Ezi-SERVO II Plus-E - krokové motory se zpětnou vazbou a Ethernet komunikací

Přehled parametrů

2-fázové hybridní krokové motory

Přídržný moment: 0,016~2,4 N.m

Rozlišení optického enkodéru: 4 000~20 000 pulzů/ot.

Přípustná okolní teplota: 0°C~+50°C

Napájecí napětí: 24 VDC

Velikost NEMA 8 (20x20 mm) / 11 (28x28 mm) / NEMA 14 (35x35 mm) / 17 (42x42 mm) / 23 (56x56 mm) / 24 (60x60 mm)

·         Systém Ezi-SERVO II Plus-E tvoří hybridní krokový motor se zpětnou vazbou a externí řídicí jednotkou, jenž disponuje inteligentním řízením s Ethernet sběrnicí a možností snadné parametrizace přes PC nebo nadřazené PLC.

·         Rozhraní Ethernet poskytuje komunikační rychlost 10/100 Mbit/s v plně duplexním provozu. Díky tomu má systém minimální prodlení a přesnou synchronizaci vzájemně propojených pohonů.

·         Ezi-SERVO II Plus-E nabízí možnost vzájemného sesíťování s až 254 dalšími jednotkami s jedinečnou IP adresou u každé řídicí jednotky.

·         Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím integrované sítě a mohou být uloženy do interní paměti ROM.

·         Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8 (32bit, 64bit).

Charakteristické rysy:

·         Integrovaný kontrolér s vnitřní logikou

·         Rozhraní Ethernet

·         Funkce poziční tabulky s polohovacími profily

·         Uzavřená zpětná vazba

·         Bez oscilace

·         Rychlá odezva

 

1)     Síťově řízené polohování:

Až 254 jednotek může být ovládáno z PC prostřednictvím Ethernet komunikace. Systém Ezi-SERVO II Plus-E používá daisy-chain topologii s řetězovým zapojením jednotlivých řídicích jednotek skrze vestavěný Ethernet HUB. Veškeré polohovací příkazy jsou nastavovány přes síť a uloženy v interní paměti ROM jako parametry. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování v operačních systémech Windows 2000/XP/7/8/10.

2)     Funkce poziční tabulky:

Poziční tabulka může být použita pro polohování ovládané digitálními vstupně-výstupními signály nadřazeného systému. Můžete tak ovládat krokový motor napřímo výběrem řádku poziční tabulky, příkazem start/stop, spuštěním referování či jinými digitálními vstupy z PLC nebo pomocí komunikace s PC. Nadřazený systém může mimo to monitorovat stavy jako např. In-Position, dokončení reference, moving/stop, servo ready a ostatní digitální výstupní signály z příslušné řídicí jednotky. V poziční tabulce může být využito až 256 polohovacích příkazů, které mohou být nastaveny z PC.

3)     Systém se zpětnou vazbou:

Ezi-SERVO II Plus-E je sestava zpětnovazebního krokového motoru a řídicí jednotky, která používá pro konstantní monitorování pozice hřídele motoru optický inkrementální enkodér s vysokým rozlišením. Tato zpětná vazba umožňuje systému Ezi-SERVO II Plus-E aktualizovat aktuální pozici hřídele motoru každých 25 mikrosekund. Díky tomu dokáže řídicí jednotka tohoto systému eliminovat ztráty kroku a zajistit velmi přesné polohování. Jako příklad uveďme náhlou změnu zatížení, při které by mohlo dojít ke ztrátě kroku a navýšení nákladů v případě konvenčního krokového motoru.

 

4)     Jednoduchá implementace:

Konvenční servo systémy, které zajišťují výkon strojního zařízení, jeho plynulý chod, eliminaci poziční chyby a nízkou hladinu hluku vyžadují v prvotní fázi nastavení jejich regulační smyčky. Dokonce i systémy, které používají automatické ladění, vyžadují manuální zásah po instalaci a oživení systému, zvláště pokud je více než jedna osa vzájemně závislá. Ezi-SERVO II Plus-E disponuje pokročilou zpětnovazební kontrolou polohování a algoritmem, které dohromady eliminují potřebu zdlouhavého ladění vyžadované u konvenčních zpětnovazebních servo systémů. To znamená, že Ezi-SERVO II Plus-E je optimalizováno pro aplikaci a připraveno k práci přímo z krabice! Využívá tak jedinečné vlastnosti regulace krokového motoru s uzavřenou zpětnovazební smyčkou, zároveň eliminuje těžkopádné kroky a poskytuje strojníkovi vysoce výkonný systém bez ztráty času jeho komplexní instalací. Systém Ezi-SERVO II Plus-E je zvláště vhodný pro zatížení s malou tuhostí (například řemenové pohony), kde konvenční servo systémy musí odpovídat setrvačnosti zátěže nebo být doplněny o převodovku. Ezi-SERVO II Plus-E mimo jiné exceluje i při vysokém zatížení a rychlostech!

 

5)     Bez oscilace:

Konvenční motory zejména u aplikací s vysokým zesílením ve své poloze zakmitávají, přičemž se snaží eliminovat odchylku překmitem do opačného směru. Tento jev obzvláště převládá v systémech, kde nastává výrazně větší odtržení nebo statické tření ve srovnání s běžným třením. Ezi-SERVO II Plus-E využívá jedinečné vlastnosti krokových motorů a sám se zablokuje do požadované cílové pozice, čímž eliminuje kmitání. Tato funkce je obzvláště užitečná v aplikacích, jako je výroba nanotechnologií, výroba polovodičů, obrazové systémy a inkoustový tisk, při kterých by mohl nastat problém s oscilací a vibrací systému.

 

6)     Hladký chod a přesnost:

Ezi-SERVO II Plus-E je vysoce přesný systém díky použití optického enkodéru s vysokým rozlišením až 20 000 pulzů na otáčku. Součástí řídicí jednotky je vysoce výkonný DSP procesor, který na rozdíl od konvenčních řídicích jednotek s mikrokrokováním vykonává současně vektorové řízení a filtrování, čímž je dosaženo plynulého řízení otáček s minimálním zvlněním.

 

7)     Rychlá odezva:

Podobně jako u konvenčních motorů se dokáže systém Ezi-SERVO II Plus-E průběžně synchronizovat s žádanou hodnotou (vstupními povely) a poskytovat tak rychlou odezvu při polohování. Ezi-SERVO II Plus-E je optimální volbou, pokud je vyžadována stabilita při nulové rychlosti a vysoká dynamika v krátkých vzdálenostech. Na rozdíl od Ezi-SERVO II Plus-E mají tradiční servo systémy přirozené zpoždění mezi vstupními povely a výsledným pohybem kvůli konstantnímu monitorování aktuální polohy, což navyšuje dobu ustálení.

 

8)     Vysoké rozlišení:

Počet pulzů na otáčku může být v několika krocích odstupňován parametrizací (maximální rozlišení až 20 000 pulzů/otáčku).

 

9)     Vysoký krouticí moment:

Ve srovnání s běžnými krokovými motory a drivery dokáže řídicí systém Ezi-SERVO II Plus-E udržovat vysoký krouticí moment v poměrně velkém spektru otáček. Jinými slovy to znamená, že Ezi-SERVO Plus-E průběžně pracuje bez ztráty pozice pod 100 % zatížení. Na rozdíl od konvenčních řídicích jednotek s mikrokrokováním používá systém Ezi-SERVO II Plus-E trvale vysoký krouticí moment i při vyšších rychlostech díky inovativnímu řízení fáze proudu.

10)  Vysoká rychlost:

Ezi-SERVO II Plus-E funguje dobře při vysokých rychlostech bez ztráty synchronizace nebo chyby při polohování. Schopnost tohoto systému průběžně monitorovat aktuální polohu umožňuje krokovému motoru generovat vysoký krouticí moment i za podmínky 100 % zatížení.

Obecná specifikace:

·         2-fázové hybridní krokové motory s bipolárním způsobem řízení

·         rozlišení optického inkrementálního enkodéru: 4 000, 10 000, 16 000, 20 000 pulzů/ot. (softwarově lze omezit v několika krocích)

·         dostupné délky statoru: S/M/L/XL

·         maximální dosažitelná rychlost otáčení při běhu naprázdno: 3000 ot/min

·         uzavřený regulační obvod s 32bit ARM procesorem

·         odezva zpětnovazební smyčky: 25 µs

·         komunikační rozhraní: Fast Ethernet s přenosovou rychlostí 10/100 Mbit/s - T/TX Full Duplex

·         maximální počet vzájemně sesíťovaných jednotek: 254 (volba IP adresy otočným přepínačem v rozsahu 1~254)

·         paměť poziční tabulky: až 256 polohovacích příkazů (poloha, rychlost, zrychlení, automatický skok, doba prodlení atd.

·         detekce poruch: celkem 15 stavů

·         počet I/O: celkem 12 vstupů (3 vyhrazené pro limitní snímače + 9 programovatelných), celkem 10 výstupů (1 vyhrazený + 9 programovatelných)

·         přípustná okolní teplota při provozu: 0°C~+50°C

·         provozní napětí: 24 VDC ±10 %

·         certifikáty: CE

 

Volitelné příslušenství (pouze pro velikosti krokových motorů NEMA 17~NEMA 24):

·         rozlišení inkrementálního enkodéru 10 000 pulzů/ot. (A), 20 000 pulzů/ot. (B)

·         elektromagnetická brzda 24 VDC (-BK)

·         přímá nebo úhlová planetová převodovka APEX Dynamics

Označení Motor Elektronická brzda*

Váha motoru

(g)

Povolené radiální přetížení

(N)

Povolené axiální zatížení
 

(N)

Napětí

(V)

Proud

(A)

Spotřeba

(W)

Statický třecí moment

(Nm)

Vzdálenost od konce hřídele motoru

(mm)

3 8 13 18
Ezi-Servo II-PE-42S-A-BK EzM2-42S-A-BK

24 V DC

+-10%

0,2 5 0,2 510 22 26 33 46 5,1
Ezi-Servo II-PE-42M-A-BK EzM2-42M-A-BK 0,2 5 0,2 570 22 26 33 46 5,7
Ezi-Servo II-PE-42L-A-BK EzM2-42L-A-BK 0,2 5 0,2 640 22 26 33 46 6,4
Ezi-Servo II-PE-42XL-A-BK EzM2-42XL-A-BK 0,2 5 0,2 770 22 26 33 46 7,7
Ezi-Servo II-PE-56S-A-BK EzM2-56S-A-BK 0,27 6,6 0,7 870 52 65 85 123 8,7
Ezi-Servo II-PE-56M-A-BK EzM2-56M-A-BK 0,27 6,6 0,7 1190 52 65 85 123 11,9
Ezi-Servo II-PE-56L-A-BK EzM2-56L-A-BK 0,27 6,6 0,7 1380 52 65 85 123 13,8
Ezi-Servo II-PE-60S-A-BK EzM2-60S-A-BK 0,27 6,6 0,7 1150 70 87 114 165 11,5
Ezi-Servo II-PE-60M-A-BK EzM2-60M-A-BK 0,27 6,6 0,7 1350 70 87 114 165 13,5
Ezi-Servo II-PE-60L-A-BK EzM2-60L-A-BK 0,27 6,6 0,7 1960 70 87 114 165 19,6

* Elektronickou brzdu není možné použít pro brzdění. Slouží pouze pro brzdění, když je napájení vypnuto.

Konfigurátor k tomuto typu produktu není k dispozici.

Příloha Velikost
ezm2-20l-f_2d_model.dwg 334.79 KB
ezm2-20l-f_3d_model.stp 1.6 MB
ezm2-20m-f_2d_model.dwg 341.99 KB
ezm2-20m-f_3d_model.stp 1.77 MB
ezm2-28l-d_2d_model.dwg 341.98 KB
ezm2-28l-d_3d_model.stp 1.46 MB
ezm2-28m-d_2d_model.dwg 352.17 KB
ezm2-28m-d_3d_model.stp 9.9 MB
ezm2-28s-d_2d_model.dwg 354.6 KB
ezm2-28s-d_3d_model.stp 9.83 MB
ezm2-35l-d_2d_model.dwg 320.66 KB
ezm2-35l-d_3d_model.stp 1.23 MB
ezm2-35m-d_2d_model.dwg 320.86 KB
ezm2-35m-d_3d_model.stp 1.23 MB
ezm2-42l-a_2d_model.dwg 306.94 KB
ezm2-42l-a_3d_model.stp 1.59 MB
ezm2-42l-a-bk_2d_model.dwg 337.08 KB
ezm2-42l-a-bk_3d_model.stp 2.77 MB
ezm2-42l-b_2d_model.dwg 306.94 KB
ezm2-42l-b_3d_model.stp 1.59 MB
ezm2-42m-a_2d_model.dwg 302.72 KB
ezm2-42m-a_3d_model.stp 1.59 MB
ezm2-42m-a-bk_2d_model.dwg 333.02 KB
ezm2-42m-a-bk_3d_model.stp 2.77 MB
ezm2-42m-b_2d_model.dwg 302.72 KB
ezm2-42m-b_3d_model.stp 1.59 MB
ezm2-42s-a_2d_model.dwg 285.3 KB
ezm2-42s-a_3d_model.stp 1.59 MB
ezm2-42s-a-bk_2d_model.dwg 332.16 KB
ezm2-42s-a-bk_3d_model.stp 2.76 MB
ezm2-42s-b_2d_model.dwg 285.3 KB
ezm2-42s-b_3d_model.stp 1.59 MB
ezm2-42xl-a_2d_model.dwg 309.48 KB
ezm2-42xl-a_3d_model.stp 1.91 MB
ezm2-42xl-a-bk_2d_model.dwg 337.06 KB
ezm2-42xl-a-bk_3d_model.stp 3.08 MB
ezm2-42xl-b_2d_model.dwg 309.48 KB
ezm2-42xl-b_3d_model.stp 1.91 MB
ezm2-56l-a_2d_model.dwg 371.66 KB
ezm2-56l-a_3d_model.stp 9.28 MB
ezm2-56l-a-bk_2d_model.dwg 354.47 KB
ezm2-56l-a-bk_3d_model.stp 3.05 MB
ezm2-56l-b_2d_model.dwg 371.66 KB
ezm2-56l-b_3d_model.stp 9.28 MB
ezm2-56m-a_2d_model.dwg 369.17 KB
ezm2-56m-a_3d_model.stp 1.93 MB
ezm2-56m-a-bk_2d_model.dwg 354.41 KB
ezm2-56m-a-bk_3d_model.stp 3.09 MB
ezm2-56m-b_2d_model.dwg 369.17 KB
ezm2-56m-b_3d_model.stp 1.93 MB
ezm2-56s-a_2d_model.dwg 369.75 KB
ezm2-56s-a_3d_model.stp 1.86 MB
ezm2-56s-a-bk_2d_model.dwg 354.43 KB
ezm2-56s-a-bk_3d_model.stp 3.05 MB
ezm2-56s-b_2d_model.dwg 369.75 KB
ezm2-56s-b_3d_model.stp 1.86 MB
ezm2-60l-a_2d_model.dwg 365.99 KB
ezm2-60l-a_3d_model.stp 9.74 MB
ezm2-60l-a-bk_2d_model.dwg 353.48 KB
ezm2-60l-a-bk_3d_model.stp 3.43 MB
ezm2-60l-b_2d_model.dwg 365.99 KB
ezm2-60l-b_3d_model.stp 9.74 MB
ezm2-60m-a_2d_model.dwg 351.86 KB
ezm2-60m-a_3d_model.stp 9.75 MB
ezm2-60m-a-bk_2d_model.dwg 353.45 KB
ezm2-60m-a-bk_3d_model.stp 3.39 MB
ezm2-60m-b_2d_model.dwg 351.86 KB
ezm2-60m-b_3d_model.stp 9.75 MB
ezm2-60s-a_2d_model.dwg 369.94 KB
ezm2-60s-a_3d_model.stp 9.82 MB
ezm2-60s-a-bk_2d_model.dwg 353.43 KB
ezm2-60s-a-bk_3d_model.stp 3.35 MB
ezm2-60s-b_2d_model.dwg 369.94 KB
ezm2-60s-b_3d_model.stp 9.82 MB
ezs2-pe-2060_2d_model.dwg 880.62 KB
ezs2-pe-2060_3d_model.stp 5.12 MB
ezs2-pe-4260x-a-bk_2d_model.dwg 764.65 KB
ezs2-pe-4260x-a-bk_3d_model.stp 5.04 MB

3D modely pro tento typ produktu jsou dostupné níže ke stažení.

 
 
Tripoidní robot s krokovými motory FASTECH
Reálná ukázka aplikace krokových motorů EZI-SERVO s planetovými převodovkami APEX DYNAMICS. Řízení krokových motorů je realizováno pomocí interpolačního realtime driveru. Jde o efektivní a cenově nenáročné řešení.
     
 
 
 
Nízká výstupní rychlost bez vibrací
Jde o demonstraci nízké výstupní rychlosti krokového motoru se zpětnou vazbou bez náznaku vibrací. Této vlastnosti je docílené pomocí zpětné vazby 10000 ppr a vyspělého řídící algoritmu. Tento pohon je velmi vhodný především pro kamerové aplikace. 
 
 
 
 
Rotační stůl s bezpečnostní funkcí
Pomocí krokového motoru se zpětnou vazbou a driveru s pozičním řízením lze velmi elegantně realizovat rotační stůl bez ztráty kroku. Prakticky lze komunikovat s driverem pomocí digitálních vstupů a vyvolávat tak jednotlivé polohy při definované rychlosti (až 3000 ot/min). Lze také realizovat bezpečnostní funkce.
 
 
 
 
 
Vysoká rychlost polohování, statická poloha bez vibrací
Technologie EZI-Servo je unikátní díky vysokorychlostnímu zpětnovazebnímu řízení které je realizováno optickým enkodérem (10000 ppr) a driver s 32 bitovým DSP procesorem. Na videu lze vidět rychlé polohování (až 3000 ot/min) bez ztráty kroku. Výstupní hřídel je při statické poloze absolutně bez vibrací a při vychýlení se vrátí zpět do požadované polohy.
 
 
 
 
Řemenový pohon
Krokový pohon Ezi-Servo je velmi vhodný pro řemenové lineární pohony. Technologie Ezi-Servo umožňuje vysokou dynamiku bez ztráty kroku. Pro naše zákazníky standardně zpracujeme technický i cenový návrh složený z motoru, převodovky, polohovacího systému a driveru.
 
 
 
 
Šroubový lineární pohon
Spojením krokového motoru Ezi-Servo s kuličkovým šroubem dostanete přesný a dynamický polohovací systém za bezkonkurenční cenu. Pro mnoho aplikací je technologie Ezi-Servo vhodnější než klasický sychronní motor (servo motor).
 
 
 
 
Vysoká přesnost a opakovatelnost
Krokové motory disponují enkodérem s rozlišením až 30000 pulzů na jednu otáčku. Díky tomu je chod výstupní hřídele naprosto plynulý a přesný. Zpětnovazební řízení s enkodérem zajišťuje vysokou opakovatelnost.
 
 
 
 
Synchronizace
Drivery Ezi-Servo lze jednoduše synchronizovat pomocí RS485. Díky vysokorychlostním DSP procesorům lze velmi  rychle synchronizovat několik krokových motorů. Toto řešení je nejenom elegantní, ale také levné. 
 
 
Komunikace
Nová řada Ezi-SPEED krokových motorů s ethernetovou sběrnicí pro přenos dat v ukázce praktické aplikace.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplexní řešení
Ukázka inovativního krokového motoru se zpětnou vazbou a ethernet komunikací. V promo videu se jedná o ukázku celkového řešení systému.

 

 

 

Technická konzultace