Ezi-STEP II Plus-E - krokové motory s Ethernet sběrnicí

EZI-STEP II Plus-E - krokové motory s externím řízením a sběrnicí Ethernet

Přehled parametrů

Ezi-STEP II Plus-E - krokové motory se sběrnicí Ethernet

přídržný moment: 0,016~12 N.m

komunikační rozhraní: Ethernet

komunikační rychlost: 10/100 Mbps - T/TX Full Duplex

vzájemné sesíťování: max. 254 jednotek

přípustná okolní teplota: 0°C~+50°C

napájecí napětí: 24 VDC / 40~70 VDC

Velikosti
NEMA 8 (20x20 mm)   / NEMA 11 (28x28 mm) /
NEMA 17 (42x42 mm) / NEMA 23 (56x56 mm) /
NEMA 24 (60x60 mm) / NEMA 34 (86x86 mm)

 • Ezi-STEP II Plus-E je stand-alone systém tvořený hybridním krokovým motorem s externí řídicí jednotkou, jenž disponuje průmyslovou sběrnicí Ethernet. To umožňuje snadno ovládat řídicí jednotku krokového motoru přes PC nebo nadřazené PLC.
 • Rozhraní Ethernet poskytuje komunikační rychlost 10/100 Mbit/s v plně duplexním provozu. Díky tomu má systém minimální prodlení a přesnou synchronizaci vzájemně propojených pohonů.
 • Parametrizace se provádí přes PC prostřednictvím zdarma dodávaného software Ezi-MOTION Plus-E, který si můžete stáhnout v záložce [Ke stažení].
 • Pomocí jednoduchého grafického prostředí a integrované poziční tabulky PT (Position Table) uvnitř řídicí jednotky lze nadefinovat vlastní polohovací profily, tj. počet kroků (dráhu), směr rotace, rychlost, rozjezdové a dojezdové rampy, skoky na další řádky PT atd.
 • Do poziční tabulky PT lze uložit až 256 polohovacích profilů. Tyto profily lze po nastavení spouštět buďto přes PC, po sběrnici Ethernet, popř. digitálními vstupy (v případě ovládání digitálními vstupy je počet polohovacích profilů omezen počtem neobsazených vstupů).
 • Veškeré polohovací profily a související parametry jsou nastavovány prostřednictvím integrované sítě a mohou být uloženy do interní paměti ROM.
 • Řídicí jednotka má pokročilé funkce polohování a řízení rychlostí včetně možnosti referování na snímač či mechanickou překážku (Homing mód).
 • Řídicí jednotka disponuje 3 vyhrazenými vstupy pro 2 limitní snímače (LIMIT+/LIMIT-) + 1 referenční snímač (ORIGIN) a 9 programovatelnými vstupy (In1~In9). Výstupní obvod disponuje 2 vyhrazenými výstupy (Compare Out/Brake) a 9 programovatelnými výstupy (Out1~Out9).
 • Plynulý rotační pohyb je dosažen už od 0,2 ot/min.
 • Možnost navýšení proudu motoru za chodu až na 150 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost krátkodobého navýšení krouticího momentu při rozběhu až na 350 % jmenovité hodnoty.
 • Možnost vzájemného sesíťování s až 254 dalšími jednotkami (osami) s jedinečnou IP adresou u každé řídicí jednotky.
 • Knihovny DLL jsou poskytovány výrobcem pro programování pod operačními systémy Windows 2000/XP/7/8/10 (32bit, 64bit).
 • Schopnost detekce poruchových stavů.
 • Krokové motory vel. NEMA 17~34 mohou být doplněny o elektromagnetickou brzdu -BK. Každá řídicí jednotka, ať již s opcí -BK či nikoliv, má připraveny výstupy pro ovládání elektromagnetické brzdy. Tu lze doobjednat zvlášť.
 • Ke krokovým motorům ze sestavy Ezi-STEP II nabízíme přímé nebo úhlové planetové převodovky APEX Dynamics.

 

Klíčové vlastnosti:

 • Externí zapouzdřený kontrolér s integrovanou sběrnicí Ethernet
 • Stand-alone systém s vnitřní logikou bez potřeby ovládání nadřazeným PLC
 • Možno ovládat po sběrnici Ethernet nebo propojit s PC bez převodníku
 • Poziční tabulka s až 256 polohovacími profily
 • Jednoduché grafické prostředí bez složitého programování
 • Stabilní systém bez oscilací
 • Rychlá odezva
 • Redukce tepla a úspora energie
 • Vylepšený průběh krouticího momentu v celém spektru otáček

 

                                                                                     

 

 

 

Síťově řízené krokové motory po sběrnici Ethernet

Prostřednictvím komunikace Ethernet lze z PC nebo PLC ovládat až 254 řídicích jednotek (os). Systém Ezi-STEP II Plus-E používá daisy-chain topologii s řetězovým zapojením jednotlivých řídicích jednotek skrze vestavěný Ethernet HUB. Veškeré polohovací příkazy jsou nastavovány přes síť a uloženy v interní paměti ROM jako parametry. Knihovny DLL jsou poskytovány pro programování v operačních systémech Windows 2000/XP/7/8/10.

 

Funkce poziční tabulky

Poziční tabulka může být použita pro polohování ovládané digitálními vstupně-výstupními signály z nadřazeného systému. Můžete tak ovládat krokový motor napřímo výběrem řádku poziční tabulky, příkazem start/stop, spuštěním referování či jinými digitálními vstupy z PLC nebo PC. Mimo to mohou tyto nadřazené systémy monitorovat výstupní statusy jako např. In-Position (dosažení cílové polohy), Origin Search OK (dokončení reference), Moving/Stop, Step Ready a ostatní digitální výstupní signály z příslušné řídicí jednotky. V poziční tabulce může být uloženo až 256 polohovacích příkazů, které mohou být nastaveny z PC.
 

 

Mikrokrokování a filtrování

(vysoce přesná funkce mikrokroku a filtrace)
 
Vysoce výkonný mikroprocesor pracuje s rozlišením kroku 1,8° až do maxima 0,0072° (1/250 kroku). Systém Ezi-STEP II aktualizuje řídicí PWM signál každých 50 μs, což umožňuje přesnější řízení proudu a velmi přesné řízení mikrokroku.

 

Softwarové tlumení vibrací

(potlačení vibrací a vysokorychlostní provoz)
 
Vibrace krokového motoru jsou vytvářeny změnami magnetického toku a nižším proudem z řídicí jednotky v důsledku zpětného elektromotorického napětí generovaného motorem při vysokých rychlostech a snižováním fázového napětí z jednotky. Řídicí jednotka Ezi-STEP II dokáže tyto problémy detekovat a mikroprocesor následně upravovat fázi proudu podle pólové polohy motoru, čímž výrazně potlačuje vibrace. To umožňuje plynulý provoz motoru při vysokých rychlostech.

 

Zdokonalení vysokorychlostního řízení

Systém Ezi-STEP II v závislosti na otáčkách krokového motoru automaticky zvyšuje napájecí napětí a zabraňuje ztrátám krouticího momentu v důsledku nízkého provozního napětí motoru způsobeného zpětným elektromotorickým napětím. To umožňuje dosáhnout vysoké rychlosti provozu. Softwarový tlumicí algoritmus navíc minimalizuje vibrace a zabraňuje ztrátě synchronizace při vysoké rychlosti.
 
       Aplikovatelné u modelů: Ezi-STEPII-PE-42 / Ezi-STEPII-PE-56 / Ezi-STEPII-PE-60
 
 

 

 

 

Seznam dostupných sestav Ezi-STEP II Plus-E a jejich objednacích kódů*:

Bez elektromagnetické brzdy

[ ]

S elektromagnetickou brzdou

[-BK]

Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky Objednací kód sestavy* Model krokového motoru Model řídicí jednotky
Ezi-STEPII-PE-20M BM-20M EzT2-PE-20M - - -
Ezi-STEPII-PE-20L BM-20L EzT2-PE-20L - - -
Ezi-STEPII-PE-28S BM-28S EzT2-PE-28S - - -
Ezi-STEPII-PE-28M BM-28M EzT2-PE-28M - - -
Ezi-STEPII-PE-28L BM-28L EzT2-PE-28L - - -
Ezi-STEPII-PE-42S BM-42S EzT2-PE-42S Ezi-STEPII-PE-42S-BK BM-42S-BK EzT2-PE-42S
Ezi-STEPII-PE-42M BM-42M EzT2-PE-42M Ezi-STEPII-PE-42M-BK BM-42M-BK EzT2-PE-42M
Ezi-STEPII-PE-42L BM-42L EzT2-PE-42L Ezi-STEPII-PE-42L-BK BM-42L-BK EzT2-PE-42L
Ezi-STEPII-PE-42XL BM-42XL EzT2-PE-42XL Ezi-STEPII-PE-42XL-BK BM-42XL-BK EzT2-PE-42XL
Ezi-STEPII-PE-56S BM-56S EzT2-PE-56S Ezi-STEPII-PE-56S-BK BM-56S-BK EzT2-PE-56S
Ezi-STEPII-PE-56M BM-56M EzT2-PE-56M Ezi-STEPII-PE-56M-BK BM-56M-BK EzT2-PE-56M
Ezi-STEPII-PE-56L BM-56L EzT2-PE-56L Ezi-STEPII-PE-56L-BK BM-56L-BK EzT2-PE-56L
Ezi-STEPII-PE-60S BM-60S EzT2-PE-60S Ezi-STEPII-PE-60S-BK BM-60S-BK EzT2-PE-60S
Ezi-STEPII-PE-60M BM-60M EzT2-PE-60M Ezi-STEPII-PE-60M-BK BM-60M-BK EzT2-PE-60M
Ezi-STEPII-PE-60L BM-60L EzT2-PE-60L Ezi-STEPII-PE-60L-BK BM-60L-BK EzT2-PE-60L
Ezi-STEPII-PE-86M BM-86M EzT2-PE-86M Ezi-STEPII-PE-86M-BK BM-86M-BK EzT2-PE-86M
Ezi-STEPII-PE-86L BM-86L EzT2-PE-86L Ezi-STEPII-PE-86L-BK BM-86L-BK EzT2-PE-86L
Ezi-STEPII-PE-86XL BM-86XL EzT2-PE-86XL Ezi-STEPII-PE-86XL-BK BM-86XL-BK EzT2-PE-86XL
*: Systémy Ezi-STEP II Plus-E objednávejte pouze pod objednacím kódem sestavy. Objednací kódy samostatných motorů a řídicích jednotek jsou určeny pouze jako náhradní díly.

 

Technická specifikace krokových motorů:

Modelová řada BM-20 BM-28 BM-42 BM-56 BM-60 BM-86
Velikost motoru 20M 20L 28S 28M 28L 42S 42M 42L 42XL 56S 56M 56L 60S 60M 60L 86M 86L 86XL
Metoda řízení - bipolární
Počet fází - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Napětí VDC 2,75 3,0 3,0 3,0 3,0 3,36 4,32 4,56 7,2 1,56 1,62 2,64 1,32 1,48 2,2 2,34 3,6 4,8
Proud fáze A 0,5 0,5 0,95 0,95 0,95 1,2 1,2 1,2 1,2 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0
Odpor fáze Ohm 5,5 6,0 3,2 3,2 3,2 2,8 3,6 3,8 6,0 0,52 0,54 0,88 0,33 0,37 0,55 0,39 0,6 0,8
Indukčnost fáze mH 2,0 2,6 2,0 2,7 3,2 5,4 7,2 8,0 15,6 1,2 2,0 4,0 0,75 1,1 2,7 3,0 6,5 8,68
Přídržný moment N.m 0,016 0,025 0,069 0,098 0,118 0,32 0,44 0,5 0,65 0,64 1,0 1,5 0,88 1,28 2,4 4,5 8,5 12
Setrvačnost rotoru g.cm2 2,5 3,3 9,0 13 18 35 54 77 114 180 280 520 240 490 690 1800 3600 5400
Hmotnost g 53 78 115 174 202 238 303 374 508 548 726 1159 616 793 1349 2275 3808 5330
Délka motoru (L) mm 28 38 32 45 50 34 40 48 60 46 55 80 47 56 85 78 117 155

Přípustné radiální zatížení

(vzdálenost od konce hřídele)

3 mm N 18 18 30 30 30 22 22 22 22 52 52 52 70 70 70 270 270 270
8 mm 30 30 38 38 38 26 26 26 26 65 65 65 87 87 87 300 300 300
13 mm - - 53 53 53 33 33 33 33 85 85 85 114 114 114 350 350 350
18 mm - - - - - 46 46 46 46 123 123 123 165 165 165 400 400 400
Přípustné axiální zatížení N nižší než hmotnost motoru
Odpor izolace Mohm 100 MIN. (při 500 VDC)
Třída izolace - třída B (130°C)
Pracovní teplota °C 0 až 55

 

Technická specifikace řídicích jednotek:

Modelová řada motoru BM-20 BM-28 BM-42 BM-56 BM-60 BM-86
Modelová řada driveru EzT2-PE-20 EzT2-PE-28 EzT2-PE-42 EzT2-PE-56 EzT2-PE-60 EzT2-PE-86
Vstupní napájení 24 VDC ±10 % 40~70 VDC
Metoda řízení Uzavřený regulační obvod s 32bitovým ARM procesorem
Víceosé řízení Maximálně 254 jednotek (volitelný rozsah IP: 1~254)
Poziční tabulka 256 polohovacích profilů (rychlost, externě ovládaný start, skok, smyčka, prodleva, dokončení PT, atd.)
Proudová spotřeba Max. 500 mA (vyjma proudu motoru)
Okolní teplota

Při provozu: 0~+50 °C

Při skladování: -20~+70 °C

Vlhkost

Při provozu: 35~85 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Při skladování: 10~90 % relativní vlhkosti (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím 0,5 G
Rozsah otáček 0~3 000 ot/min *1
Rozlišení kroku
500 / 1 000 / 1 600 / 2 000 / 3 600 / 4 000 / 5 000 / 6 400 / 8 000 / 10 000 / 20 000 / 25 000 / 36 000 / 40 000 / 50 000 PPR
*Tovární nastavení: 10 000 PPR
(rozlišení je nastavitelné parametrem)
Detekce poruchy Nadproud / Překročení rychlosti / Překročení teploty / Přepětí / Chyba v zapojení motoru / Chyba paměti ROM
LED signalizace Status POWER / Status RUN / Status STEP ON / Status alarmu
Směr rotace CW / CCW (pro / proti směru hodinových ručiček, nastavitelné parametrem)   *Tovární nastavení: CW
Vstupní signály 3 vyhrazené vstupy (limitní čidlo LIMIT+ / limitní čidlo LIMIT- / referenční čidlo ORIGIN), 9 programovatelných vstupů (optočleny)
Výstupní signály 2 vyhrazené výstupy (Compare Out / ovládání elmag. brzdy) / 9 programovatelných výstupů (optočleny)
Komunikační rozhraní
Ethernet sběrnice, zabudovaný dvojitý port Ethernet s přípojkami 2x RJ45
Komunikační rychlost: 10/100 Base - T/TX Full Duplex
Poziční řízení
Rozsah pulzů v Inkrementálním / absolutním módu: od -134 217 728 do +134 217 727 pulzů
Operační rychlost: max. 3 000 ot/min
Možnosti referování Na referenční snímač ORIGIN, na limitní snímače LIMIT+ / LIMIT-, na pulz Z (pouze pomocí externího enkodéru)
Grafické prostředí Uživatelské programové rozhraní Ezi-MOTION Plus-E s podporou pro Windows
Knihovny Knihovny DLL pro Windows XP/7/8/10

*1: Berte prosím na vědomí, že krouticí moment klesá s rostoucími otáčkami motoru, viz momentové charakteristiky v katalogovém listu. Tato skutečnost by měla být brána v potaz při dimenzování a volbě příslušného motoru. U modelové řady krokového motoru EzM2-86 se vzhledem k setrvačnosti rotoru nedoporučuje překračovat rychlost 500 ot/min.

 


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY ŘADY Ezi-STEPII-PE-20~60
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSVR-S-□□□F  Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSVR-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CTPR-E-□□□F  Prodlužovací kabel pro externí enkodér □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení externího enkodéru s řídicí jednotkou.
CTPR-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-M-□□□F  Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVO-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVO-P-□□□F  Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVO-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CGNR-EC-□□□F  Komunikační síťový kabel Ethernet □□□ = 001, 002, 003, 005,..., 100 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky s PC/PLC.

 


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SYSTÉMY Ezi-STEPII-PE-86
Tvar objednacího kódu Určení

Délka v metrech

(kde např. 003 = 3 m)

Použití Poznámka
CSVR-S-□□□F  Signálový I/O propojovací kabel □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro ovládání a propojení řídicí jednotky prostřednictvím I/O.
CSVR-S-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CTPR-E-□□□F  Prodlužovací kabel pro externí enkodér □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení externího enkodéru s řídicí jednotkou.
CTPR-E-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVP-M-□□□F  Prodlužovací silový kabel motoru □□□ = 001, 003, 005, 007, 010, 015, 020 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení silového napájení krokového motoru a řídicí jednotky.
CSVP-M-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CSVP-P-□□□F  Napájecí kabel □□□ = 001, 002 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro přívod napájení do řídicí jednotky.
CSVP-P-□□□M M = Flexibilní provedení do energetických řetězů.
CGNR-EC-□□□F  Komunikační síťový kabel Ethernet □□□ = 001, 002, 003, 005,..., 100 F = Standardní provedení pro pevné uložení. Slouží pro propojení řídicí jednotky s PC/PLC.

 

 


 


 

 

 

Pro tento produkt není konfigurátor k dispozici.

Technická konzultace