují 2-fázové nebo 5-fázové krokové motory.
Krokový motor ze systému S-SERVO Plus-R je osazen velmi přesným inkrementálním enkodérem s hardwarovým rozlišením 4 000 pulzů na otáčku a možností 16 úrovní softwarového přenastavení.

 

 

 

 

 

 

 


 

Redukování teploty motoru a úspora energie - (řízení proudu motoru v závislosti na aktuálním zatížení)

S-SERVO Plus-R automaticky řídí proud motoru podle aktuálního zatížení. To znamená, že redukuje proud při nízkém zatížení a naopak jej zvyšuje při větším zatížení. Optimalizací proudu motoru je dosaženo snížení tepla a úspory energie, resp. nízké spotřeby systému.
 

 


 

Vylepšení průběhu akcelerace a decelerace - (proudové nastavení motoru)

Pomocí funkce Boost Current v okně Parameter List můžete navýšit charakteristiku akcelerační a decelerační rampy až na 150 % jmenovitého proudu krokového motoru.

 


 

Žádné vibrace a oscilace

 

Konvenční servomotory přejíždí svou cílovou polohu a snaží se jí korigovat reverzováním otáček, což se děje zejména v aplikacích s vysokým zesílením.Tento jev převládá zvláště v systémech, kde je odtržení nebo statické tření výrazně větší, než dynamické tření. Cílem je snížit zesílení, což ovlivňuje přesnost nebo použít polohově řízený systém S-SERVO Plus-R. Tento systém využívá jedinečných vlastností krokových motorů a díky tomu dokáže zablokovat hřídel v požadované cílové poloze, aniž by došlo k překmitům mimo žádanou polohu. Tato funkce je užitečná zejména v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, polovodičů, kamerové systémy a inkoustový tisk, v nichž by oscilace a vibrace systému mohly být problémem.

 

 


 

Vysoký krouticí moment a rychlost

 

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže systém S-SERVO Plus-R udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. To znamená, že S-SERVO Plus-R nepřetržitě pracuje bez ztráty pozice při 100% zatížení. Na rozdíl od konvenčních driverů s mikrokrokováním využívá S-SERVO Plus-R vysoký kontinuální krouticí moment ve vyšších rychlostech pohybu díky inovativnímu a optimálnímu řízení proudu fáze.

 

 


 

Různá diagnostika poruch

Systém S-SERVO Plus-R a poháněné zařízení jsou chráněny detekováním 12 různých poruch, které jsou signalizovány alarmem na výstupu. Řídicí jednotka po rozpoznání jakékoliv poruchy okamžitě zastaví chod motoru, aby se zabránilo poškození poháněného stroje, krokového motoru nebo úrazu obsluhy. Rozpoznány mohou být poruchy jako např. nadproud, překročení rychlosti, chyba sledování pozice (ztráta kroku), přetížení, překročení teploty, přepětí, chyba v zapojení motoru, chyba v zapojení enkodéru, chyba In-Position, chyba paměti ROM nebo chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti.

 


 

 

 

Seznam dostupných sestav S-SERVO Plus-R a jejich objednacích kódů*:

Bez elektromagnetické brzdy

[ ]

S elektromagnetickou brzdou

[-BK]

Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky
S-SERVO-PR-20M-F SM-20M-F SV-NDR-20M-F - - -
S-SERVO-PR-20L-F SM-20L-F SV-NDR-20L-F - - -
S-SERVO-PR-28S-F SM-28S-F SV-NDR-28S-F - - -
S-SERVO-PR-28M-F SM-28M-F SV-NDR-28M-F - - -
S-SERVO-PR-28L-F SM-28L-F SV-NDR-28L-F - - -
S-SERVO-PR-35M-F SM-35M-F SV-NDR-35M-F - - -
S-SERVO-PR-35L-F SM-35L-F SV-NDR-35L-F - - -
S-SERVO-PR-42S-F SM-42S-F SV-NDR-42S-F S-SERVO-PR-42S-F-BK SM-42S-F-BK SV-NDR-42S-F
S-SERVO-PR-42M-F SM-42M-F SV-NDR-42M-F S-SERVO-PR-42M-F-BK SM-42M-F-BK SV-NDR-42M-F
S-SERVO-PR-42L-F SM-42L-F SV-NDR-42L-F S-SERVO-PR-42L-F-BK SM-42L-F-BK SV-NDR-42L-F
S-SERVO-PR-42XL-F SM-42XL-F SV-NDR-42XL-F S-SERVO-PR-42XL-F-BK SM-42XL-F-BK SV-NDR-42XL-F
S-SERVO-PR-56S-F SM-56S-F SV-NDR-56S-F S-SERVO-PR-56S-F-BK SM-56S-F-BK SV-NDR-56S-F
S-SERVO-PR-56M-F SM-56M-F SV-NDR-56M-F S-SERVO-PR-56M-F-BK SM-56M-F-BK SV-NDR-56M-F
S-SERVO-PR-56L-F  SM-56L-F SV-NDR-56L-F S-SERVO-PR-56L-F-BK SM-56L-F-BK SV-NDR-56L-F
S-SERVO-PR-60S-F SM-60S-F SV-NDR-60S-F S-SERVO-PR-60S-F-BK SM-60S-F-BK SV-NDR-60S-F
S-SERVO-PR-60M-F SM-60M-F SV-NDR-60M-F S-SERVO-PR-60M-F-BK SM-60M-F-BK SV-NDR-60M-F
S-SERVO-PR-60L-F SM-60L-F SV-NDR-60L-F S-SERVO-PR-60L-F-BK SM-60L-F-BK SV-NDR-60L-F
*: Systémy S-SERVO Plus-R objednávejte pouze pod objednacím kódem sestavy. Objednací kódy samostatných motorů a řídicích jednotek jsou určeny pouze jako náhradní díly.

 

Technická specifikace krokových motorů:

Modelová řada SM-20 SM-28 SM-35 SM-42 SM-56 SM-60
Velikost motoru 20M 20L 28S 28M 28L 35M 35L 42S 42M 42L 42XL 56S 56M 56L 60S 60M 60L
Metoda řízení - bipolární
Počet fází - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Napětí VDC 3,9 6,0 3,75 4,55 6,2 3,8 2,7 2,8 2,8 2,8 7,2 1,96 2,52 3,16 1,32 1,48 2,2
Proud fáze A 0,6 0,6 0,67 0,67 0,67 0,8 1,0 1,33 1,68 1,68 1,2 2,8 2,8 2,8 4,0 4,0 4,0
Odpor fáze Ohm 6,5 10 5,6 6,8 9,2 4,8 2,7 2,1 1,65 1,65 6,0 0,7 0,9 1,13 0,33 0,37 0,55
Indukčnost fáze mH 2,2 5,5 4,2 4,9 5,7 4,0 4,3 2,5 3,2 2,8 15,6 1,4 2,5 3,6 0,75 1,1 2,7
Přídržný moment N.m 0,020 0,039 0,059 0,093 0,118 0,078 0,137 0,216 0,353 0,431 0,65 0,539 1,0 1,72 0,88 1,28 2,4
Setrvačnost rotoru g.cm2 2,5 5,0 9,0 12 18 10 14 35 54 68 114 120 300 480 240 490 690
Hmotnost g 70 80 110 140 200 120 180 220 280 350 500 470 700 1000 600 1000 1300
Délka motoru (L) mm 33 38 32 45 51 26 36 33 39 47 60 41 56 76 47 56 85

Přípustné radiální zatížení

(vzdálenost od konce hřídele)

3 mm N 18 18 30 30 30 22 22 22 22 22 22 52 52 52 70 70 70
8 mm 30 30 38 38 38 26 26 26 26 26 26 65 65 65 87 87 87
13 mm - - 53 53 53 33 33 33 33 33 33 85 85 85 114 114 114
18 mm - - - - - 46 46 46 46 46 46 123 123 123 165 165 165
Přípustné axiální zatížení N nižší než hmotnost motoru
Odpor izolace Mohm 100 MIN. (při 500 VDC)
Třída izolace - třída B (130°C)
Pracovní teplota °C 0 až 55

 


Technická specifikace řídicích jednotek řady S-SERVO Plus-R:

Modelová řada motoru SM-20 SM-28 SM-35 SM-42 SM-56 SM-60
Modelová řada driveru SV-NDR-20 SV-NDR-28 SV-NDR-35 SV-NDR-42 SV-NDR-56 SV-NDR-60
Vstupní napájení 24 VDC ±10 %
Metoda řízení Uzavřený regulační obvod s 32bitovým MCU procesorem
Víceosé řízení Maximálně 16 jednotek lze propojit skrze zřetězené zapojení Daisy-Chain (volitelný rozsah ID jednotky: 0~15)
Poziční tabulka 256 polohovacích profilů (dráha, rychlost, externě ovládaný start, skok, smyčka, prodleva, dokončení PT, atd.)
Proudová spotřeba Max. 500 mA (vyjma proudu motoru)
Okolní teplota
Při provozu: 0~+50 °C
Při skladování: -20~+70 °C
Vlhkost
Při provozu: 35~85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Při skladování: 10~90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)
Odolnost vůči vibracím 0,5 G
Rozsah otáček 0~3 000 ot/min *1
Rozlišení enkodéru
Model enkodéru 4 000 pulzů/ot.: 500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 200 / 3 600 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 20 000 / 25 000 / 36 000 / 40 000 / 50 000
(rozlišení je nastavitelné parametrem) *2
Detekce poruchy Nadproud / Překročení rychlosti / Chyba sledování pozice / Přetížení / Překročení teploty / Přepětí / Chyba v zapojení motoru / Chyba v zapojení enkodéru / Chyba napětí motoru / Chyba In-Position / Chyba paměti ROM / Chyba přetečení pozice ve vyrovnávací paměti
LED signalizace Status Power (PWR) / Status In-Position (INP) / Status Servo Enable (EN) / Status alarmu (ALM)
Nastavení běhového proudu 50~150 % (nastavitelné parametrem) - běhový proud (RUN Current) je takový, který teče motorem během provozu (rotace) motoru. Může být nastaven uživatelem na základě jmenovité hodnoty proudu motoru.   *Tovární nastavení: 100 %
Nastavení proudu v přídržné poloze 20~100 % (nastavitelné parametrem) - v čase 0,1 s po zastavení chodu motoru je jeho proud dán nastavením hodnoty STOP Current. Hodnota tohoto parametru je procentuálním vyjádřením jmenovitého proudu motoru.   *Tovární nastavení: 50 %
Nastavení odezvy In-Position 0~63 (nastavitelné parametrem)
Nastavení zesílení zpětné vazby 0~63 (nastavitelné parametrem)
Směr rotace CW / CCW (pro / proti směru hodinových ručiček, nastavitelné parametrem)
Vstupní signály 3 vyhrazené vstupy (limitní čidlo LIMIT+ / limitní čidlo LIMIT- / referenční čidlo ORIGIN), 9 programovatelných vstupů (optočleny)
Výstupní signály
9 programovatelných výstupů (optočleny), 2 vyhrazené výstupy (Compare Out / ovládání elmag. brzdy)
Komunikační rozhraní
Sériová komunikace RS-485 s nadřazeným PC, zabudovaný dvojitý port Ethernet s přípojkami 2x RJ45
Komunikační rychlost: 9 600~921 600 bps
Poziční řízení
Rozsah pulzů v Inkrementálním / absolutním módu: od -134 217 728 do +134 217 727 pulzů
Operační rychlost: max. 3 000 ot/min
Možnosti referování Na referenční snímač ORIGIN, na pulz Z, na limitní snímače LIMIT+ / LIMIT-, na moment (mechanickou překážku)
Grafické prostředí Uživatelské programové rozhraní Ezi-MOTION Plus-R s podporou pro Windows
Knihovny Knihovny DLL pro Windows XP/7/8/10

*1: Uvedené otáčky jsou platné až do rozlišení 10 000 pulzů/ot. Maximální otáčky mohou být 3 000 ot/min a s rozlišením překračující 10 000 pulzů/ot. bude maximální rychlost v souladu s tímto nastavením omezena.

Berte prosím na vědomí, že krouticí moment klesá s rostoucími otáčkami motoru, viz momentové charakteristiky v katalogovém listu. Tato skutečnost by měla být brána v potaz při dimenzování a volbě příslušného motoru.

*2: Pokud nastavené rozlišení překračuje rozlišení enkodéru, krokový motor bude pracovat v mikrokrocích mezi pulzy.

 

 

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY S-SERVO Plus-R
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSVR-S-□□□F  Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSVR-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-E-□□□F  Prodlužovací kabel enkodéru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení zpětné vazby krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-M-□□□F  Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-P-□□□F  Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVO-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CGNR-R-□□□F  Komunikační kabel RS-485 □□□ = 0R6, 001, 1R5, 002, 003, 005 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky a převodníku FAS-RCV/FAS-RCR.
FAS-RCV ⑥ Převodník RS-485 <-> USB - - Převodník napájený z PC, max. 115,2 kbps, konektory RJ-45/USB (samice).
CGNR-U-□□□F ⑦ Propojovací kabel USB □□□ = 002, 003, 005 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení převodníku FAS-RCV s PC prostřednictvím USB male A/A.
FAS-RCR ⑥ Převodník RS-485 <-> RS-232C - - Převodník napájený z PC, max. 115,2 kbps, konektory RJ-45/DB9 (samice).
CGNR-C-□□□F ⑦ Propojovací kabel RS-232C □□□ = 002, 003, 005 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení převodníku FAS-RCR s PC prostřednictvím RS-232C.

 

 


 


 


 


Funkce dostupné v okně Parameter List (S-SERVO Plus-R v06.02.021.16):

 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

 
 
 
 
 
Nízká výstupní rychlost bez vibrací
Jde o demonstraci nízké výstupní rychlosti krokového motoru se zpětnou vazbou bez náznaku vibrací. Této vlastnosti je docílené pomocí zpětné vazby 10000 ppr a vyspělého řídící algoritmu. Tento pohon je velmi vhodný především pro kamerové aplikace. 
 
 
 
 
Rotační stůl s bezpečnostní funkcí
Pomocí krokového motoru se zpětnou vazbou a driveru s pozičním řízením lze velmi elegantně realizovat rotační stůl bez ztráty kroku. Prakticky lze komunikovat s driverem pomocí digitálních vstupů a vyvolávat tak jednotlivé polohy při definované rychlosti (až 3000 ot/min). Lze také realizovat bezpečnostní funkce.
 
 
 
 
 
Vysoká rychlost polohování, statická poloha bez vibrací
Technologie EZI-Servo je unikátní díky vysokorychlostnímu zpětnovazebnímu řízení které je realizováno optickým enkodérem (10000 ppr) a driver s 32 bitovým DSP procesorem. Na videu lze vidět rychlé polohování (až 3000 ot/min) bez ztráty kroku. Výstupní hřídel je při statické poloze absolutně bez vibrací a při vychýlení se vrátí zpět do požadované polohy.
 
 
 
 
Řemenový pohon
Krokový pohon Ezi-Servo je velmi vhodný pro řemenové lineární pohony. Technologie Ezi-Servo umožňuje vysokou dynamiku bez ztráty kroku. Pro naše zákazníky standardně zpracujeme technický i cenový návrh složený z motoru, převodovky, polohovacího systému a driveru.
 
 
 
 
Šroubový lineární pohon
Spojením krokového motoru Ezi-Servo s kuličkovým šroubem dostanete přesný a dynamický polohovací systém za bezkonkurenční cenu. Pro mnoho aplikací je technologie Ezi-Servo vhodnější než klasický sychronní motor (servo motor).
 
 
 
 
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Krokové motory disponují enkodérem s rozlišením až 30000 pulzů na jednu otáčku. Díky tomu je chod výstupní hřídele naprosto plynulý a přesný. Zpětnovazební řízení s enkodérem zajišťuje vysokou opakovatelnost.
 
 
 
 
Synchronizace
Drivery Ezi-Servo lze jednoduše synchronizovat pomocí RS485. Díky vysokorychlostním DSP procesorům lze velmi  rychle synchronizovat několik krokových motorů. Toto řešení je nejenom elegantní, ale také levné. 
 
 
Komunikace
Standardní komunikacepro  Ezi-Servo je RS485. K pohonům Ezi-Servo dodáváme i interface pro PROFIBUS, DEVICE NET a CC Link. Jsme tak schopní dodat řešení pro komunikace s požadovaným PLC.
 

 

Technická konzultace