Motory do výbušného prostředí

Prostředí s nebezpečím výbuchu klade zvýšené požadavky na vlastnosti asynchronních motorů. Jejich smyslem je vyrobit motor tak, aby se nemohl stát potenciálním zdrojem výbuchu a požáru. Podle způsobu, jakým je splnění těchto požadavků dosaženo, se rozlišují různá konstrukční provedení asynchronních motorů, která jsou založena na různých principech ochrany před nebezpečím výbuchu. Ne každý zvolený princip ochrany, a tím provedení motoru, je vhodný do každého prostředí. Musí být rozlišeno, zda jde o plynné nebo prašné prostředí s nebezpečím výbuchu. Prostředí, do kterého je motor určen, je zakódováno v označení každého výrobku pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Nízkonapěťové motory

  • výkon: 0,06 - 800 kW

Speciální motory

  • výkon: 0,55 - 250 kW

Energeticky efektivní motory

  • výkon: 1,1 - 90 kW

Kompaktní motory

  • výkon: 0,55 - 11 kW
       

Vysokonapěťové motory

  • výkon: 160 - 800 kW

Frekvenční měniče

  • výkon: 4,0 - 800 kW
   

 

 

Technická konzultace