Aktuality

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu použití pohonné techniky ve venkovních prostředích vzrůstá zájem o motory s vysokou třídou krytí. Ne jinak tomu je u stejnosměrných elektromotorů, které se díky nízkému a bezpečnému napětí čím dál více prosazují v mobilních aplikacích, které mohou být určeny i pro venkovní použití. Mohou to být např. AGV (automaticky řízené vozíky), různé pojezdové vozy či invalidní vozíky apod. U těchto aplikací je především kladen důraz na vysokou účinnost a spolehlivost pohonu. Mezi další oblasti použití jmenujme např. plničky lahví, čističky a turnikety, kde se často pracuje s tekutinami nebo ve vlhkém prostředí. U takovýchto aplikací jsou kladeny vysoké nároky na ochranu pohonu proti korozi a celkovou odolnost proti vodě. Naše nové produkty proto cílí i na tuto nezanedbatelnou a stále se rozšiřující oblast použití a tak nyní přináší čerstvou novinku v podobě stejnosměrných bezkartáčových motorů BLS s třídou krytí IP66. V současnosti jsou dostupné 3 modely ve velikosti příruby 42x42 mm a se jmenovitým výkonem 52, 78 a 105 W při 4000 ot/min. Jejich napájení je stejnosměrným napětím 24 V. Pro zpětnou vazbu jsou použity Hallovy snímače.

BEGE MIG je magnetický enkodér s extrémně vysokou kvalitou signálu a špičkovým zpracováním vyráběný v Nizozemsku. Jedná se o přírubový typ enkodéru, který se netradičně montuje mezi motor a převodovku. Díky tomu jej lze snadno integrovat do stávajícího pohonu nebo doplnit do zcela nového stroje, aniž by se výrazně prodloužila zástavbová délka pohonu. MIG je kompatibilní prakticky se všemi řídicími systémy a je také velmi vhodný pro optimalizaci stávajících jednotek. Tato patentovaná technologie enkodérů pasuje do každého stroje. V současné době jsou k dispozici verze s inkrementálním i absolutním odměřováním polohy. Schématický obrázek níže znázorňuje a podrobně vysvětluje šest nejdůležitějších vlastností enkodéru BEGE, kvůli kterým byste měli zvážit použití této technologie ve Vaší aplikaci.

Vážení zákazníci a obchodní partneři, děkujeme Vám za spolupráci a projevenou důvěru v roce 2019, velmi si jí vážíme. Dovolte nám, abychom Vám do nového roku 2020 popřáli hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a už teď se těšíme na nové výzvy v nastávajícím roce (nejen) v oblasti pohonné techniky, automatizace a robotiky. Děkujeme!

Naše nová řada kompaktních asynchronních motorů SM s hranatou skříní se začíná čím dál více prosazovat v provozech. Jejich vývoj proto stále pokračuje a postupně se rozrůstá o nové velikosti skříní, potažmo výkony. Od nynějška máme nově v nabídce tyto elektromotory také s osovou výškou IEC 71, což odpovídá výkonům v rozsahu 0,37~0,75 kW. To je umožňuje nasadit i v náročnějších aplikacích než tomu bylo doposud. V porovnání s konvenčními motory se redukováním skříně u řady SM podařilo výrazně zmenšit jejich zástavbové rozměry. Konkrétně model SM ve velikosti IEC 71B14 má redukovanou šířku skříně přibližně o 22 mm, délku skříně o 36 mm a výšku svorkovnice o 16 mm. Rozdíly v rozměrech dobře ilustrují následující výkresy.

Představujeme novou generaci krokového motoru se zpětnou vazbou a integrovanou řídicí jednotkou Ezi-SERVO II BT. Tento systém je z hlediska ovládání určen výhradně pro pulzní řízení nadřazeným systémem s výstupy PTO (Pulse Train Output). Prostřednictvím PLC, motion karty či generátoru pulzů lze jednoduše ovládat polohu, rychlost i směr otáčení v závislosti na aktuální frekvenci a sledu pulzů z nadřazeného systému. K dispozici jsou dva režimy ovládání a to 1-pulzní nebo 2-pulzní režim. 

Kolaborativní robot – cobot je robot uzpůsobený pro fyzickou interakci s lidmi ve sdíleném pracovním prostoru. To je hlavní rozdíl oproti klasickým průmyslovým robotům. Myšlenkou je, že robot ve spolupráci s člověkem je schopen udělat více práce, než robot nebo člověk samostatně.
 
Postupem času více a více robotických systému nahrazuje lidskou práci i na místech, kde použití robotů nebylo dříve možné. Ve výrobě je rostoucí potřeba integrovat roboty jako pracovní sílu pro jejich preciznost a neúnavnost. Tento trend ovlivní nejen velké továrny ale i malé a střední výrobny.

Stránky

Technická konzultace