Motory do výbušného prostředí

Prostředí s nebezpečím výbuchu klade zvýšené požadavky na vlastnosti asynchronních motorů. Jejich smyslem je vyrobit motor tak, aby se nemohl stát potenciálním zdrojem výbuchu a požáru. Podle způsobu, jakým je splnění těchto požadavků dosaženo, se rozlišují různá konstrukční provedení asynchronních motorů, která jsou založena na různých principech ochrany před nebezpečím výbuchu. Ne každý zvolený princip ochrany, a tím provedení motoru, je vhodný do každého prostředí. Musí být rozlišeno, zda jde o plynné nebo prašné prostředí s nebezpečím výbuchu. Prostředí, do kterého je motor určen, je zakódováno v označení každého výrobku pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nízkonapěťové motory

  • výkon: 0,06 - 800 kW

 

 

 

       

 

 

Technická konzultace